Державний Університет Телекомунікацій

Правила прийому 2014: 14. Надання рекомендацій для зарахування

14.1. Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення Приймальна комісія приймає у строк, визначений розділу ІV цих правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі ХІІІ відповідно до конкурсного бала вступника від вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах обсягу державного замовлення, за його відсутності – у межах ліцензійного обсягу. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

14.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення відповідно до строків, визначених у розділу ІV цих правил.

14.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії Державного університету телекомунікацій.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування також розміщується на веб-сайті Державного університету телекомунікацій.

Переглядів: 1 388
^