Державний Університет Телекомунікацій

СЕРДЮК АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Сердюк Анатолій Анатолійович - кандидат технічних наук, доцент

Народився 1 лютого 1979 року.

Навчався на факультеті управління на транспорті Національного транспортного університету (НТУ) за спеціальністю "Транспортні системи", який закінчив у 2003 році.

Під час навчання в університеті проходив військову підготовку на військовій кафедрі при НТУ де по закінченню отримав звання молодший лейтенант за спеціальністю ВОС №261000 за командним профілем.

З 2003 по 2006 рік навчався в аспірантурі НТУ. У 2007 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - "Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології". Тема дисертації "Моделі та алгоритмічне забезпечення для раціональної організації і автоматизації управління автомобільними перевезеннями".

З 2004 по 2006 рік працював у Національному транспортному університеті молодшим науковим співробітником кафедри "Транспортне право, системний аналіз та логістика", де займався науково-дослідною діяльністю в галузі впровадження супутникових технологій в автоматизованих системах диспетчерського управління наземним транспортом.

Наукову діяльність поєднував з викладацькою роботою, яку почав на кафедрі "Транспортне право, системний аналіз та логістика" НТУ, де працював з 2006 року асистентом.

З 2009 по серпень 2013 року по працював на кафедрі «Інформаційні системи і технології» НТУ- доцентом. В 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2012 року Сердюк А.А. роботу в Національному транспортному університеті успішно поєднує з трудовою діяльністю за сумісництвом в Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (КДАВТ) на посаді доцента кафедри інформаційних технологій.

З 01.09.2013 року працював на посаді завідуючого кафедри «Технічні системи та процеси управління в судноводінні» Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Керує роботою написання дипломних робіт спеціалістів та магістрів, є автором понад 50 наукових та науково-методичних праць і навчального посібника «Глобальні супутникові системи навігації та зв’язку на транспорті».

Навчальне навантаження

Перелік наукових праць

Переглядів: 868
^