XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Економіки

Партнери кафедри

Загальна інформація
Науково-педагогічний склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та події
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Методичні рекомендації
Освітньо-професійні програми
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Партнери кафедри

Співпраця кафедри економіки підприємств та соціальних технологій із вітчизняними і зарубіжними бізнес–структурами, навчально-тренувальними центрами, громадськими організаціями є важливою компонентою підготовки високопрофесійних фахівців в сфері соціології та економіки. Завдяки такій співпраці наші студенти мають можливість «відточити» отриманні в університеті знання на практиці.

Отже, метою взаємодії кафедри економіки та соціальних технологій з суб’єктами господарської діяльності та суспільного сектору в Україні є формування у студентів вміння приймати самостійні рішення в професійних умовах, опанування ними сучасних методів та форм організації ведення бізнесу й інших видів діяльності (соціальна взаємодія, паблік-рілейшинз, управління персоналом та ін.).

У період практики закладаються професійні, світоглядні, громадянські якості, формуються морально-етичні цінності, що визначає здатність особи успішно здійснювати у майбутньому професійну діяльність.

Перелік головних договорів про співпрацю кафедри економіки підприємств та соціальних технологій:

Договір про співпрацю

Сфера діяльності

Форма співпраці

 

«Miratech Corporation»

№ 16/07/від 16.06/-2017

 • Послуги з IT-аутсорсингу
 • Cтворення технологічних портфоліо для розвитку бізнесу компанії
 • Розробка програмного забезпечення для ключових бізнес-процесів
 • Реалізація програм кібербезпеки
 • Стратегічне консультування з питань цифрової трансформації бізнесу
 • Участь у формуванні інноваційного змісту
 • навчання за професійними компетенціями;
 • Підписання Угоди про  співробітництво і організацію взаємовідносин;
 • Спільне викладання дисциплін; 
 • Видача сертифікатів;
 • Проходження практики;
 • Стажування викладачів кафедри; 
 • Участь у конференціях;
 • Організація екскурсій;
 • Працевлаштування випускників;
 • Спонсорська допомога.

Навчально-тренувальний центр «SIONAS»

№ 721 від 30.08.2017

 • Адаптація програмного забезпечення для  проведення соціологічних досліджень
 • Стратегічне консультування з питань архітектоніки соціальних ігор
 • Участь у формуванні інноваційного змісту навчання за професійними компетенціями;
 • Підписання Угоди про  співробітництво і органі-зацію взаємовідносин;
 • Спільне викладання дисциплін; 
 • Видача сертифікатів;
 • Проходження практики;
 • Стажування викладачів кафедри; 
 • Участь у конференціях;
 • Організація екскурсій;
 • Працевлаштування випускників

Співпраця з компаніями – партнерами є важливою складовою у визначенні професійних компетенцій випускників кафедри економіки підприємств та соціальних технологій як запит від роботодавців та їх вимога до якості підготовки фахівців.

Саме тому при розробці освітньо-професійних програм спеціальностей 051 «Економіка» та 054 «Соціологія» враховано фахові (професійні) компетенції, які визначені нашими партнерами як необхідні.

Компанія

Компетенції, які було включено за пропозиціями компаній-партнерів кафедри у  Освітньо-професійну програму підготовки за спеціальністю 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

«Miratech Corporation»

 • Здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-ділового спілкування.
 • Здатність розробляти оперативні та тактичні плани діяльності   ІТ-підприємства 
 • Здатність розробляти та оцінювати інноваційні проекти підприємства в галузі телекомунікацій
 • Здатність опановувати методологічні засади та  методичні підходи  до обґрунтування та вибору оптимальних економічних рішень
 • Здатність  визначати рівень конкурентоспроможності та обґрунтовувати шляхи її підвищення.

Компанія

Компетенції, які було включено за пропозиціями компаній-партнерів кафедри у  Освітньо-професійну програму підготовки за спеціальністю 054 «Соціологія»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Навчально-тренувальний центр «SIONAS»

 • Здатність до комунікації іноземною мовою, в тому числі і професійно-ділового спілкування.
 • Здатність застосовувати знання соціології, соціальної політики та роботи соціологічних служб для представництва клієнтів та захисту їх інтересів.
 • Здатність розуміти закономірності взаємодії індивідів, соціальних груп, спільнот та суспільств
 • Здатність до комунікативної взаємодії різних рівнів, високий рівень комунікативної культури
 • Здатність розуміти і враховувати соціально-психологічні аспекти управлінських рішень в процесі соціальної діяльності

Володіння сучасними програмними продуктами для автоматизації бізнесу і проведення соціологічних досліджень є першочерговою вимогою сучасних компаній. Саме тому Університетом і кафедрою укладено Меморандум про співпрацю з ВГО «Спілка автоматизаторів бізнесу» (Меморандум від 23.12. 2019). В рамках такої співпраці викладачі кафедри і, звичайно, студенти одними з перших дізнаються про нові програмні продукти і опановують їх, отримуючи відповідні сертифікати.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
03680, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
каб.  509
тел. 249-25-16
e-mail: sociology_dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит
Переглядів: 5 095