Державний Університет Телекомунікацій

АНАХОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

Старший викладач кафедри маркетингу Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Освіта: вища, інженер електрозв’язку

У 1984 р. закінчила Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. А. С. Попова за спеціальністю «Багатоканальний електрозв’язок».

Стаж педагогічної роботи – 11 років

                                        Дисципліни:

 • Управління персоналом
 • Основи телекомунікаційних технологій
 • Сучасні технології операторської діяльності в галузі ІКТ
 • Державне електронне урядування

Наукова діяльність педагога:

Пат. 90436 України, МПК G01F 23/22. Спосіб моніторингу рівня води у водоймі / Анахова О. В. – №u 2013 15408; заявл. 30.12.2013; опубл. 26.05.2014; Бюл. №10.

Єщенко П. С., Балькін Г. Ф., Анахова О. В. Менеджмент виробничих процесів на підприємствах зв’язку. Опорний конспект для студентів факультетів ТК, ІТ, МО очних та заочних форм навчання. – К.: ДУІКТ. Інститут гуманітарних технологій. – 2006.

Анахова О. В. Кадрове забезпечення провайдингу інновацій у сфері телекомунікацій // Економіка. Менеджмент. Бізнес.

Анахова О. В. Аналіз вимог до мережі електрозв’язку системи екологічного моніторингу // ІІ Міжнар. н.-тех. конф. студ. та мол. "Світ інформації та телекомунікацій-2005", 12-13.05.2005. – К., 2005. – С. 162-163.

Анахов П. В., Анахова О. В. Про необхідність спектрального аналізу імпульсів радіочастотного випромінювання при моніторингу землетрусів // Матеріали міжнарод. наук.-практич. конф. "Дні науки ‘2005". Том 49. Екологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2005. – с. 28-31.

Анахова О. В. Питання впливу на здоров'я людини мобільних телефонів / Світ інформації та телекомунікацій-2006. Матеріали ІІІ Міжнар. н.-т. конф. студ. та мол., 26-27.04.2006. – К. – 2006. – С. 138.

Анахов П. В., Анахова О. В., Макарець М. В. Періодичність мікросейсмічних шумів антропогенного походження // Сб. науч. трудов по материалам международ. науч.-практ. конф. "Современные проблемы в пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2007". – т. 19. – с. 59-62.

Анахова О. В., Анахов С. П. Економічна оцінка порушення інформаційної безпеки підприємства зі застосуванням експертного методу // V Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні інформаційно-комунікаційні технології COMINFO'2009-Livadia".

Методична робота:

1. Розробка та оформлення у відповідність до сучасних вимог навчально-методичних комплексів дисциплін (НКМД1):

 • Управління персоналом
 • Основи телекомунікаційних технологій
 • Сучасні технології операторської діяльності в галузі ІКТ
 • Державне електронне урядування

2. Оновлення згідно з планом удосконалення змісту навчання та надання НКМ наступних дисциплін у електронному вигляді для розміщення на сайті:

 • Управління персоналом
 • Основи телекомунікаційних технологій
 • Сучасні технології операторської діяльності в галузі ІКТ
 • Державне електронне урядування

3. Розробка мультимедійних презентацій лекцій з дисциплін:

 • Управління персоналом
 • Основи телекомунікаційних технологій
 • Сучасні технології операторської діяльності в галузі ІКТ
 • Державне електронне урядування

Робота зі студентами

Підготовка студентів до участі у конференції  2015р.  

Позакласна робота

Проведена зустріч з дирекцією та учнями загальноосвітньої школи №221 (м. Київ).

Проведена агітаційна бесіда з учнями 11-х та 10-х класів, розповсюджено агітаційний матеріал та розміщений на шкільному стенді плакат з інформацією про Державний університет телекомунікацій


Фотографії

Переглядів: 1 637
^