XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Освітньо-професійні програми

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

 Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 075 – Маркетинг

 Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 – Управління та адміністрування, спеціальність 075 – Маркетинг

 Інноваційний зміст навчання кафедри

 Види і результати наукової та професійної діяльності НПП, які забезпечують освітній процес на ОПП "Маркетинг"

Відомості про сертифікати акредитації освітніх програм з маркетингу у Державному університеті телекомунікацій


 Освітньо-професійна програма «Маркетинг» (2016)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

галузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальність 075 Маркетинг

освітня кваліфікація: бакалавр з маркетингу

професійна кваліфікація: 3436.1 «Помічники керівників підприємств, установ та організацій»
 

Описание: http://www.dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Мета освітньої програми

Описание: http://www.dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Результати навчання

Описание: http://www.dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Структурно-логічна схема підготовки бакалаврів

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "МАРКЕТИНГ"

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів
 2. Іноземна мова
 3. Вища математика
 4. Групова динаміка та комунікації
 5. Соціально-екологічна безпека життєдіяльності
 6. Статистичне моделювання і прогнозування економічних процесів
 7. Практикум рекламної презентації
 8. Філософія
 9. Ділові комунікації
 10. Управлінські рішення в процесі українського державотворення
 11. Етика ділового спілкування та риторика
 12. Хмарні технології
 13. Штучний інтелект
 14. Іміджелогія

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

 1. Менеджмент і адміністрування  (Менеджмент)
 2. Сучасні види маркетингу
 3. Економічна теорія
 4. Маркетинг
 5. Поведінка споживачів
 6. Економіка підприємства
 7. Організація торгівлі та торгівельна діяльність
 8. Маркетингові комунікації
 9. Облік і аудит
 10. Фінанси, гроші та кредит
 11. Маркетинговий менеджмент
 12. Маркетинговий менеджмент (Курсова робота)
 13. Міжнародна економіка
 14. Маркетингова політика
 15. Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)
 16. Логістика
 17. Засади відкриття власного бізнесу
 18. Конкурентоспроможність підприємства
 19. Стратегічне управління
 20. Стратегічний маркетинг
 21. Стратегічне маркетинг (Курсова робота) 
 22. Міжнародний маркетинг
 23. Ознайомча практика
 24. Виробнича практика
 25. Переддипломна практика
 26. Кваліфікаційна робота

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 1. Іноземна мова
 2. Іноземна мова професійного спрямування
 3. Психологія маркетингу
 4. Психологія маркетингу (англійською мовою)
 5. Управління ланцюгами постачань
 6. Управління ланцюгами постачань (англійською мовою)
 7. Управління продажами та брендами
 8. Управління продажами та брендами (англійською мовою)
 9. Маркетинг закупівель
 10. Маркетинг закупівель (англійською мовою)
 11. Маркетингові дослідження і бізнес-аналітика
 12. Маркетингові дослідження і бізнес-аналітика (Курсова робота) 
 13. Прогнозування попиту та кон’юнктура ринку 
 14. Електронний бізнес
 15. Фінансовий маркетинг
 16. CRM системи в маркетингу
 17. Маркетинг відносин
 18. Інтернет-маркетинг
 19. Маркетинг ринку інформаційно-телекомунікаційних  послуг
 20. Маркетинг інновацій в галузі телекомунікацій
 21. Бізнес-адміністрування
 22. Маркетинговий супровід проектів телекомунікаційних підприємств
 23. Бізнес-планування в системі “Project-expert”

http://www.dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Освітньо-професійна програма «Маркетинг» (2019)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

галузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальність 075 Маркетинг

освітня кваліфікація: бакалавр з маркетингу

професійна кваліфікація: 3436.1 «Помічники керівників підприємств, установ та організацій»
 

Описание: http://www.dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Мета освітньої програми

Описание: http://www.dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Результати навчання

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "МАРКЕТИНГ"


 Освітньо-професійна програма «Маркетинг» (2017)

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальність 075 Маркетинг

освітня кваліфікація: магістр з маркетингу

професійна кваліфікація: 1475 «Менеджер (управитель) з маркетингу»
 

Описание: http://www.dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Мета освітньої програми

Описание: http://www.dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Результати навчання

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "МАРКЕТИНГ"


 Освітньо-професійна програма "Маркетинг" (2019)

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань 07 Управління та адміністрування

спеціальність 075 Маркетинг

освітня кваліфікація: магістр з маркетингу

професійна кваліфікація: 1475 «Менеджер (управитель) з маркетингу», викладач закладу вищої освіти
 

Описание: http://www.dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Мета освітньої програми

Описание: http://www.dut.edu.ua/img/filetypes/pdf.png Результати навчання

ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ "МАРКЕТИНГ"

Надати пропозицію до освітньої програми
Заповніть анкету та ваші пробозиції будуть надіслані до завідуючого кафедрою
Зауваження та пропозиції до освітньої програми
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 5 723