Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

Видавнича діяльність - Кафедра Безпеки життєдіяльності та фізичного виховання

Викладачі кафедри приймають активну участь у публікації науково-методичних розробок в друкованих та електронних видах.

Публікації викладачів кафедри:

 1. Оленєв Д.Г. Теоретико-методологічні основи прикладної функції фізичного виховання у вищому навчальному закладі // Наук. часоп. НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 2 (71) 16. – С. 234-238.
 2. Оленєв Д.Г. Проблема рухової активності студентів вищих навчальних закладів ІТ-технологій // Наук. часоп. НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. – Вип. 3 К 2 (57) 15. – С. 93-96.
 3. Присяжнюк С.І. Вплив активного відпочинку на підвищення розумової працездатності студентів // Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3К 2 (57) 15. – С. 269-274.
 4. Присяжнюк С.І. Вплив малих форм активного відпочинку на розумову працездатність учнів початкової школи // Науковий вісник Південно-українського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Випуск 3 (110). – Серія : Педагогіка. – Одеса : ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2016. – С. 89-93.
 5. Оленєв Д.Г. Здоровий спосіб життя, як основна концепція студентської молоді // Фізична культура в режимі навчальної діяльності та активного відпочинку студентства. Наукова монографія за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – С. 188-197.
 6. Сергєєва Л.А., Оленєв Д.Г., Вальченко О.І. Безпека життєдіяльності при харчуванні дитини // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: 3415 збірник наукових праць XV між нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-20 травня 2016 р. – К.: «Темпо», 2016. – С. 225-229
 7. Присяжнюк С.І. Основні закономірності формування ефекту активного відпочинку // Фізична культура в режимі навчальної діяльності та активного відпочинку студентства. Наукова монографія за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – С. 9-12.
 8. Воронов Г.С., Коваленко І.Д. До питання концепції структури сучасних війн//Наукова конференція, Харків, 2011р.
 9. Коваленко І.Д., Макаренко Г.О. Практичні аспекти зниження травматизму в галузі зв'язку - Вісник, ДУІКТ №1 том 4, 2006 р. с.61-64.
 10. Основи охорони праці: Навч. Посібник / І.О.Воронов, І.Д. Коваленко, П.В. Афанасьєв, Т.В. Булгач. – К.: Генеза, 2004. – 264 с.: іл.
 11. Охорона праці в галузі зв’язку: Навч. Посібник / І.Д. Коваленко, Т.В. Булгач, П.В. Слободянюк, Р.В. Уваров. – К.: Генеза, 2005. – 404 с.: іл.
 12. В.С. Наконечний. Мінімізація ризику шахрайства з банківськими картками / В.А. Дружинин, В.С. Наконечний, С.В.Толюпа // Сучасний захист інформації, спецвипуск. – 2013. – С. 33–37.
 13. S.V. Tolyupa The effectiveness of using radar technology artificial reduction of the effective surface emission aircraft / Sergiy Tolyupa, Volodymyr Druzhynin, Volodymyr Nakonechny. XIIth International conference dedicated to the 170th anniversary of the Lviv Polytechnic National University «Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science», Lviv-Slavske, Ukraine. February 25-March 1, 2014. P. 795-796.
 14. Вальченко О.І., О.М. Гунченко. Небезпеки соціального характеру – фактор нестабільності держави (Тези доповіді) // Збірник матеріалів науково-технічної конференції студентів, аспірантів, викладачів та науковців, «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави», 2014.
 15. Вальченко О.І., О.М. Гунченко. Безпека використання радіоактивних матеріалів (Тези доповіді) / Збірник матеріалів науково-технічної конференції студентів, аспірантів, викладачів та науковців, «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки держави», 2014.
 16. О.М. Гунченко. Дослідження методів оцінки показників виробничого ризику для вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП) // М.А. Касьянов, І.В. Савченко, О.М. Гунченко, Д.О. Вишневський // Комунальне господарство міст: збірник наукових праць НУМГ ім. О.М. Бекетова. – Вип. 1 (2015).– Харків: ХНУМГ, 2015 М.А. Касьянов, І.В. Савченко, Д.О. Вишневський.
 17. Л.А. Сергєєва, В.С. Наконечний. Здійснення екологічного моніторингу за допомогою біохімічного методу на нативній ДНК (Тези доповіді) / Міжнародна науково-практична конференція «Экология. Человек. Общество». Київ: НТУ «КПІ», травень 2015.
 18. Сергєєва Л.А. Вплив електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону на вегетативне забезпечення серцево-судинних реакцій організму людини / Л.А. Сергєєва, В.С. Сергєєва, Д.Г. Оленєв, О.І. Вальченко, О.І. Глєбова // «Врачебное дело». ‑ 2018, № 1–2. – С. 56-62.
 19. Prysiazhniuk S. The influence of physical activities on biological age parameters of the first-year female students from the special medical department / S. Prysiazhniuk, V. Tolubko, D. Oleniev, Y. Parczevskyy, K. Prontenko, G. Griban, O. Zhyrnov // Journal of Physical Education and Sport (JPES), 2018. ‑ Art 81 pp. 561 – 564.
 20. Gunchenko O.M. Research of the use of «ecological niche» model for definition of production risk indicators / O.M. Gunchenko, O.S. Voloshkina // Екологічна безпека та природокористування. ‑ № 1(25), 2018. – С. 5-11.
 21. 21. Гунченко О.М. Управління ризиками у системі управління охороною праці /О.М. Гунченко, П.І. Стефанович // Scientific Letters of Academic Society Of Michal Baludansky. – Kosice, Slovakia, ‑ Volume 6, № 2А/2018. ‑ С. 65-69.

