Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Фізичної культури та охорони праці


Положення про кафедру Фізичної культури та охорони праці


Історія кафедри

Кафедру Фізичної культури та охорони праці (ФК та ОП) створено в червні 2014 року. Завідувачем кафедри обрано кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника Наконечного В.С.

З вересня 2015 року кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Оленєв Дмитро Геннадійович.

Співробітники кафедри мають багатий багаторічний педагогічний досвід в викладанні відповідних дисциплін кафедри, володіють сучасною методикою їх викладання з застосуванням інтерактивних комп’ютерних технологій.

Кафедра ФК та ОП проводить навчання студентів освітнього рівня «бакалавр» з дисциплін: «Екологія», «Основи екології та екологічного права», «Безпека життєдіяльності», «Соціальна та екологічна безпека», «Основи охорони праці»; студентів освітнього рівня «спеціаліст» та «магістр» з дисциплін: «Охорона праці в галузі», «Цивільний захист», «Захист професійної діяльності в галузі».

Отримуючи базову вищу освіту у Державному університеті телекомунікацій студенти наряду зі спеціальними компетенціями засвоюють і теоретичні знання та практичні навички, необхідні для подальшої безпечної роботи в галузі ІТ-технологій.

Ці знання у рамках освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» набуваються при вивченні дисципліни «Соціальна та екологічна безпека», у рамках освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст», «Магістр» при вивченні дисципліни «Захист професійної діяльності в галузі». При навчанні пріоритетним є виконання проектних розрахунків, що надають можливість оптимізації виробничого процесу у відповідності до норм безпеки виробництва. Також приділяється велика увага вивченню норм та міжнародного Європейського досвіду у законодавстві з питань безпеки з метою формування прогресивного бачення впливу безпеки виробництва на економічну стабільність як конкретного підприємства чи установи, так і галузі виробництва в цілому.

Завдяки вивченню зазначених дисциплін випускники ДУТ мають достатню фундаментальну підготовку з питань безпеки виробничих процесів у різних типах виробництва та безпеки поводження у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру.

Переглядів: 8 556
^