Державний Університет Телекомунікацій

Інноваційний зміст навчання - Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Інноваційний зміст навчання на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій передбачає, що студентів навчати тому, чому потрібно і як потрібно, теоретично і практично.

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедри.

Якісно навчання студентів виконується не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення кафедри.

Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій заключила договори з компаніями, які є потенційними замовниками випускників за спеціальністю «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення».

В межах навчального процесу по спеціальності «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» видаються сертифікати компаній-партнерів.

Підготовка по спеціальності починається не з третього, а з першого курсу.

На першому курсі для всіх студентів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів». Метою цієї дисципліни є навчання студента налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовували можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті.

Для всіх студентів викладаються дисципліни: на 1 курсі — «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі — «Ділові комунікації», на 4 курсі — «Засади відкриття власного бізнесу», «Хмарні технології», «Штучний інтелект», спрямованих на уміння працювати в команді, вміти відкрити та вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій, що дозволить студенту йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства.

На кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій посилено вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання на 1-2 курсі — 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах — по всім дисциплінам, які викладаються кафедрою 20% занять проводяться англійською мовою. Це забезпечує можливість студенту вільно володіти технічною англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.

Половина занять на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій проводитися практично.

По темам кожної дисципліни обов’язково проводитися лекція — як теоретична підготовка і практичні заняття та, лабораторні заняття — як практична складова навчання.

По кожній темі занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для опрацювання студентами при самостійній підготовці до практичних занять і лабораторних занять по темі, викладеній в лекції.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій ство­рена сучасна навчально-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення.

При підготовці бакалавра розподіл годин навчального плану здійснювати з розрахунку — 25% на дисципліни загальної підготовки і 75% на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю. Дисципліни професійної підготовки розподіляються 37,5% за спеціальністю, і 37.5% за спеціалізацію.

На кафедрі Мобільних та відеоінформаційних технологій вивчення дисциплін загальної підготовки здійснювати з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом всього терміну підготовки бакалавра.

Проведення практик студентів організовується та проводиться в компаніях-партнерах кафедри.

В результаті здійснення інноваційного змісту навчання випускник кафедри Мобільних та відеоінформаційних технологій володіє теоретичними знаннями виконання вимог компетенцій роботодавців і практичними уміннями і навиками їх здійснення.

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможним фахівців, які повною мірою відповідатимуть потребам сучасного ринку праці.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 136
тел. (044) 249-25-04

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 633
^