Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Фізичної культури та охорони праці

Викладачі кафедри приймають активну участь у публікації науково-методичних розробок в друкованих та електронних видах.

Публікації кафедри:

 1. Воронов Г.С., Коваленко І.Д. До питання концепції структури сучасних війн//Наукова конференція, Харків, 2011р.
 2. Коваленко І.Д., Макаренко Г.О. Практичні аспекти зниження травматизму в галузі зв'язку - Вісник, ДУІКТ №1 том 4, 2006 р. с.61-64.
 3. Основи охорони праці: Навч. Посібник / І.О.Воронов, І.Д. Коваленко, П.В. Афанасьєв, Т.В. Булгач. – К.: Генеза, 2004. – 264 с.: іл.
 4. Охорона праці в галузі зв’язку: Навч. Посібник / І.Д. Коваленко, Т.В. Булгач, П.В. Слободянюк, Р.В. Уваров. – К.: Генеза, 2005. – 404 с.: іл.
 5. В.С. Наконечний. Мінімізація ризику шахрайства з банківськими картками / В.А. Дружинин, В.С. Наконечний, С.В.Толюпа // Сучасний захист інформації, спецвипуск. – 2013.. – С. 33–37.
 6. S.V. Tolyupa The effectiveness of using radar technology artificial reduction of the effective surface emission aircraft / Sergiy Tolyupa, Volodymyr Druzhynin, Volodymyr Nakonechny. XIIth International conference dedicated to the 170th anniversary of the Lviv Polytechnic National University «Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science», Lviv-Slavske, Ukraine. February 25-March 1, 2014. P. 795-796.
 7. Вальченко О.І., О.М. Гунченко. Небезпеки соціального характеру – фактор нестабільності держави (Тези доповіді) // Збірник матеріалів науково-технічної конференції студентів, аспірантів, викладачів та науковців, «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави», 2014.
 8. Вальченко О.І., О.М. Гунченко. Безпека використання радіоактивних матеріалів (Тези доповіді) / Збірник матеріалів науково-технічної конференції студентів, аспірантів, викладачів та науковців, «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави», 2014.
 9. О.М. Гунченко. Дослідження методів оцінки показників виробничого ризику для вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП) // М.А. Касьянов, І.В. Савченко, О.М. Гунченко, Д.О. Вишневський // Комунальне господарство міст: збірник наукових праць НУМГ ім. О.М. Бекетова. – Вип. 1 (2015).– Харків: ХНУМГ, 2015 М.А. Касьянов, І.В. Савченко, Д.О. Вишневський.
 10. Л.А. Сергєєва, В.С. Наконечний. Здійснення екологічного моніторингу за допомогою біохімічного методу на нативній ДНК (Тези доповіді) / Міжнародна науково-практична конференція «Экология. Человек. Общество». Київ: НТУ «КПІ», травень 2015.

Підручники:

 1. Охорона праці в галузі зв'язку /Навчальний посібник/ І.Д.Коваленко, Т.В.Булгач, П.В.Слободяник, Р.В.Уваров -К.:, 2005 - 404с.:іл.. Гриф Мін.освіти № від 2005
 2. Основи охорони праці /Навчальний посібник/ І.О.Воронов, І.Д.Коваленко, П.В.Афанасьєв, Т.В.Булгач -К.: Ґенеза, 2004. -264с.:іл.

Монографії:

 1. О.М. Гунченко. Удосконалення методів і засобів зниження виробничого ризику у ковальсько-пресовому виробництві / М.А. Касьянов, І.В. Савченко, О.М. Гунченко, Д.О. Вишневський // Монографія – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2014. – 226 с.
Переглядів: 2 238
^