Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій

Кафедра приймає участь у підготовці фахівців за спеціальністю:

172 -  Телекомунікації та радіотехніка

125 - Кібернетика

За освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр:

172 -  Телекомунікації та радіотехніка

125 - Кібернетика

173 - Авіоніка

Перелік дисциплін кафедри

 • Супутникові системи зв’язку і навігації
 • Супутникові та радіорелейні системи передачі
 • Супутникові інформаційні технології
 • Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів
 • Цифровий супутниковий зв'язок
 • Розподілені сервісні системи
 • Сигналізація та синхронізація в телекомунікаційних системах та мережах
 • Космічні системи дистанційного зондування Землі
 • Геоінформаційні технології та супутникові радіонавігаційні системи

6.050901 – Радіотехніка:

ОКР БАКАЛАВР:

Радіоелектронні системи – принципи побудови РЕС передачі інформації; принципи побудови РЕС управління та їх інформаційне забезпечення; особливості функціонування систем та комплексів; фізичні та системотехнічні основи побудови РЕС.

Супутникові та радіорелейні системи передачі – принципи роботи космічних і наземних систем радіозв’язку і фізичні процеси, які в них відбуваються; основи побудови і функціонування систем радіозв’язку; особливості передачі різноманітних сигналів по каналам систем радіозв’язку; сучасні і перспективні направлення розвитку систем радіозв’язку та супутникового зв’язку.

172 -  Телекомунікації та радіотехніка ОКР МАГІСТР:

Супутникові інформаційні технології – основні положення супутникового зв’язку, особливості використання супутникових каналів; методи комутації та передачі даних; багато станційний доступ у системах супутникового зв’язку; умови використання супутникових технологій в Україні; застосування систем супутникового зв’язку для надання послуг.

Проектування цифрових систем зв'язку - формування знань, навиків та вмінь, що дозволяють самостійно проводити аналіз новітніх інформаційних технологій та виконувати розрахунки необхідних параметрів проектованих систем, мереж, споруд і засобів зв’язку з метою досягнення нормативної якості та надійності надання послуг, ви­користовуючи технічну, наукову і довідкову літературу, обчислювальну техніку, знання фізичних та електротехнічних принципів дії систем комутації, мереж та лі­ній зв’язку, теорії розподілу інформації; розробляти технічну документацію до проекту систем, споруд і засобів елек­трозв’язку за технічними умовами на проект, використовуючи сучасні програмні засоби.

Розподілені сервісні системи – роль та місце знань з дисципліни у сфері професійної діяльності; основні проблеми та перспективи розподілених систем обробки інформації; основні поняття, визначення та терміни розподілених систем; технології розподілених програмних додатків; теоретичні основи розробки систем мережі, споруджень і пристроїв телекомунікацій; основні ознаки розподілених систем; сучасні визначення та тенденції у створенні інноваційних сервісорієнтовних архітектур мережних додатків.

Сигналізація та синхронізація в телекомунікаційних системах та мережах - основні положення процесів синхронізації та сигналізації, типи систем синхронізації та сигналізації, особливості застосування їх на телекомунікаційних мережах різних рівнів, параметри систем та їх розрахунок, використання на сучасних мережах зв’язку України та мережах наступного покоління.

6.050903 – Телекомунікації: ОКР БАКАЛАВР:

Супутникові системи зв’язку і навігації – призначення та області застосування супутникових інформаційних систем; архітектура, принципи функціонування, узагальнені структурні схеми та типові характеристики супутникових інформаційних систем; ознаки побудови цифрових супутникових телекомунікаційних систем та їх системних характеристик; основні принципи керування каналами телекомунікаційних мереж і систем множинного доступу.

125 – Кібернетика ОКР МАГІСТР

Супутникові інформаційні технології - основні положення супутникового зв’язку, особливості використання супутникових каналів; методи комутації та передачі даних; багатостанційний доступ у системах супутникового зв’язку; умови використання супутникових технологій в Україні; застосування систем супутникового зв’язку для надання послуг.

Напрямам:

 • 6.050901 – Радіотехніка;
 • 6.050903 – Телекомунікації;
 • ​6.050102 - Комп’ютерна інженерія;
 • 6.170101 – Безпека інформаційних і комунікаційних систем;
 • 6.170102 – Системи технічного захисту інформації;
 • 6.170103 – Управління інформаційною безпекою;
 • 6.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність;
 • 6.030101 – Соціологія;
 • 6.030601 – Менеджмент

викладається дисципліна «Основи інфокомунікаційних технологій». Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій викладає одну із тем дисципліни: встановлення та налаштування комплекту супутникового телебачення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ, вул. Солом’янська 7
Тел. (044) 249-25-97, 5-97
E-mail: frolov47@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 3 951
^