Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Додатковий набір 2019

БАРАБАШ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Завідувач кафедри вищої математики

БАРАБАШ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ доктор технічних наук, професор

тел. (044) 249-25-03,  097-9110854

bar64@ukr.net

www.bov.in.ua

Page in Google Academy https://scholar.google.com.ua/citations?user=PCPdRKwAAAAJ&hl=ru

Page in Scopus  https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36724076700

 

Освіта та професійні досягнення

Народився 28 липня 1964 року в м. Березань, Київської області.

В 1986 році закінчив Київське вище військове авіаційне училище, спеціальність «Експлуатація електро- та приладного обладнання літальних апаратів», отримав кваліфікацію «Інженер-електрик».

З 1989 року проходив службу на наукових та викладацьких посадах в КВВАІУ, з 1994 року – в Київському інституті Військово-Повітряних Сил, з 2000 року – в Національній академії оборони України, а з 2008 по 2013 рік працював на посаді професора кафедри в Національному авіаційному університеті.

В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за темою «Методологія побудови функціонально-стійких розподілених інформаційних систем спеціального призначення» за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління і зв'язок.

В 2007 році отримав вчене звання «Професор» кафедри бойового забезпечення авіації та застосування космічних систем (Національна академія оборони України, м. Київ).

З 2013 року – завідувач кафедри вищої математики Державного університету телекомунікацій.

З 2017 року – голова спеціалізованої вченої ради К 26.861.06 при Державному університеті телекомунікацій, що має право приймати до захисту та захищати дисертації на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 21.05.01 «Інформаційна безпека держави», 05.13.21 «Системи захисту інформації».

Нагороджений Відзнакою Міністра освіти і науки України «За наукові досягнення», 2007 рік.

Основні наукові праці

1. Барабаш О.В. Методология построения функционально-устойчивых распределенных информационных систем специального назначения. – К.: НАОУ, 2004. – 224 с.

2. Теорія автоматичного керування: підручник / А.Е. Асланян, Ю.К. Зіатдінов, О.В. Барабаш, О.А. Бєльська. – К.: НАУ, 2015. – 532 с.

3. Barabash O. Optimization of Parameters at SDN Technologie Networks / O. Barabash, Y. Kravchenko, V. Mukhin, Y. Kornaga, O. Leshchenko // International Journal of Intelligent Systems and Applications. – Vol. 9. – № 9. – Hong Kong: MECS Publisher, 2017. – P. 1 – 9. (Scopus).

4. Barabash O. Information Technology of Targeting: Optimization of Decision Making Process in a Competitive Environment / O. Barabash, G. Shevchenko, N. Dakhno, O. Neshcheret, A. Musienko // International Journal of Intelligent Systems and Applications. – Vol. 9. – № 12. – Hong Kong: MECS Publisher, 2017. – P. 1 – 9. (Scopus).

5. Mukhin V. Models for Analysis and Prognostication of the Indicators of the Distributed Computer Systems’ Characteristics / V.Mukhin, H. Loutskii, O. Barabash, Ya. Kornaga, V. Steshyn // International Review on Computers and Software (IRECOS), 2015. – Vol. 12 (144). – P. 247 – 255. (Scopus).

6. Hu Z. Analytical Assessment of Security Level of Distributed and Scalable Computer Systems / Z. Hu, V. Mukhin, Y. Kornaga, O. Barabash, O. Herasymenko // International Journal of Intelligent Systems and Applications. – Vol. 8. – № 12. – Hong Kong: MECS Publisher, 2016. – P. 57 – 64. (Scopus).

7. Barabash O.V. Improvement of information protection in automated control system on the stage of planning / O.V. Barabash, V.V. Kirienko // Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára ”Riadenie bezpečnosti zložitých systémov“. 23 – 27 februára 2015. – Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2015. – Str. 34 – 40.

8. Barabash O. Methods of self-diagnosis of telecommunication networks based on flexible structures of test connections / O/Barabash, N. Lukova-Chuiko, A. Musiyenko // Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára „Riadenie bezpečnosti zložitých systémov“. 23 – 27 februára 2015. – Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2015. – Str. 226 – 231.

9. Барабаш О.В. Інформаційний підхід до забезпечення функціональної стійкості складних організаційних ерготехнічних систем / О.В. Барабаш, Д.П. Пашков, О.М. Горський // Системи обробки інформації. – Х.: ХНУПС, 2016. – № 9 (146). – С. 86 – 89.

