Державний Університет Телекомунікацій

Правила прийому 2014: 13. Формування та оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування

13.1. Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом;
 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;
 • учасники міжнародних олімпіад;
 • вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом.

13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 13.1. категорії рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

13.3. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;
 • конкурсний бал вступника;
 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;
 • наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
 • наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад;
 • наявність права на першочергове зарахування.

13.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті університету. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету. Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 розділу 15 цих Правил.

Переглядів: 1 973
^