Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Дистанційне навчання - Навчально-науковий інститут Заочного та Дистанційного навчання

Шалений темп життя змушує людей поєднувати свою професійну діяльність із постійним самовдосконаленням з метою досягнення кар’єрного зростання. З іншого боку, необхідність підвищення рівня знань викликана тим, що знання старіють кожні 2-3 років, а технологічні знання кожні 1-2 роки.

Якщо не впроваджувати сучасні  технології навчання, то якість підготовки фахівців буде об’єктивно відставати від рівня, необхідного на ринку праці.

Одним з видів інновацій в організації професійної освіти є введення дистанційного навчання, яке за своєю суттю є особистісно-орієнтованою формою навчання.

Дистанційне навчання – це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Справжній успіх та ефективність навчання в організаціях пов’язані з парадигмою, що робота й навчання є нерозривними. Робота стає джерелом змісту навчання, а зміст навчання стає доступним на вимогу і в контексті необхідності виконувати роботу на робочому місці. З цього випливає, що  робота стає навчанням і це є постійним процесом.

Люди, які працюють, віддають перевагу гнучкому графіку, який би дозволив їм зберігати рівновагу між роботою, власним життям та навчанням. Дистанційне навчання саме дозволяє реалізувати цю ідею. Під час навчання заочно з використанням технологій дистанційного навчання студент має більше свободи у плануванні свого робочого дня, раціонально поєднуючи роботу і навчання. При цьому дистанційне навчання вимагає більшої організованості та ефективності в використанні свого часу.

Дистанційне навчання ще називають “освітою протягом усього життя” через те, що більшість тих, хто навчається, є дорослими людьми. Більшість з них вже має вищу освіту, проте через необхідність підвищення кваліфікації або розширення сфери діяльності у багатьох виникає потреба у нових знаннях і набутті нових навичок роботи. Саме тоді оптимальною формою може стати дистанційне навчання.

Іншими словами, дистанційне навчання – це дистанційний навчальний процес з використанням дистанційного курсу.

Дистанційний курс – це комплекс навчально-методичних матеріалів, розміщених у віртуальному навчальному середовищі для організації дистанційного навчання з використанням інформаційних і комунікаційних технологій.

Віртуальне навчальне середовище – програмна система, створена для підтримки процесу дистанційного навчання з акцентом саме на навчання.

У Державному університеті телекомунікацій використовується віртуальне середовище MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище).

У віртуальному навчальному середовищі MOODLE забезпечується “доставка” студентам навчального матеріалу, відбуваються основні види взаємодії студента та викладача: викладачі-розробники дистанційних курсів можуть проводити консультації студентів on-line за допомогою Skype, чатів, форумів, відеоконференцій.

Особливістю дистанційного навчання є надання можливості студентам навчатися у власному часовому темпі за індивідуальним планом, що веде до більшої відповідальності та самостійності студента й багато в чому ґрунтується на його бажанні та необхідності мати професійні знання та вміння.

Ще однією особливістю дистанційного навчання є активне спілкування студентів:

  • електронною поштою з викладачем і студентами віртуальної групи (віртуальної, тому що студенти в процесі навчання не зустрічаються в одній аудиторії);
  • через список розсилань або телеконференції (дискусії, семінарські заняття, колективні роботи);
  • з використанням chat або відеоконференцій для обговорення матеріалу в реальному масштабі часу (передбачені не в усіх дистанційних курсах).

Ми намагаємося використовувати найсучасніші форми навчання, які дають змогу навчатися дистанційно за зручним графіком та з зацікавленістю. Зацікавити студентів вивченням певної теми можна за допомогою мультимедійних та інтерактивних матеріалів, демонстрацій, моделей тощо. Одними з таких форм подання навчального матеріалу є відеолекції.

Деякі практичні або лабораторні роботи, які вимагають для свого виконання використання спеціального обладнання, проводяться в обладнаних відповідним чином лабораторіях Державного університету телекомунікацій. Для зручності ми намагаємося планувати навчальний графік студентів таким чином, щоб під час екзаменаційних сесій студент міг виконати ці роботи та здати необхідні заліки та іспити.

Переваги заочної форми навчання із застосуванням дистанційних технологій:

  • отримання диплома про вищу освіту державного зразка;

  • одержання професійних практичних знань та навичок в Державному університеті телекомунікацій;

  • можливість навчання у будь-якому місці, де є мережа Інтернет та у будь-який зручний для вас час;

  • можливість оперативного зв’язку з викладачами та отримання консультацій;

  • реальна можливість одержання вищої освіти для людей із особливими потребами.

Ще однією перевагою дистанційного навчання є індивідуальний підхід до кожного студента. Студент завжди може звернутися до методиста, який супроводжує його в деканаті інституту заочного та дистанційного навчання та вирішити нагальні питання. Окрім того, кожний викладач надає консультації за навчальною дисципліною, яку він викладає.

Дистанційне навчання побудоване у такий спосіб, що сприяє розвитку особистих рис студентів таких як: здатності до самостійної і творчої діяльності; уміння і бажання пошуку нових знань; створювати свій стиль і ритм навчання, удосконалювати його та інші. Все напрацьовується поступово, покроково, починаючи з першої хвилини зустрічі з дистанційним курсом.

Ми намагаємося робити усе можливе, щоб студент, який навчається заочно з використанням технологій дистанційного навчання, одержував необхідні знання та максимум уваги з боку методистів та викладачів Державного університету телекомунікацій. Таким чином наші зусилля спрямовано на досягнення основної мети дистанційного навчання – формування творчої, самостійно мислячої людини, яка прагне до  самоствердження і самовдосконалення.

 

Чекаємо на Вас у Навчально-науковому інституті заочного та дистанційного навчання  Державного університету телекомунікацій!

Переглядів: 31 344
^