XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Інноваційний зміст навчання

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри маркетингу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Маркетинг за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Маркетинг  складає 18 600 грн. на денній формі навчання  на рік, що значно нижче ніж у КПІ (30 600 грн. на рік) та НАУ (23 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра маркетингу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей, при цьому не просто маркетологів, як в класичних вузах, а найсучасніших ІТ – маркетологів, Інтернет-маркетологів.

Кафедрою укладено договори про співпрацю з провідними компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників: ТОВ «UDS CONSULTING» ; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER».  

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів (міжнародна компанія UDS CONSULTING, срібний партнер компанії Microsoft, у рамках дисципліни «CRM-системи в маркетингу»; Веб-студія «UpWay» у  рамках дисципліни «Електронний бізнес»; провідна рекламна агенція «ADPARTNER» у рамках дисципліни «Інтернет-маркетинг»  тощо), що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В сучасних компаніях велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2. На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі маркетингу створена сучасна навчально-матеріальна база. Лабораторія Digital-маркетингу та Google – аналітики функціонує на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI.  Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців.

Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (ТОВ «UDS CONSULTING»; ТОВ «МЕДІАСАППОРТ»; ВЕБ-СТУДІЯ «UPWAY»; ТОВ «ADPARTNER») на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю МАРКЕТИНГ, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Маркетолог - один з найважливіших спеціалістів у будь-якому сучасному бізнесі. Від його роботи залежить комерційний успіх підприємства, а значить ефективність роботи маркетолога - питання життя та смерті для будь-якої компанії.  В умовах інтеграції України у європейський економічний простір дуже важливим є питання підготовки фахівців-маркетологів, здатних відповідати реальним потребам не лише національної, а й світової економіки.

Відповідно до  реалій сьогодення ректором університету д.т.н., проф. В.Б. Толубком було запроваджено концептуально новий, інноваційний підхід до змісту навчання, спрямований на підвищення рівня якості освіти і набуття нашими випускниками конкурентних переваг на ринку праці за рахунок формування професійних компетентностей, знань, умінь та навичок,  відповідно до сучасних вимог роботодавців.

Освітня модель «12 кроків до якісної освіти»  висуває на перший план формування практичних навичок і вмінь на базі сучасних теоретичних знань відповідно до вимог роботодавців, які дозволять студентам спеціальності «Маркетинг» вже з першого курсу відчути переваги навчання у ДУТ та по закінченню університету гарантовано отримати перше високооплачуване робоче місце.

СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ:


1. Однією з важливих складових інноваційного підходу до підготовки фахівців з маркетингу є підготовка по спеціальності «Маркетинг», яка починається не з третього, а вже з першого курсу


Студент має відвідувати заняття свідомо, з розумінням необхідності тих знань і навичок, які йому надаються під час навчання. Для цього він має знати компетенції, які йому знадобляться у майбутньому, розумітися на базових складових своєї професії, уяснити правильність зробленого вибору та стати джерелом реклами навчання у нашому університеті.

Тому, вже у 1 семестрі у курсі «Маркетинг» студентам надається система знань щодо базових елементів комплексу маркетингу; у 2 семестрі ця дисципліна подовжується розкриттям соціально-етичних особливостей маркетингу.

У 1 семестрі також запроваджено вивчення курсу «Сучасні види маркетингу», який розкриває зміст найсучасніших маркетингових концепцій та можливостей використання нестандартних (нетрадиційних) підходів до маркетингової діяльності компаній на ринку. Навички, отримані під час вивчення цієї дисципліни, розвиваються у другому семестрі під час викладання курсу «Поведінка споживачів».

Для того, щоб наші студенти вже з першого курсу відчули значимість своєї спеціальності, проводяться додаткові заходи, які розкривають особливості майбутньої  професії - екскурсії до рекламних виставок, маркетингових відділів компаній тощо; запроваджено традицію проведення Міжнародного дня маркетолога. В цей день ми запрошуємо провідних фахівців-маркетологів, які діляться своїм досвідом успішної роботи в сфері маркетингу.


2. На першому курсі для студентів - маркетологів викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», метою якої є надання навичок налаштування та експлуатації сучасних електронних пристроїв і гаджетів та у повній мірі використання можливостей сучасних інформаційних технологій у майбутній роботі та у повсякденному житті


Важливість інформаційно-телекомунікаційного інструментарію для майбутніх фахівців з маркетингу підтверджує поширення Інтернет-маркетингу, а також те, що все більше компаній поєднують функціональні обов’язки працівників ІТ – відділів і маркетологів. Тож маркетологи всього світу прагнуть мати доступ до технологій, які дозволять автоматизувати задачі з пошуку, співставлення та поєднання даних.

