Державний Університет Телекомунікацій

Правила прийому 2014: 10. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

10.1. Зараховуються до Державного університету телекомунікацій відповідно до розділу XІІІ Правил прийому за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

10.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти додатково нараховуються бали за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

  • інформатика – при вступі на напрями «комп’ютерна інженерія», «комп’ютерні науки»;
  • інформаційні технології – при вступі на напрями «комп’ютерна інженерія», «комп’ютерні науки» та «системна інженерія».

10.3. Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України додатково нараховуються бали відповідно до секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті.

Відповідність секцій напрямам підготовки визначається згідно з переліком секцій відповідно до напрямів підготовки, на які при вступі до вищих навчальних закладів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам – особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступеня – ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАНУ за секціями наукових відділень Малої академії наук України, наведеним у додатку 4 Умов прийому.

10.4. Положення пунктів 10.1 – 10.3 поширюються на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.

Інформація про осіб, які є призерами IV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та III етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, вноситься Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки до Єдиної бази до 01 липня.

10.5. Величина додатково нарахованих балів встановлюється:

  • особам, які мають найкращі інтелектуальні досягнення, – 70 балів;
  • особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;
  • особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;
  • особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатково нараховуються бали лише за однією з перелічених вище підстав.

10.6. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу успішно закінчили підготовче відділення Державного університету телекомунікацій, для вступу на основі повної загальної середньої освіти для навчання на інженерно-технічних напрямах підготовки при вступі на відповідний напрям Державного університету телекомунікацій додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

10.7. Норма, визначена п. 10.6 цих Правил, поширюється на підготовчі курси Державного університету телекомунікацій, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 годин на 2 загальноосвітніх конкурсних предмета та термін навчання не менше трьох місяців.

10.8. Кількість балів, нарахованих вступникам відповідно до пункту 10.6 за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією Державного університету телекомунікацій до початку прийому заяв про участь у конкурсі.

Переглядів: 1 422
^