Державний Університет Телекомунікацій

Матеріальна база - Кафедра Фізичної культури та охорони праці

На базі кафедри обладнано дві навчальні аудиторії для проведення лекційних, лабораторних та практичних занять (ауд. 1, 2)

Оновлені стенди дозволяють наочно представити інформацію щодо сучасної законодавчої бази в галузі екології, охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Лабораторні заняття з дисципліни «Основи охорони праці» проводяться з використанням наявного обладнання: люксметра, амперметра та омметра.

Навчальну лабораторію кафедри БЖД заплановано обладнати локальною обчислювальною та загальною університетською мережами з доступом у глобальну мережу Internet.

Лабораторні роботи, що проводяться в навчальній лабораторії кафедри БЖД охоплюють значну частину розділів навчальних дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Екологія» та «Соціальна та екологічна безпека».

Дисципліни, які викладаються на кафедрі БЖД розраховані на формування знань вмінь, спрямованих на практичне застосування їх у процесі діяльності майбутнього фахівця.

Заплановано ввести в дію наступні лабораторні роботи:

  • вимір вмісту пилу та рівня загазованості повітря виробничого приміщення;
  • оцінка стану умов праці щодо параметрів мікроклімату;
  • оцінка умов праці щодо показників штучного та природного освітлення;
  • оцінка умов праці щодо показників параметрів вібрації;
  • оцінка умов праці щодо параметрів шуму;
  • оцінка напруженості електромагнітних полів та теплового випромінювання на робочому місці.
Переглядів: 2 642
^