Знання особливостей  інформаційно-телекомунікаційних засобів має стати візитівкою наших студентів.

Як важко уявити студента-медика, якій не вміє надати першу медичну допомогу, так і студент ДУТ має бути обізнаним з прикладними аспектами сфери телекомунікацій.


3. Додатково викладаються дисципліни: на 1 курсі «Групова динаміка та комунікації», на 2 курсі – «Ділові комунікації», на 3 курсі – «Хмарні технології» та «Штучний інтелект», на 4 курсі – «Засади відкриття власного бізнесу», які спрямовані на уміння працювати в команді і з командою, відкриття та успішне ведення власного бізнесу, знання перспектив розвитку інформаційних технологій, що дозволить майбутнім фахівцям йти в ногу з життям та відповідати сучасним запитам розвитку суспільства


Вивчення цих дисциплін спрямоване на підготовку комунікабельних, ініціативних спеціалістів з маркетингу, добрих організаторів, які вміють творчо вирішувати непрості завдання, структурно та аналітично мислити, переконувати, володіти глибокими знаннями перспектив розвитку інформаційних технологій, здатних максимізувати прибутки компанії, налагодити зв'язки з партнерами та споживачами.

Одним з напрямів оновлення змістовної складової практичної підготовки майбутніх фахівців стало введення для всіх спеціальностей університету на першому курсі нової дисципліни «Групова динаміка та комунікації». Ця дисципліна закріплена за кафедрою маркетингу. Актуальність вивчення дисципліни вже на першому курсі підтверджується важливістю надання студентам вже з перших кроків навчання навичок успішної адаптації до нового колективу, вмілого керування своїм часом, вмінь долати стрес, запобігати конфліктних ситуацій, ефективно вирішувати завдання спільно з іншими учасниками команди, усвідомлювати свою роль у житті та набути впевненості в собі, відкрити здатність до самоконтролю і самокорекції своєї особистості. На досягнення цієї мети спрямоване змістовне наповнення дисципліни, інноваційні методи навчання: практико-орієнтовані лекції, проблемні лекції, лекції-дискусії, тренінги, кейси, рольові ігри, психологічні ігри, тести, опитувальники тощо. До проведення занять залучаються провідні психологи - фахівців з тренінгів особистісного росту і комунікативних умінь.


4. Посилене вивчення англійської мови на протязі усіх років навчання: на 1-2 курсі — 3 пари занять на тиждень, на 3-4-5 курсах − 20% занять за спеціальністю викладаються англійською мовою забезпечить можливість нашому студенту вільно володіти фаховою англійською мовою та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2


Навчання на кафедрі маркетингу Державного університету телекомунікацій – це прекрасна можливість вивчити професійну англійську мову на рівні вільного володіння з подальшим покращенням до рівня міжнародного стандарту В2.

До Ваших послуг:

 • Сучасні спеціалізовані лінгафонні кабінети;
 • Професійно підготовлені викладачі кафедри, які мають сертифікати В2;
 • Повне інформаційно-методичне забезпечення занять найсучаснішими освітніми методиками.

Посилена підготовка з англійської мови для студентів - маркетологів – це

 • можливість наблизитися до світових вимог у фаховій спеціалізації,
 • гарантія отримання високооплачуваної роботи в крупних міжнародних компаніях,
 • необхідна умова  для продовження навчання на рівні магістра.

Вивчаючи англійську, студенти-маркетологи опанують фахову маркетингову термінологію, розуміючи їх значення і походження. А напрацювавши професійний словниковий запас, студенти зможуть  отримувати свіжі матеріали в Інтернеті з першоджерел. Заняття з англійської мови допоможуть більш професійно проводити маркетингові дослідження, які не обмежуються українським ринком, але і бути в курсі світових тенденцій в цій сфері.  До того, знання професійної англійської є необхідним для ведення бізнесу з іноземними партнерами. І – як бонус – заробітна  плата маркетолога напряму залежить від рівня знання англійської мови.

You can never understand one language until you understand at least two


5. Під час навчання більше половини усіх занять проводиться практично


6. За темою кожної дисципліни проводиться лекція (як теоретична підготовка), практичні заняття (практична складова навчання), передбачено зустрічі із практиками


Завдання сучасного маркетингу зводиться не лише до реалізації вже вироблених послуг, а доповнюється впливом на споживача, на формування його потреб з урахуванням можливостей розширюваного виробництва зі створення нових послуг. Тому практична складова підготовки студентів складає більше 50% усього навчального часу та базується на сучасному програмному забезпеченні маркетингових досліджень і бізнес-аналітики. Під час практичних занять передбачено запрошення фахівців з маркетингу, імітації, ділові і освітні ігри, обговорення складних і дискусійних питань і проблем, позааудиторні методи навчання (соціальні проекти, змагання, екскурсії на провідні компанії, фільми, виставки тощо).

