Державний Університет Телекомунікацій

Правила прийому: 8. Проведення вступних екзаменів та фахових випробувань

8.1. Для проведення вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються відповідні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного екзамену з конкурсного предмета щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (спеціальність) у Державному університеті телекомунікацій.

8.2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8.3. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

8.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому до Державного університету телекомунікацій мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.5. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Державним університетом телекомунікацій, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

8.6. Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

8.7. Результати вступних екзаменів (фахових випробувань) враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались, за виключенням зарахування згідно з розділом ХІХ цих Правил.

Переглядів: 2 071
^