10. Барабаш О.В. Забезпечення функціональної стійкості критичних інформаційних систем на основі системного використання методів аналізу і синтезу / О.В. Барабаш, Д.П. Пашков, О.М. Горський // Стандартизація, сертифікація, якість: науково-технічний журнал. – К.: ДП «УкрНДНЦ», 2016. – № 4 (101). – С. 65 – 72.

11. Барабаш О.В. Оцінювання показника функціональної стійкості графа структури розгалуженої інформаційної мережі / О.В. Барабаш, І.П. Саланда // Науково-практичний журнал «Зв'язок». – Київ: ДУТ, 2015. – № 2 (114). – С. 9 – 12.

12. Барабаш О.В. Математична модель таргетингового розміщення реклами при неперервному рекламуванні / О.В. Барабаш, Г.В. Шевченко // Наукове періодичне видання «Системи обробки інформації». – Харків: ХУПС, 2015. – Вип. 11 (136). – С. 175 – 180.

13. Барабаш О.В. Методика накопичення діагностичної інформації в системах інтелектуального відеоконтролю / О.В. Барабаш, С.В. Бодров, А.П. Мусієнко // Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». – Полтава: ПНТУ, 2015. – Вип. 1 (33). – С. 118 – 121.

14. Барабаш О.В. Аналіз експлуатаційних проблем розподілених систем / О.В. Барабаш, Ю.А. Куліковська // Науково-виробничий збірник «Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв'язку». – Київ: УНДІЗ, 2015. – № 4 (38). – С. 87 – 92.

15. Барабаш О.В. Діагностична модель розподіленої системи інтелектуального відеоконтролю прикордонних пунктів пропуску / О.В. Барабаш, С.В. Бодров, А.П. Мусієнко // Науково-виробничий збірник «Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв'язку». – Київ: УНДІЗ, 2015. – № 5 (39). – С. 72 – 77.

16. Барабаш О.В. Методика застосування варіаційно-градієнтних методів для динамічних моделей в системах підтримки прийняття рішень / О.В. Барабаш, Н.Б. Дахно // Науково-виробничий збірник «Наукові записки українського науково-дослідного інституту зв'язку». – Київ: УНДІЗ, 2015. – № 5 (39). – С. 87 – 92.

17. Барабаш О.В. Особливості застосування системи управління і підтримки безпечної взаємодії елементів енергетичної системи з гетерогенним середовищем зберігання даних / О.В. Барабаш, Я.І. Корнага, Н.П. Корнага // Інформаційні технології та спеціальна безпека: науковий журнал. – Київ: Інститут проблем реєстрації інформації НАН України, 2015. – № 1. – С. 80 – 85.

18. Барабаш О.В. Математична модель забезпечення функціональної стійкості  мобільних систем / О.В. Барабаш, Н.М. Берназ // Наукове періодичне видання «Системи обробки інформації». – Харків: ХУПС, 2015. – Вип. 12 (137). – С. 97 – 100.

19. Шевченко Г.В. Інформаційна технологія прийняття рішення щодо стратегії рекламної компанії в умовах конкуренції: таргетинг реклами і ціноутворення / Г.В. Шевченко, О.В. Барабаш // Наукове періодичне видання «Системи обробки інформації». – Харків: ХУПС, 2015. – Вип. 12 (137). – С. 174 – 177.

20. Барабаш О.В. Вплив інтелектуального рівня фахівців ІТ галузі на економіку держави / О.В. Барабаш, С.М. Шевченко, Ю.Д. Жданова // Науково-практичний журнал «Зв'язок». – К.: ДУТ, 2015. – № 6 – С. 14 – 18.

21. Бодров С.В. Методика визначення характеристичних чисел в системах інтелектуального відеоконтролю / С.В. Бодров, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко // Наукове періодичне видання «Системи обробки інформації». – Харків: ХУПС, 2015. – Вип. 11 (136). – С. 12 – 15.

22. Барабаш О.В. Удосконалення методики побудови системи передачі радіолокаційної інформації за критерієм функціональної стійкості / О.В. Барабаш, В.В. Кірієнко // Труди університету: збірник наукових праць Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. – Київ: НУОУ, 2015. – № 6 (133) . – С. 201 – 204.

