Державний Університет Телекомунікацій

ШЕВЧЕНКО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Наукові ступені та звання

Доктор технічних наук (2007) за спеціальністю 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи».

Старший науковий співробітник (1996).

Кандидат технічних наук за спеціальністю 20.02.15 "Гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів" (1991).

Освіта

Київське вище військове авіаційне інженерне училище, факультет «авіаційне обладнання»; спеціальність «авіаційне електро- і приборне обладнання»; кваліфікація «військовий інженер-електрик» (1984, з відзнакою).

Ад’юнктура Київського ВВАІУ по кафедрі «обчислювальній техніки і автоматики» (1990).

Національний технічний університет України (КПІ), факультет «менеджменту та маркетингу», спеціальність «маркетинг у виробничій сфері», кваліфікація «менеджер-маркетолог» (1995, з відзнакою).

Національна академія оборони України; оперативно-тактичний факультет; спеціальність «організація технічного забезпечення військово-повітряних сил»; кваліфікація «магістр військового управління, офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня» (2008).

Досвід роботи

1979-2013 служба в Збройних Силах (34 роки).

Курсант, технік, начальник групи регламентних робіт авіаційного обладнання.

З 1987 року на наукових та науково-педагогічних посадах.

1999-2007 - начальник науково-дослідного управління (проблем оборонної економіки та воєнно-техногенної безпеки) Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної безпеки України (ННДЦ ОТ ВБУ).

2007-2008 - начальник ННДЦ ОТ ВБУ.

2008-2010 – начальник науково-дослідного управління інформатизації Центру воєнно-стратегічних досліджень (ЦВСД) Національної академії оборони України.

2010-2013 - начальник науково-дослідного управління інформаційних технологій та проектів інформатизації – заступник начальника ЦВСД Національного університету оборони України (НУОУ).

З 2013 року – професор кафедри Інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій.

З 1.09.2014– завідувач кафедрою Управління ризикам інформаційної безпеки Державного університету телекомунікацій.

Навчальні дисципліни:

По кафедрі Інформаційних технологій

"Глобальна інформаційна інфраструктура"

По кафедрі Управління інформаційною безпекою:

«Управління ризиками інформаційної безпеки»

«Теорія ризиків»

Проекти

У 1999 році очолював науково-методичне забезпечення досліджень моделі управління оборонними ресурсами DRMM.

З 2003 року очолював наукове супроводження розробки та впровадження інформаційно-аналітичної системи підтримки оборонного планування «Ресурс».

Редколегії фахових видань

2007-2008 - голова редакційної колегії фахового «Збірнику наукових праць ННДЦ ОТ і ВБУ».

2009-2013 - голова редакційної колегії фахового «Збірнику наукових праць ЦВСД НУОУ».

Член редколегії фахових журналів:

«Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони».

«Інформація і право».

Спеціалізовані вчені ради

З 2014 року – член СРК 26.861.06 Державного університету телекомунікацій за спеціальністю 21.05.01 - інформаційна безпека держави (технічні науки).

2010-2013 - заступник голови спеціалізованої вченої ради СРК 26.709.03 НУОУ за спеціальністю 20.02.12 військова кібернетика, системи управління та зв’язок (військові науки).

2009-2013 - член спеціалізованої вченої ради СРК 14.719.01 Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова Національного авіаційного університету за спеціальністю 20.02.14 озброєння і військова техніка (технічні науки).

2007-2008– член СРД 26.715.01 ННДЦ ОТ і ВБУ за спеціальностями: 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (техн.науки), 05.13.06. Інформаційні технології (техн.науки).

Підготовка та атестація наукових кадрів:

Підготував 2-х кандидатів наук.

Публікації

Всього 178: монографій 13 (з них одноосібно 5); статей 84;

навчальних посібників 2; методичних розробок 10; тез 69.

Патентів 13.

 - Навчальне навантаження

 - Перелік наукових праць

 - Індекси цитувань - http://scholar.google.ru

Переглядів: 3 894
^