XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Навчальні дисципліни спеціальності Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!
Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "126 - Інформаційні системи та технології" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін загальної та професійної підготовки за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

Дисципліни, що викладаються кафедрою ІСТ

АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Основною метою вивчення дисципліни «Архітектура інформаційних систем» є формування понять у студентів сучасної архітектури інформаційних систем, моделі їх функціонування та особливості реалізації інформаційних систем в різних предметних областях. В ході вивчення дисципліни у студентів формуються уявлення про загальні характеристики і моделі інформаційних систем; формування системи знань про сучасні архітектури інформаційних систем для вирішення бізнес задач;  формування навичок класифікації інформаційних систем, моделювання статичних і динамічних компонентів інформаційних систем; формування навичок використання забезпечення для побудови інформаційних систем бізнес додатків відповідно до прийнятої архітектури. Після вивчення дисципліни «Архітектура інформаційних систем» студенти повинні вміти вибирати методи моделювання ІС, проводити передпроектне обстеження об'єкта проектування, вибір вихідних даних для проектування ІС, системний аналіз предметної області з метою оптимального вибору архітектури системи, а також володіти навиками роботи з інструментами структурного і функціонального моделювання ІС.

КУРСОВА РОБОТА

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_19389287.png

СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЇ

Вивчення дисципліни «Системи розподілу інформації» забезпечує формування базових знань студентів з аналізу та проектування систем розподілу інформації; придбання ряду вмінь із створення програмно-апаратних комп’ютерних систем та мереж; придбання ряду вмінь з модернізації систем розподілу інформації для надання інтелектуальних послуг. Студенти вивчають принципи розподілу інформації в системах інтегрованого доступу; системи сигналізації в системах розподілу інформації; принципи побудови управляючих пристроїв систем розподілу інформації; принципи побудови мультимедійної підсистеми IMS. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти конфігурувати робочі станції користувачів; здійснювати організацію інтерфейсів користувачів; здійснювати контроль працездатності програмного комплексу, контролювати функціональну відповідність програм вимогам клієнтів.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_10601043.png

МОДЕЛЮВАННЯ ІоТ

На сьогоднішній день все більше речей, що нас оточують, стають «розумними». Це означає, що вони мають доступ до Інтернету, унікальну адресу та інтерфейс користувача, що дозволяє отримувати і надсилати дані, налагоджувати зворотній зв’язок. Від «розумних» лампочок до «розумного міста» Інтернет речі знаходять розповсюдження майже у всіх сферах людської діяльності. Вивчаючи дисципліну «Моделювання Інтернет речей» студенти навчаться створювати макети ІоТ систем. Наприклад, елементи розумного дому такі як: контроль освітлення приміщень, системи охорони, контроль опалення, клімат контроль, управління системою вентиляції. Дисципліна «Моделювання ІоТ» є логічним продовженням дисципліни «Технології ІоТ» з додаванням мережних технологій, таких як: Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, GSM. Таким чином, студенти не тільки проектуватимуть макети «розумних» речей, а й будуть налагоджувати «спілкування» між ними.

КУРСОВА РОБОТА

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_84393922.png

МОДЕЛЮВАННЯ IoT ADVACE

В дисципліні розкрито як працюють інтелектуальні пристрої: датчики, IoT, Big Data і AI, призначення і роль AI в їх використанні.  Описує найсучасніші теми у великих даних: збір даних (смартфони, сенсори, веб), зберігання даних і обробка (масштабовані реляційні бази даних, Hadoop, Spark), вилучення структурованих даних з неструктурованих даних, системні питання (використання багатоядерних процесорів, безпека), аналітика (машинне навчання, стиснення даних, ефективні алгоритми), візуалізація і ряд додатків.

Охоплює питання кібербезпеки, пов'язані з апаратним та програмним забезпеченням: системи (безпечні архітектури, мережева безпека, безпечні мови програмування, перевірка системи), алгоритмічні рішення (криптографія з відкритим ключем, багатопартійні обчислення, спільне використання секретів, поширення довіру, обчислення на зашифрованих даних); питання державної політики в області кібербезпеки і тематичні дослідження (BitLocker, веб-безпеку, безпеку мобільних телефонів).

Розкриває принципи об'єднання всіх інтелектуальних елементів, побудови технологічних та інноваційних продуктів. Фокус на реальних комерційних продуктах і методології впровадження проектів.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_27551959.png

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

В дисципліні розглянуті алгоритми моделювання дискретних та неперервних випадкових величин та процесів; викладені принципи і алгоритми моделювання інформаційних сигналів, а також принципи моделювання систем масового обслуговування, наведені особливості опису та використання самоподібних процесів для моделювання телекомунікаційного трафіку, проаналізовані методи моделювання інформаційних систем з використанням спеціалізованих пакетів прикладних програм.