23. Кірієнко В.В. Часткова методика побудови системи передачі радіолокаційної інформації за критерієм максимуму функціональної стійкості на базі алгоритму Прима / В.В. Кірієнко, О.В. Барабаш // Науково-практичний журнал: «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки і оборони» – К.: НУОУ, 2015. № 3 (24) С 43 – 46.

24. Барабаш О.В. Оценивание влияния имитации активности на ложной стартовой позиции зенитного ракетного комплекса на степень ее правдоподобия / О.Б. Барабаш, С.Ю. Гогонянц, А.Б. Титаренко // Оралдын гылым жаршысы: научно-теоретический и практический журнал. – Орал каласы, Республика Казахстан, 2015. – № 5 (136). – С. 82 – 89.

25. Барабаш О.В. Застосування методу кодування в процесі вирішення задачі синтезу структури системи передачі радіолокаційної інформації / О.В. Барабаш, В.В. Кірієнко // Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». – Полтава: ПНТУ, 2017. – Вип. 2 (42). – С. 68 – 71.

26. Барабаш О.В. Возможность применения основных положений теории Джона Бойда в современных условиях вооруженной борьбы / О.В. Барабаш, С.Ю. Мухин, Ю.К. Мирошниченко, Д.И. Дуленко, С.В. Китик // Nauka i studia: Nauchnіy journal. – Przemyśl. Poland, 2017. – № 8 (169). – S. 68 – 75.

27. Барабаш О.В. Возможность применения основных положений теории Джона Уордена в современных условиях вооруженной борьбы / О.В. Барабаш, Ю.А. Горобец, С.Ю. Мухин, Ю.К. Мирошниченко // Научно-теоретический и практический журнал «Оралдын гылым жаршысы» (Казахстан) – Уральск: ЖШС «Уралнаучкнига», 2017. – № 4 (164). – С. 73 – 78.

28. Kravchenko Y. Topology of Optical Networks FTTH (Fiber-to-the-Home) / Y. Kravchenko, S. Tolyupa, O. Barabash, A. Trush, O. Leshchenko // Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: New solutions in modern technology. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2017, 7 (1229), pp. 150 – 155.

29. Сірик А.О. Методика оцінки ефективності організаційно-технічних заходів забезпечення заданого рівня безпеки праці в енергетичному господарстві підприємств / А.О. Сірик, О.В. Євтушенко, О.В. Барабаш // Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2016. – № 8 (145). – С. 191 – 193.

30. Хомік М.М. Оцінка та управління ризиками застосування збройних сил України під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій / М.М. Хомік, О.В. Барабаш // Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». – Полтава: ПНТУ, 2016. – Вип. 4 (40). – С. 133 – 137.

31. Саланда І.П. Математична модель структури розгалуженої інфораційної мережі 5 покоління (5G) на основі випадкових графів / І.П. Саланда, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко, Н.В. Лукова-Чуйко // Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». – Полтава: ПНТУ, 2017. – Вип. 6 (46). – С. 118 – 121.

32. Саланда І.П. Методи пошуку оптимальних маршрутів графа структури розгалуженої інформаційної мережі за заданим критерієм оптимальності при різних обмеженнях / І.П. Саланда, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – К.: УНДІЗ, 2016. – №2(42). – С. 99 – 106.

33. Саланда І.П. Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж / І.П. Саланда, О.В. Барабаш, А.П. Мусієнко // Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». – Полтава: ПНТУ, 2017. – Вип. 1 (41). – С. 122 – 126.

34. Замаруєва І.В. Автоматизація аналізу змісту природно-мовних текстів як шлях забезпечення безпеки прийняття управлінських рішень / І.В. Замаруєва, О.В. Барабаш, І.В. Пампуха // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку: науково-виробничий збірник. – К.: УНДІЗ, 2017. – № 3(47). – С. 33 – 41.

35. Собчук А.В. Математична модель функціонально стійкої безпровідної сенсорної мережі / А.В. Собчук, М.О. Коваль, Ю.В. Кравченко, О.В. Барабаш // Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». – Полтава: ПНТУ, 2017. – Вип. 6 (46). – С. 122 – 126.

36. Кравченко Ю.В., Барабаш О.В. Функціональна стійкість – властивість складних технічних систем // Труди академії. – К.: НАОУ, 2002. – № 40. – С. 225 – 228.

