Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Свою історію кафедра розпочала у 1986 році як підрозділ кафедри гуманітарних наук. У 2001 році підрозділ було реорганізовано у кафедру фізичного виховання. Першим завідуючим кафедрою було призначено Діденко Станіслава Анатолійовича. З грудня 2002 року по жовтень 2005 року кафедру очолював Архіпов Олександр Анатолійович, кандидат педагогічних наук, доцент. З жовтня 2005 року по листопад 2013 року завідувачем кафедри був Крюков Юрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, доцент.

З листопада 2013 року кафедру очолює Оленєв Дмитро Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент. З вересня 2015 року до складу увійшли науково-педагогічні працівники кафедри безпеки життєдіяльності.

Кафедра є складовою частиною Навчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін.

Співробітники кафедри мають багатий багаторічний педагогічний досвід в викладанні відповідних дисциплін кафедри, володіють сучасною методикою їх викладання з застосуванням інтерактивних комп’ютерних технологій, проводять на високому професійному рівні навчально-виховну і методичну роботу, здійснюють наукову та науково-технічну діяльність для забезпечення навчального процесу. Роботу кафедри доповнює ціла низка виховних заходів, що суттєво впливають на духовний, інтелектуальний та фізичний розвиток особистості, формують гуманістичну орієнтацію, сприяють посиленню зв'язку фізичних та моральних якостей студентства.

Кадровий потенціал кафедри.

На сьогодні у складі кафедри досвідчені висококваліфіковані викладачі, серед яких: доктор педагогічних наук, доцент, почесний працівник фізичної культури і спорту України Присяжнюк Станіслав Іванович; кандидат технічних наук, доцент Гунченко Оксана Миколаївна; кандидат військових наук, доцент Вальченко Олександр Іванович; кандидат медичних наук, доцент Сергєєва Любов Анатоліївна; майстер спорту України з гирьового спорту Парчевський Юрій Миколайович; майстер спорту України з біатлону Семерунь В’ячеслав Зіновійович; керівник наукового гуртку «Екологічні аспекти в професійній діяльності» старший викладач Глебова Олена Іванівна, старший викладач Тяжина Анжела Миколаївна.

Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання проводить навчання студентів освітнього рівня «бакалавр» з дисциплін: «Фізичне виховання», «Соціальна та екологічна безпека»; студентів освітнього рівня «магістр» з дисциплін: «Захист професійної діяльності в галузі».

Отримуючи базову вищу освіту у Державному університеті телекомунікацій студенти наряду зі спеціальними компетенціями засвоюють і теоретичні знання та практичні навички, необхідні для подальшої безпечної роботи в галузі ІТ-технологій, а за рахунок використання засобів фізичної культури досягають підвищення фізичної і розумової працездатності, відновлюють сили, витрачені в процесі навчання, приймають участь у спортивно-масових заходах.

При здійсненні освітнього процесу з дисципліни «Фізичне виховання» пріоритетним є формування у студентів потреби у зміцненні власного здоров’я засобами фізичного виховання та опанування культури здорового способу життя, а з дисциплін  «Соціальна та екологічна безпека» та «Захист професійної діяльності в галузі» - виконання проектних розрахунків, що надають можливість оптимізації виробничого процесу у відповідності до норм безпеки виробництва. Також приділяється велика увага вивченню норм та міжнародного Європейського досвіду у законодавстві з питань безпеки з метою формування прогресивного бачення впливу безпеки виробництва на економічну стабільність як конкретного підприємства чи установи, так і галузі виробництва в цілому.

 
 

Завдяки вивченню зазначених дисциплін випускники ДУТ мають достатню фундаментальну підготовку з питань безпеки виробничих процесів у різних типах виробництва та безпеки поводження у надзвичайних ситуаціях природного та техногенного характеру.

Переглядів: 12 167
^