Державний Університет Телекомунікацій

Порядок дій абітурієнта для вступу на навчання до ДУТ - Приймальна комісія

 1. Зателефонувати до приймальної комісії для уточнення графіку прийому документів

тел.: 248-85-93 (факс), 249-25-91

 1. Прийти в приймальну комісію
  • адреса: м. Київ, вул. Солом'янська, 7
  • проїзд від ст.м. Вокзальна: трол. № 3 або м.т. 198, 171(3)
   від ст.м. Університет: м.т. 450
   від ст.м. Олімпійська: трол. №  40
   від ст.м. Палац спорту: трол. № 3, 40
   до зупинки «Державний університет телекомунікацій»
 1. Обрати спеціальність:
 1. Подати документи:
  • заява

   Подати заяву (заяви).

   Вступники для здобуття ступенів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (пункт 6.2 Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ VIII Правил прийому), зарахування поза конкурсом (розділ ІХ Правил прийому), подають заяви тільки в електронній формі. Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей, на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету. Подання заяв в електронній формі на спеціальності, на яких не передбачається прийому за кошти державного бюджету, не обмежується.

   Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

    Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Університету. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

   Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Університетом на підставі рішення Приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність (спеціалізацію, напрям підготовки) до цього самого вищого навчального закладу.

   У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, напрям підготовки), інститут  (факультет) та форму навчання.

   Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти за кошти державного бюджету для здобуття ступеня молодшого бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

   Заяви, подані на певну спеціальність до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.

    

  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство 
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії 
   При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України          14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

    

  • сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) виданий у 2016, 2017 або 2018 році (сертифікат ЗНО з іноземної мови тільки 2018 року)
  • 4 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см
  • документи які надають право для вступу поза конкурсом або на першочергове зарахування

   Зарахування поза конкурсом

    

   особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

   інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

   особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

   особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;

   особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;

   члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;

   чемпіони і призери Олімпійських і Параолімпійських ігор – за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

   Право на першочергове зарахування

   особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;

   особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;

   особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді" надане таке право.

    

  • Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі ІV Правил прийому, для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування. 
  • при подачі копій оригінали пред'являються обов‘язково
   Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються. На вимогу вступника Приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

    

 2. Прийняти участь у конкурсі
Переглядів: 23 871
^