Укр.   Рус.   Eng.

Загальна інформація - Факультет Телекомунікацій


Положення про факультет телекомунікацій Навчально-наукового інституту телекомунікації та інформатизації Державного університету телекомунікацій


Сьогодні навряд чи знайдеться людина, що не використовує у повсякденному житті телефон, мобільний телефон, планшет, комп’ютер, не користується соціальними мережами, пошуком інформації чи інтернетом взагалі, не отримує інформацію засобами радіомовлення і телебачення. Ми не уявляємо себе без постійного контакту з оточуючим світом саме за допомогою телекомунікаційних засобів.

Сучасні телекомунікації є однією з галузей, що розвиваються найбільш стрімко та динамічно. Телекомунікації – це значний сегмент бізнесу, що обумовлює велику кількість потенційних роботодавців для випускників (компанії-оператори зв’язку, кабельного телебачення, інтернет-провайдери, виробники телекомунікаційного обладнання та їх представники на українському ринку, компанії-інтегратори, установи, що здійснюють державне регулювання в даній сфері, приватні структури тощо). На сьогодні фахівці з телекомунікацій користуються величезним попитом, який тільки зростає з кожним днем,  а заробітні плати в галузі – одні з найвищих. Саме тому випускники  факультету Телекомунікацій мають дуже широкі перспективи.

Історія факультету Телекомунікацій розпочинається у 1990 році. Тоді у Київському філіалі Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О. С. Попова було організовано факультет багатоканального електрозв’язку денної форми навчання. Першим його деканом був кандидат технічних наук, професор Ростислав Васильович Уваров. У 1996-2004 р.р. факультет очолював кандидат технічних наук, доцент Олександр Миколайович Власов. У 2001 році факультет одержує назву «факультет Телекомунікацій». З 2004 по 2007 р. керівництво здійснював доктор технічних наук, професор Михайло Юхимович Артеменко. У 2007 році деканом факультету ТК став кандидат технічних наук, доцент Богдан Юрійович  Жураковський. У 2014 році на цю посаду призначено кандидата технічних наук Наталію Володимирівну Коршун. Факультет входить до складу Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації, який був створений 20 грудня 2005 року відповідно до наказу  № 898 Міністерства транспорту та зв’язку України.

Факультет здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка" за різними спеціалізаціями.

Навчальну та наукову роботу на факультеті здійснюють висококваліфіковані фахівці, що мають великий науково-педагогічний та практичний досвід за профілем.

Лабораторії факультету оснащені сучасним телекомунікаційним обладнанням, завдяки чому студенти мають можливість одержати знання та навички, найбільш актуальні для майбутніх роботодавців.

Серед напрямків діяльності студентів факультету – наступні:

  • побудова  та експлуатація сучасних широкосмугових мультисервісних транспортних мереж на базі єдиних протоколів, сумісних з Інтернет-протоколами;
  • вдосконалення технологій, методів дослідження та вимірювання параметрів волоконно-оптичних ліній зв'язку;
  • проектування, побудова та обслуговування цифрових систем передачі на базі мультиплексних технологій;
  • освоєння технологій SDH, xDSL, DWDM, IP, ATM та інших;
  • побудова  та експлуатація систем широкосмугового абонентського  доступу з використанням перспективних технологічних рішень, зокрема волоконно-оптичних ліній, технологій пасивної оптичної мережі, технологій широкосмугового радіодоступу;
  • структура та принципи функціонування мережі Інтернет, розвиток та оптимізація всіх елементів телекомунікаційної інфраструктури українського сегмента Інтернет;
  • побудова та технічна експлуатація сучасних систем рухомого (мобільного) зв`язку, використання систем абонентського радіодоступу;
  • побудова та технічна експлуатація систем цифрового телебачення;
  • розвиток супутникових систем зв'язку;
  • освоєння методів організації радіомоніторингу та радіочастотного менеджменту.

В лабораторіях кафедр факультету студенти працюють з сучасним обладнанням та вивчають технології мобільного зв’язку, супутникового телебачення, мереж доступу та транспортних мереж, роботи з волоконно-оптичними лініями зв’язку.

Завдяки співпраці Університету з провідними компаніями галузі студенти отримують можливість проходити стажування та здобувати поглиблену практичну підготовку на базі потужних ресурсів операторів телекомунікаційних послуг під керівництвом провідних фахівців галузі.

В Університеті створено умови для проведення студентами наукових досліджень під керівництвом відомих вчених галузі.

Випускники факультету працюють на провідних підприємствах галузі, зокрема, ПрАТ "МТС Україна", ПрАТ «Київстар», ТОВ "Астеліт" (оператор мобільного зв'язку life:), Ericsson, Huawei, ПАТ «Укртелеком», державне підприємство «Український державний центр радіочастот», Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації України, підприємства, що постачають послуги радіомовлення і телебачення, компанії-провайдери, проектувальні організації та установи, компанії-інтегратори.

Переглядів: 76 246
^