Прикладом реалізації практико-орієнтованого змісту навчання є організація проведення практичних занять викладачами, які є провідними фахівцями з цього напрямку на підприємствах – партнерах кафедри. Таке навчання здійснюється з дисциплін «Електронний бізнес» (викладач – доцент кафедри Дрокіна Н.І.), «Інтернет-маркетинг» (викладач – доцент кафедри  Іртлач М.О.). Практичні заняття з дисципліни «Інтернет-маркетинг» для студентів-маркетологів 3 курсу Іртлач Михайло Олександрович організує як практикум на базі маркетингового відділу компанії «AD PARTNER». Для проведення занять виділено окреме приміщення, обладнане сучасної технікою. До проведення занять передбачене залучення спеціалістів – працівників компанії, кожному з яких  є чим поділитися зі студентами.


7. За кожною темою занять лектор в кінці лекції надає перелік питань для самостійного опрацювання студентами


Самостійна робота студентів передбачає:

 • підготовку до аудиторних занять;
 • поглиблене вивчення літератури на задану тему й пошук додаткової інформації;
 •  переклад іноземних джерел установленої тематики;
 • виконання індивідуального навчально-дослідницького завдання з навчальної дисципліні протягом семестру;
 • самостійна робота над окремими темами навчальних дисциплін;
 • підготовка й оформлення схем, діаграм й інших завдань графічного характеру;
 • обробка та підготовка есе;
 • підготовка до всіх видів контрольних випробувань;
 • робота в студентських наукових кружках, участь у семінарах тощо.

8. Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі маркетингу створена сучасна навчальна лабораторія маркетингових досліджень на основі обладнання останнього покоління компаній-партнерів кафедри і сучасних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення


Ця лабораторія розташована у ауд.417 і діє як Лабораторія інноваційних технологій маркетингової діяльності, маркетингових досліджень, інтернет-маркетингу та бізнес-аналітики на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Asana, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI та отримання сертифікатів партнерів кафедри маркетингу - компанії UDS Consulting - партнера Microsoft, веб-студії Upway, компанії МЕДІАСАППОРТ.

Так, під час викладання дисциплін  «Маркетинг», «Основи маркетингового менеджменту» використовуються інформаційно-комунікаційні технології Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends – для проведення та оцінки маркетингових досліджень, HohliBuilder, Сreately, Piktochart, GoogleCharts, Vizualize, як онлайн сервіси для створення інфографіки, Microsoft Power BI – для аналітики та візуалізації даних.

В дисципліні «Маркетингові комунікації» інформаційно-комунікаційні технології є інструментом комунікаційних зв’язків (Jira, Slack, Skype - інструменти комунікацій, Zoho Social, SMMplanner - сервіси створення графіку розміщення постів у соціальних мережах, Webinar, Join.me - сервіси проведення онлайн-конференцій).

Під час викладання дисциплін «Інтернет-маркетинг», «Електронний бізнес» за допомогою: Google docs, Google analytics, Google Trends, проводиться оцінка маркетингових досліджень; через Asana, Wonderlist здійснюється планування робочого часу та виконання планів маркетингового відділу підприємства; використовуються інструменти комунікацій: Jira, Slack, Skype, створення шаблону сайту: Moqups, створення карт проектів та генерування інноваційних ідей: MindMap, Mindomo, Stormboard, Realtime Board, Mural, для створення комерційних сайтів: WordPress.

Навчальна лабораторія маркетингових досліджень застосовується і як засіб автоматизації контролю, корекції, результатів навчальної діяльності, тестування і психодіагностики. Програмне забезпечення Microsoft PowerPoint дає можливість візуалізації даних, а система Moodle є інструментом для дистанційного навчання і контролю. Також викладачами кафедри маркетингу використовуються у навчальному процесі електронні словники й енциклопедії, мультимедійні курси, включаючи аудіо та відеоматеріали, електронні видання книг, газет і журналів мовою оригіналу, освітні сайти, форуми.


9. При навчанні студентів-маркетологів розподіл годин навчального плану здійснюється з розрахунку: 25% - дисципліни загальної підготовки і 75% - дисципліни професійної підготовки за спеціальністю «Маркетинг»10. Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1-го по 8-ий семестр з метою повноцінного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протягом усього терміну підготовки бакалавра


Відповідно до навчального плану протягом 1-8 семестрів  за загальні компетентності фахівців-маркетологів, серед яких можна виділити «Загальнонаукові», «Інструментальні», «Соціально-особистісні та загальнокультурні» відповідають дисципліни циклу загальної підготовки (Філософія, Вища математика, Соціально-екологічна безпека життєдіяльності, Хмарні технології, Штучний інтелект тощо).