КУРСОВА РОБОТА

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_43915024.png

МОДЕЛЮВАННЯ ДАНИХ

Дисципліна вивчає основні моделі даних і принципи їх побудови. Принцип обробки  та систематизації масивів даних. Розкриває питання моделювання на концептуальному та фізичному рівні, моделювання руху даних, основи побудови сховищ даних.  Розглядаються основи організації систем великих даних і яким чином вони втілюються на практиці. Вивчаються основи інфографіки та візуалізації даних.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_43623535.png

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

Інтернет речей Internet of Things (IoT) – це мережа речей, які підключені до мережі Інтернет. Інтернет речей дозволяє здійснювати передачу і обмін даними між фізичним світом і комп’ютером; комп’ютерними системами, за допомогою використання стандартних протоколів зв’язку. Основною концепцією ІР є можливість підключення всіляких об’єктів (речей), які людина може використовувати в повсякденному житті, наприклад, холодильник, кондиціонер, автомобіль, велосипед і навіть кросівки. Всі ці об’єкти (речі) повинні бути оснащені вбудованими датчиками або сенсорами, які мають можливість обробляти інформацію, що надходить з навколишнього середовища, обмінюватися нею і виконувати різні дії в залежності від отриманої інформації. Після успішного вивчення дисципліни студенти матимуть можливість створювати найпростіші пристрої для Інтернету речей за допомогою набору Arduino – апаратної обчислювальної платформи для аматорського конструювання.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_56871647.png

ТЕХНОЛОГІЯ VoIP

При вивченні дисципліни «Технологія VoIP» розглядаються принципи організації з’єднань в мережах ІР-телефонії; сервіси та послуги VoIP; архітектура SIP мережі; послуги на базі протоколу SIP; бізнес-моделі ІР-телефонії; програмна реалізація протоколів; функції та можливості ПЗ Asterisk, типи каналів та інтерфейсів. На практичних заняттях та лабораторних роботах студенти навчаються використовувати апаратні і програмні засоби систем ІР-телефонії для організації передавання голосової інформації; налаштовувати вузлові пристрої з ІР-адресою; конфігурувати VoIP-мережі, здійснювати підключення до локальної мережі, підключати ІР-телефони, програмувати та реєструвати IP–телефони; здійснювати контроль працездатності програмного комплексу, здійснювати управління транспортними шлюзами; налаштовувати ПЗ Asterisk.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_49664094.png

РОБОТОТЕХНІКА

"Робототехніка (англійською)"

Робототехніка пов'язана з проектуванням, конструюванням та експлуатацією роботів - широке та різноманітне поле, пов'язане з багатьма промисловими підприємницькими та споживчими цілями. Дисципліна пов’язана з такими галузями, як математика, фізика, біологія, машинобудування, електротехніка, обчислювальна техніка та інформатика.Завдяки роботам наше повсякденне життя значно покращилось, адже вони часто виконують важкі або зовсім нездійсненні для людини завдання, працюють в небезпечних або й смертельних для людини умовах і виконують повторювані дії значно точніше та швидше за людину. Викладається дисципліна «Робототехніка» англійською мовою, студенти вивчають загальну історію роботів, принципи маніпуляції та навігації, методи управління, види датчиків роботів та основи комп’ютерного зору. Завдяки сучасному обладнанню студенти навчаться проектувати, збирати та програмувати роботів, вирішувати задачі динаміки та кінематики, а також оброблювати зображення в системах технічного зору.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_51469064.png

УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ

Вивчення дисципліни «Управління ІТ-проектами» забезпечує  оволодіння студентами основними сучасними поняттями, методами управління та реалізації проектів в галузі інформаційних технологій, основними рекомендаціями по управлінню командою проекту, прийняттю рішень в умовах змін вимог до проекту, обмеження бюджету і т.д. Студенти набувають навиків управління проектами,  та вивчають основні інструменти планування,  процедуру створення задач, їх планування та призначення їм ресурсів; засоби планування проектів MS Project. За результатами вивчення дисципліни студенти будуть вміти: налагоджувати параметри проекту; реалізовувати функції менеджменту в управлінні ІТ проектами (планування, організація робіт, управління процесом виконання та контролю); володіти навиками практичного використання різних методів управління проектами; проводити аналіз одержаних результатів.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_182_50451617.png

Практики студентів

ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ підготовки бакалаврів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЙНУ РОБОТУ БАКАЛАВРА

Теми бакалаврських робіт кафедри Інформаційних систем та технологій

Дисципліни, що викладаються іншими кафедрами

Іноземна мова

Групова динаміка та комунікації

Ділові комунікації

Засади відкриття власного бізнесу

Вища математика

Соціально-екологічна безпека життєдіяльності

Основи схемотехніки

Прикладні алгоритми та структура даних

Системне прогамування

Операційні системи

Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів

Хмарні технології

Штучний інтелект

Методи та засоби комп’ютерних ІТ

Прикладне програмування JAVA

Комп’ютерні дискретні структури

Системне програмування та архітектура комп’ютерів

Організація баз даних та знань

Об’єктно-орієнтоване програмування С#

Комп'ютерне моделювання

Програмування мобільних пристроїв

WEB-технології та WEB-дизайн

Технології Business Intelligence

Перспективні радіотехнології

Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

Іноземна мова (для 2 курсу)

Іноземна мова за професійним спрямуванням (для 2 курсу)

Серверні платформи НРЕ

Перспективні компоненти та засоби інфокомунікаційних технологій

Крос-платформне програмування

Спеціальні мови програмування

Програмування С++

Супутникові інформаційні технології

Побудова ІР мереж на обладнанні JUNIPER

Інженерна інфраструктура ЦОД

Безпека програм та даних

Сенсорні мережі

Моніторинг телекомунікаційних мереж

Теорія надійності

Технології об’єктно-орієнтованого аналізу

Архітектура та проектування програмного забезпечення

 

ДЛЯ ОБРАННЯ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ПЕРЕЙДІТЬ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

Для студентів, що зараз навчаються на 1-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 3 та 4 семестри навчання.

Для студентів, що зараз навчаються на 2-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 5 та 6 семестри навчання.

Для студентів, що зараз навчаються на 3-му курсі: список дисциплін вільного вибору на 7 та 8 семестри навчання.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 7 090