Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Космічних систем та комплексів і супутникових телекомунікацій

Кафедра є основним навчально-науковим структурним підрозділом вищого закладу освіти, який забезпечує проведення навчально-методичної, наукової і організаційної роботи, відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти.

Робота кафедри направлена на підготовку фахівців у галузі телекомунікацій, які відповідають кваліфікаційній характеристиці випускника вищого навчального закладу України, шляхом впровадження в навчальний процес активних форм і засобів, технічних засобів навчання.   

Методична робота кафедри спрямована на удосконалення навчального процесу і пов'язана зі складанням та коригуванням навчальних планів і програм, розробкою навчальних посібників, навчальної та методичної літератури.

У методичній роботі основна увага приділяється:

  • постійному підвищенню педагогічної майстерності викладачів, участь у методичних зборах, конференціях, семінарах, заняття на курсах підвищення кваліфікації;
  • науково обґрунтованій розробці, експериментальній перевірці й упровадженню в навчально-виховний процес прогресивних методів і засобів навчання і виховання;
  • роботі з викладачами-початківцями;
  • забезпеченню своєчасної та якісної розробки навчально-методичних матеріалів;
  • удосконаленню навчально-лабораторної бази.
  • важливе місце в методичній роботі займають питання індивідуального навчання студентів, організації їхньої самостійної роботи над навчальним матеріалом;
  • вдосконаленню змісту дисциплін і їх інноваційної спрямованості;
  • створення в навчальний процес сучасних досягнень в науці і освіті.

На кафедрі діє навчально-методичний семінар, на якому розглядаються питання організаційного та науково-методичного забезпечення навчального процесу.

Велика увага на кафедрі приділяється новим формам представлення навчально-методичних матеріалів.

На кафедрі розроблені й щорічно оновлюються навчально-методичні комплекси з дисциплін, підготовлено тестові методики оцінювання якості знань студентів, методичні вказівки до виконання практичних, індивідуальних, самостійних робіт.

Методична робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Від її якості, уваги кожного співробітника до неї у значній мірі залежить ефективність навчального процесу в цілому і по кожній конкретній дисципліні, зокрема.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ, вул. Солом’янська 7
Тел. (044) 249-25-97, 5-97
E-mail: frolov47@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 2 767
^