Державний Університет Телекомунікацій

Правила прийому 2014: 15. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

15.1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у пункті 4.2 цих правил та у пункті 7 розділу V Умов прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими правилами, до приймальної комісії Державного університету телекомунікацій (відбіркових комісії структурних підрозділів Державного університету телекомунікацій). Особи, які подали заяви в електронній формі, зобов’язані підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії.

15.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 8 розділу V Умов прийому та пункту 4.3 цих правил, не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому до Державного університету телекомунікацій (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням.

Переглядів: 1 200
^