11. Зміст дисциплін професійної підготовки  враховує особливості маркетингової діяльності у сфері телекомунікацій


Формування професійних компетенцій, знань, умінь та навичок  відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення здатні забезпечити інноваційні зміни у змісті навчального процесу підготовки бакалаврів з маркетингу, запроваджені у Державному університеті телекомунікацій.

Серед цих компетенцій слід виділити:

 • здатність розробляти корпоративну та маркетингову стратегію, програми розвитку підприємства;
 • вміння використовувати в роботі програмне забезпечення (як загального профілю, так і спеціалізоване),  навички ведення електронної комерції  та електронного документообігу;
 • здатність використовувати сучасний маркетинговий інструментарій для вирішення стратегічних, поточних та оперативних завдань;
 • готовність до комунікації в усній та письмовій формах українською та англійською мовами для вирішення завдань професійної діяльності;
 • здатність управляти підрозділами, групами, командами, проектами та комунікативними мережами підприємств;
 • володіння інформацією про ринок, на якому працює компанія, і суміжні ринки, про цільову аудиторію і конкурентів проекту, вміння відстежувати інформаційні потоки з цих питань;
 • готовність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу.

Ключові вимоги роботодавців до компетентностей фахівців з маркетингу, закладені при побудові структурно-логічної схеми та навчального плану.


12. Проведення практик студентів передбачено в компаніях-партнерах кафедри маркетингу


На забезпечення якісної практичної складової навчального процесу спрямоване тісне співробітництво кафедри маркетингу з провідними установами, організаціями в галузі маркетингу і телекомунікацій.

Завдяки плідним відносинам кафедри маркетингу з компаніями-партнерами студенти мають можливість вдосконалити професійні компетенції, наблизитися до світових вимог у фаховій спеціалізації відповідно до запитів роботодавців та викликів сьогодення, бути обізнаними з інноваційними напрямами діяльності компаній. Компанії-партнери надають місця для проходження практики, стажування та є потенційними роботодавцями наших випускників. З іншого боку – це унікальна можливість за результатами успішно складеного сертифікаційного екзамену підтвердити знання та навички міжнародними сертифікатами. З метою формування професійної компетенції студентів-маркетологів особлива увага на профільній кафедрі приділяється підбору баз проходження виробничих  практик.  Для проходження практики студентів  попередньо укладено договори  із Веб-студією «UpWay», з якою укладено Меморандум та Угоду про співробітництво, з ТОВ UDS CONSULTING,  ТОВ МЕДІАСАППОРТ,  ТОВ СТРІЧКА НОВИН, ТОВ ЕДПАРТНЕР, ТОВ «Альтіс-Гласс», ТОВ МЦ «Doctor Sam», ТОВ «Тайм Еко», ПАТ «Полтавагаз», ТОВ «Сота Альянс», ПрАТ «Брокбізнес», ПАТ «Укртелеком», ПАТ «Альфа-Банк», ТОВ «Жасмін» та ін.

Реалізація інноваційного навчання в нашому Університеті дозволяє навчати студентів краще ніж в інших університетах:

 • інноваційний зміст навчання кафедри забезпечує навчання студента тому, що потрібно і як потрібно на сьогоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично. При добросовісному навчанні студента, інноваційний зміст навчання гарантує стовідсоткове отримання студентом першого, високооплачуваного робочого місця.
 • інноваційний зміст навчання Університету забезпечує навчання нашого студента тому чому потрібно  і як потрібно, теоретично і практично.
 • теоретична підготовка студента Університету здійснюється на основі сучасного розвитку науки і технологій та компетенцій компаній-партнерів кафедр.
 • в Університеті студента якісно навчають не тільки теоретично, а і практично з використанням навчально-матеріальної бази, створеної на обладнанні останнього покоління, сучасних прогресивних програмно-апаратних комплексів та програмного забезпечення
 • усі кафедри Університету заключили договори з компаніями  - потенційними роботодавцями для випускників університету за спеціальністю підготовки кафедр.
 • теоретична і практична підготовка студентів проводиться на основі компетенцій  компаній – партнерів кафедр – потенційних роботодавців з якими кафедри заключили договори про співпрацю.
 • в межах і поза межами навчального процесу по всім спеціальностям і спеціалізаціям підготовки студенти мають можливість отримати сертифікати компаній-партнерів кафедр – гарантію отримання першого високооплачуємого робочого місця.

​​​​​​​

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 4 339