37. Барабаш О.В. Побудова нечіткої бази знань системи управління складною організаційно-технічною системою / О.В. Барабаш, В.А. Савченко, А.С. Слюняєв // Авиационно-космическая техника и технология. – Х.: Національний аерокосмічний університет імені МЄ Жуковського, 2010. - № 2. – С. 79 – 82.

38. Барабаш О.В. Метод оптимального управління смугою пропускання магістрального каналу мультисервісної мережі / О.В. Барабаш, М.І. Науменко, Ю.В. Стасєв // Системи обробки інформації: Збірник наукових праць. – Х.: ХУПС, 2011. – Вип. 5 (95). – С. 177 – 180.

39. Барабаш О.В. Оптимізація розподілу потоку запитів між серверами при централізованій обробці даних / О.В. Барабаш, М.І. Науменко, Ю.В. Стасєв // Системи озброєння і військова техніка: Науковий журнал. – Х.: ХУПС, 2011. – № 2 (26). – С. 106 – 109.

40. Обідін Д. М. Ознаки та критерії функціональної стійкості інтелектуалізованої системи автоматичного управління польотом літака. / Д. М. Обідін, О. В. Барабаш // Системи озброєння і військова техніка: Науковий журнал. – Х.: ХУПС, 2012. – № 1 (29). – С. 133 – 136.

41. Барабаш О.В. Формування принципів координації систем планування розподілу повітряного простору / О.В. Барабаш, О.Б. Котов, Р.В. Хращевський // Системи управління, навігації та зв'язку. – К.: ЦНДІ НіУ, 2012. – Вип. 1(21). – Том 2. – С. 30 – 34.

42. Барабаш О.В. Реалізація принципів координації в системі планування розподілу повітряного простору / О.В. Барабаш, Д.М. Обідін, Р.В. Хращевський // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС, 2012. – № 5 (103). – С. 2 – 6.

43. Барабаш О.В. Рекомендації щодо створення адаптивної системи планування розподілу повітряного простору / О.В. Барабаш, Д.М. Обідін, Р.В. Хращевський // Системи управління, навігації та зв'язку. – К.: ЦНДІ НіУ, 2012. – Вип. 3(23). – С. 13 – 17.

44. Щипанський П.В. Забезпечення властивості функціональної стійкості системи контролю повітряного простору / П.В. Щипанський, О.В. Барабаш, В.В. Кірієнко // Системи озброєння і військова техніка. Науковий журнал. – 2014. – № 1 (37). – Х.: ХУПС, 2014. – С. 248 – 251.

45. Барабаш О.В. Математична модель інтелектуалізації процесів управління рухомим об’єктом на основі нечітких семантичних мереж / О.В. Барабаш, Д.М. Обідін, А.П. Мусієнко // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку: науково-виробничий збірник. – К.: УНДІЗ, 2014. – № 3(31). – С. 5 – 9.

46. Барабаш О.В. Алгоритм самодіагностування технічного стану вузлів комутації інформаційних систем / О.В. Барабаш, Д.М. Обідін, А.П. Мусієнко // Сучасний захист інформації. – К.: ДУТ, 2014. – №2. – С. 114 – 120.

47. Барабаш О.В. Модель баз знань інтелектуальної системи управління високошвидкісного рухомого об’єкта на основі її верифікації / О.В. Барабаш, Д.М. Обідін, А.П. Мусієнко // Системи обробки інформації: збірник наукових праць. – Х.: ХУПС, 2014. – № 5 (121). – С. 3 – 6.

48. Барабаш О.В. Формалізований опис структури системи радіолокаційної розвідки повітряного противника з використанням елементів теорії графів / О.В. Барабаш, В.В. Кірієнко // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – Х.: ХУПС. – № 1 (14). – 2014. – С. 108 – 111.

49. Барабаш О.В. Оцінка структурної складності системи радіолокаційної розвідки за ненавантаженим графом / О.В. Барабаш, В.В. Кірієнко // Збірник наукових праць Національного університету оборони України імені Івана Черняховського “Труди університету”. – К.: НУОУ, 2014. – № 3 (124). – С. 97 – 101.

50. Барабаш О.В. Аналіз побудови мережі відеоконтролю пунтктів митного спостереження на основі функціонально стійкої системи / О.В. Барабаш, С.В. Бодров, А.П. Мусієнко // Науково-практичний журнал «Зв'язок». – К.: ДУТ, 2014. – № 2 – С. 8 – 11.

Переглядів: 4 204
^