Державний Університет Телекомунікацій

КОЗЕЛКОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА

Завідуюча кафедрою комп'ютерної інженерії, д.т.н., професор

Трудовий стаж:

1999-2004 – студентка Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;

2004-2006 – аспірантка кафедри радіотехнічних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;

2006-2007 – науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку космічних технологій військового призначення наукового центру Національної академії оборони України;

2007-2008 – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку космічних технологій військового призначення наукового центру Національної академії оборони України;

2008-2012 – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу геоінформаційних технологій науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України;

2012-2013 – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу автоматизації процесів управління інфраструктурою військових об’єктів та забезпечення в/с житлом науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України.

2013-2014– професор кафедри обчислювальної техніки.

2014-2015 – завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Вересень 2015 - дотепер – завідувач кафедри комп'ютерної інженерії.

Науковий та науково-педагогічний стаж – з 2004 р.

2004-2006 – аспірант Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»;

2006-2008 – науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового центру Національної академії оборони України;

2008-2012 – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу геоінформаційних технологій науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України;

2012-2013 – провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу автоматизації процесів управління інфраструктурою військових об’єктів та забезпечення в/с житлом науково-дослідного управління проблем розвитку інформаційних технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України.

2013-2014– професор кафедри обчислювальної техніки.

2014-2015 – завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж.

Вересень 2015 - дотепер – завідувач кафедри обчислювальної техніки.

Освіта

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (диплом спеціаліста з відзнакою, сер. бал. 5).

Післядипломна освіта та курси підвищення кваліфікації

Друга вища освіта:

2004 – менеджер-економіст за спеціальністю «Менеджмент організацій» факультет підвищення кваліфікації Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» (Диплом ДСК № 055649).

Науковий ступінь та вчене звання

2007 – кандидат технічних наук

Тема: "Методика підвищення якості моделювання багатосупутникової низькоорбітальної системи дистанційного зондування Землі подвійного призначення", за спеціальністю 20.02.11 – засоби та методи військової навігації.

2007 – старший науковий співробітник

2013 – доктор технічних наук

2015 – професор 

Тема "Теоретичні основи й методи побудови перспективних вимірювальних радіосистем ракетно-космічних комплексів з використанням шумоподібних просторово-часових сигналів", за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом.

Наукові інтереси та кваліфікації

На цей час. Балістико-навігаційне забезпечення управління комічними апаратами (з 2004), побудова систем дистанційного зондування Землі з космосу (з 2007), супутникові радіонавігаційні системи та інформаційні технології (з 2010).

Спеціаліст у галузі радіотехнічних систем прийому і обробки просторово-часових сигналів і підвищення функціональної надійності бортової апаратури космічних апаратів. Її наукові праці та винаходи внесли вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки і техніки, визначили новий науково-технічний напрям – просторово-часових радіотехнічних систем контролю і супроводу низькоорбітального угруповання некерованих космічних апаратів.

Наукова діяльність ЗА ВЕСЬ ЧАС

Кількість наукових праць – 121 (монографія – 2, навчальні посібники – 4, статей – 57, тез доповідей – 38, патентів на винахід – 17, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт – 3).

Виконавець наукового супроводження 2 ДКР (“Ніка”, “Ніка-2”).

Виконавець 1 військового стандарту.

Робота в складі робочих груп, комісії, редакційних колегій, вчених рад

Відповідальний секретар збірника наукових праць “Системи управління, навігації та зв’язку”.

Заохочення та відзнаки:

Заохочувальні відзнаки Міністерства оборони України:

  • медаль «15 років Збройним Силам України»;

Інші відзнаки:

2007 – по результатам наукових досліджень підготувала монографію “Методика повышения качества моделирования многоспутниковой низкоорбитальной экологической системы дистанционного зондирования Земли”, яка була відмічена НАНУ, а її автор стала лауреатом премії НАНУ молодим вченим за 2007 рік;

2007 – нагороджена медаллю Федерації космонавтики України ім. Ю.В. Кондратюка (О.Г. Шаргея);

2010 – нагороджена медаллю М.К. Янгеля;

2010 – нагороджена медаллю "За співпрацю з Внутрішніми військами МВС України";

2011 – нагороджена званням "Почесний працівник космічної галузі України".

Переглядів: 3 355
^