Підручники:

 1. Оздоровча фізична культура студентів вищих навчальних закладів IT-технологій /Підручник/ С.І. Присяжнюк, Д.Г. Оленєв, Ю.М. Парчевський – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2016. – 505 с.
 2. Курс лекцій з фізичного виховання /Навчальний посібник/ С.І Присяжнюк, Д.Г. Оленєв – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 420 с.
 3. Охорона праці в галузі зв'язку /Навчальний посібник/ І.Д.Коваленко, Т.В.Булгач, П.В.Слободяник, Р.В.Уваров -К.:, 2005 - 404с.:іл.. Гриф Мін.освіти № від 2005
 4. Основи охорони праці /Навчальний посібник/ І.О.Воронов, І.Д.Коваленко, П.В.Афанасьєв, Т.В.Булгач -К.: Ґенеза, 2004. -264с.:іл.

Монографії:

 1. С.І. Присяжнюк, Д.Г. Оленєв, Ю.І. Тупиця. Організація, планування та проведення навчально-тренувальних занять зі студентською молоддю з футболу // Монографія - К.: Видавничий центр НУБіП України, 2017. – 309 с.
 2. С.І. Присяжнюк Фізична культура в режимі навчальної діяльності та активного відпочинку студентства. Наукова монографія за матеріалами міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Редакційно-видавничий центр НУБіП України, 2016. – 295 с.
 3. О.М. Гунченко. Удосконалення методів і засобів зниження виробничого ризику у ковальсько-пресовому виробництві / М.А. Касьянов, І.В. Савченко, О.М. Гунченко, Д.О. Вишневський // Монографія – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2014. – 226 с.
 4. Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності. Частина 1. Теоретичні основи екологічної та соціальної безпеки життєдіяльності: Курс лекцій/ О.І, Вальченко, О.М. Гунченко, Л.А. Сергєєва, О.І. Глєбова - К.: НУБіП України, 2018. – 171 с.
 5. Фізичне виховання студентів як компонент професійної освіти: Навчальний посібник / С.І. Присяжнюк, д.г. Оленєв, В.П. Краснов. ‑ К.: НУБіП України, 2018. – 571 с.
Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7,
каб. 106 (гуртожиток)
тел. 249-25-23

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит
Переглядів: 3 691
^