XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Видавнича діяльність

Викладачі кафедри приймають активну участь у публікації науково-методичних розробок в друкованих та електронних видах.

Публікації викладачів кафедри:

 1. Оленєв Д.Г. Теоретико-методологічні основи прикладної функції фізичного виховання у вищому навчальному закладі // Наук. часоп. НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 2 (71) 16. – С. 234-238.
 2. Оленєв Д.Г. Проблема рухової активності студентів вищих навчальних закладів ІТ-технологій // Наук. часоп. НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 3 К 2 (57) 15. – С. 93-96.
 3. Присяжнюк С.І. Вплив активного відпочинку на підвищення розумової працездатності студентів // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 2 (57) 15. – С. 269-274.
 4. Присяжнюк С.І. Вплив малих форм активного відпочинку на розумову працездатність учнів початкової школи // Науковий вісник Південно-українського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Випуск 3 (110). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2016. – С. 89-93.
 5. Оленєв Д.Г. Здоровий спосіб життя, як основна концепція студентської молоді // Фізична культура в режимі навчальної діяльності та активного відпочинку студентства. Наукова монографія за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – С. 188-197.
 6. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І. Безпека життєдіяльності при харчуванні дитини // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: 3415 збірник наукових праць XV між нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: «Темпо», 2016. – С. 225-229
 7. Присяжнюк С.І. Основні закономірності формування ефекту активного відпочинку // Фізична культура в режимі навчальної діяльності та активного відпочинку студентства. Наукова монографія за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – С. 9-12.
 8. Воронов Г.С., Коваленко І.Д. До питання концепції структури сучасних війн//Наукова конференція, Харків, 2011р.
 9. Коваленко І.Д., Макаренко Г.О. Практичні аспекти зниження травматизму в галузі зв'язку - Вісник, ДУІКТ №1 том 4, 2006 р. с.61-64.
 10. Основи охорони праці: Навч. Посібник / І.О.Воронов, І.Д. Коваленко, П.В. Афанасьєв, Т.В. Булгач. – К.: Генеза, 2004. – 264 с.: іл.
 11. Охорона праці в галузі зв’язку: Навч. Посібник / І.Д. Коваленко, Т.В. Булгач, П.В. Слободянюк, Р.В. Уваров. – К.: Генеза, 2005. – 404 с.: іл.
 12. В.С. Наконечний. Мінімізація ризику шахрайства з банківськими картками / В.А. Дружинин, В.С. Наконечний, С.В.Толюпа // Сучасний захист інформації, спецвипуск. – 2013. – С. 33–37.
 13. S.V. Tolyupa The effectiveness of using radar technology artificial reduction of the effective surface emission aircraft / Sergiy Tolyupa, Volodymyr Druzhynin, Volodymyr Nakonechny. XIIth International conference dedicated to the 170th anniversary of the Lviv Polytechnic National University «Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science», Lviv-Slavske, Ukraine. February 25-March 1, 2014. P. 795-796.
 14. Вальченко О.І., О.М. Гунченко. Небезпеки соціального характеру – фактор нестабільності держави (Тези доповіді) // Збірник матеріалів науково-технічної конференції студентів, аспірантів, викладачів та науковців, «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави», 2014.
 15. Вальченко О.І., О.М. Гунченко. Безпека використання радіоактивних матеріалів (Тези доповіді) / Збірник матеріалів науково-технічної конференції студентів, аспірантів, викладачів та науковців, «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави», 2014.
 16. О.М. Гунченко. Дослідження методів оцінки показників виробничого ризику для вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП) // М.А. Касьянов, І.В. Савченко, О.М. Гунченко, Д.О. Вишневський // Комунальне господарство міст: збірник наукових праць НУМГ ім. О.М. Бекетова. – Вип. 1 (2015).– Харків: ХНУМГ, 2015 М.А. Касьянов, І.В. Савченко, Д.О. Вишневський.
 17. Л.А. Сергєєва, В.С. Наконечний. Здійснення екологічного моніторингу за допомогою біохімічного методу на нативній ДНК (Тези доповіді) / Міжнародна науково-практична конференція «Экология. Человек. Общество». Київ: НТУ «КПІ», травень 2015.
 18. Сергєєва Л.А. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на вегетативне забезпечення серцево-судинних реакцій організму людини / Л.А. Сергєєва, В.С. Сергєєва, Д.Г. Оленєв, О.І. Вальченко, О.І. Глєбова // «Врачебное дело». ‑ 2018, № 1–2. – С. 56-62.
 19. Prysiazhniuk S. The influence of physical activities on biological age parameters of the first-year female students from the special medical department / S. Prysiazhniuk, V. Tolubko, D. Oleniev, Y. Parczevskyy, K. Prontenko, G. Griban, O. Zhyrnov // Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2018. ‑ Art 81 pp. 561 – 564.
 20. Gunchenko O.M. Research of the use of «ecological niche» model for definition of production risk indicators / O.M. Gunchenko, O.S. Voloshkina // Екологічна безпека та природокористування. ‑ № 1(25), 2018. – С. 5-11.
 21. 21. Гунченко О.М. Управління ризиками у системі управління охороною праці /О.М. Гунченко, П.І. Стефанович // Scientific Letters of Academic Society Of Michal Baludansky. – Kosice, Slovakia, ‑ Volume 6, № 2А/2018. ‑ С. 65-69.

Підручники:

 1. Оздоровча фізична культура студентів вищих навчальних закладів IT-технологій /Підручник/ С.І. Присяжнюк, Д.Г. Оленєв, Ю.М. Парчевський – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2016. – 505 с.
 2. Курс лекцій з фізичного виховання /Навчальний посібник/ С.І Присяжнюк, Д.Г. Оленєв – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 420 с.
 3. Охорона праці в галузі зв'язку /Навчальний посібник/ І.Д.Коваленко, Т.В.Булгач, П.В.Слободяник, Р.В.Уваров -К.:, 2005 - 404с.:іл.. Гриф Мін.освіти № від 2005
 4. Основи охорони праці /Навчальний посібник/ І.О.Воронов, І.Д.Коваленко, П.В.Афанасьєв, Т.В.Булгач -К.: Ґенеза, 2004. -264с.:іл.

Монографії:

 1. С.І. Присяжнюк, Д.Г. Оленєв, Ю.І. Тупиця. Організація, планування та проведення навчально-тренувальних занять зі студентською молоддю з футболу // Монографія - К.: Видавничий центр НУБіП України, 2017. – 309 с.
 2. С.І. Присяжнюк Фізична культура в режимі навчальної діяльності та активного відпочинку студентства. Наукова монографія за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – 295 с.
 3. О.М. Гунченко. Удосконалення методів і засобів зниження виробничого ризику у ковальсько-пресовому виробництві / М.А. Касьянов, І.В. Савченко, О.М. Гунченко, Д.О. Вишневський // Монографія – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2014. – 226 с.
 4. Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності. Частина 1. Теоретичні основи екологічної та соціальної безпеки життєдіяльності: Курс лекцій/ О.І, Вальченко, О.М. Гунченко, Л.А. Сергєєва, О.І. Глєбова - К.: НУБіП України, 2018. – 171 с.
 5. Фізичне виховання студентів як компонент професійної освіти: Навчальний посібник / С.І. Присяжнюк, д.г. Оленєв, В.П. Краснов. ‑ К.: НУБіП України, 2018. – 571 с.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7,
каб. 106 (гуртожиток)
тел. 249-25-23

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 4 159