Державний Університет Телекомунікацій

Поточні питання навчання - Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю. Результати поточного контролю використовуються викладачами кафедри для коригування методів і засобів навчання студентів, організації їх самостійної роботи та враховуються при підсумковому оцінюванні знань студентів.

З метою визначення якості підготовки знань студентів в університеті щорічно проводиться ректорський контроль, у якому беруть участь викладачі Кафедри

В травні 2017 року в групах УБД-21,  УБД-31 та УБДМ-51 спеціальності 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» було здійснено ректорський контроль з дисциплін «Інформаційна безпека держави»,  «Методи виявлення та реєстрації загроз інформаційній безпеці», «Управління безпекою інформаційних мереж». Експертами виступили доценти кафедри Управління інформаційною безпекою Мужанова Т.М., Якименко Ю.М. та Щебланін Ю.М.

Результати ректорського контролю підтвердили успішність та якість навчання студентів, набуті в результаті вивчення зазначених дисциплін в осінньому семестрі 2016-2017 н.р.

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю. Результати поточного контролю використовуються викладачами кафедри для коригування методів і засобів навчання студентів, організації їх самостійної роботи та враховуються при підсумковому оцінюванні знань студентів.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 2 600
^