Державний Університет Телекомунікацій

АПАРОВА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри МБМ 

У 2001 році закінчила Національний авіаційний університет і отримала диплом магістра зі спеціальності "Облік і аудит".

З 2003 року по 2011 рік працювала на посаді асистента кафедри фінансів, обліку і аудиту Інституту економіки та менеджменту Національного авіаційного університету. З 2011 року і до сьогодні працює в Державному університеті телекомунікацій, спочатку на посаді доцента кафедри управління підприємствами зв'язку (пізніше перейменовану в кафедру управління інноваційною діяльністю), а потім на посаді професора кафедри менеджменту і бізнес-моделювання. Досвід науково-педагогічної діяльності – 13 років.

В 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Забезпечення економічної ефективності сталого розвитку авіатранспортних підприємств" за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і здобула вчений ступінь кандидата економічних наук.

В 2013 році присвоєне вчене звання доцента та отримала атестат доцента кафедри управління підприємствами зв'язку.

В 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: "Інструменти державної політики економічного розвитку" (08.00.03 – економіка та управління національним господарством) і здобула вчений ступінь доктора економічних наук.

Предмети, що викладалися і викладаються педагогом за останні 3 роки: "Економічне обґрунтування інноваційних рішень", "Управління інноваціями", "Інноваційний менеджмент", "Інноваційні чинники розвитку галузі ТК", "Інвестиційний менеджмент", "Маркетинг послуг зв'язку", "Маркетинг послуг зв'язку та інформатизації", "Маркетинг телекомунікаційних послуг", "Маркетинг інновацій", "Менеджмент", "Публічне управління і адміністрування", "Управління соціальним і гуманітарним розвитком".

Автор більше 40 наукових праць, в тому числі 3 монографій. Учасник численних науково-практичних конференцій та симпозіумів, в тому числі міжнародних.

Сфера наукових інтересів: дослідження проблем підвищення ефективності діяльності підприємств в ринкових умовах та забезпечення їхнього сталого розвитку; стратегії реалізації маркетингової політики на підприємствах в сучасних умовах; забезпечення ефективного регіонального розвитку.

Життєві кредо: "Нема меж у досконалості", "Дорогу подолає той, хто йде".

Перелік наукових праць

Переглядів: 2 007
^