Державний Університет Телекомунікацій

Співробітництво і практика - Кафедра Систем інформаційного та кібернетичного захисту

Партнери кафедри

Гіпермаркет з БЕЗПЕКИ

Найбільший інтернет-магазин України, що надає повний спектр технічних систем безпеки.

"номерОК"

Система розпізнавання автомобільних номерів.

Здійснює облік, контроль та управління доступом автотранспорту.

 Інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук (ІФТКН)

Сервіс пошуку індивідуальних викладачів

Студенти кафедри Систем технічного захисту інформації Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій (Information security systems department of Educational-scientific Institute of Information security of State university of telecommunications) наполегливо працюють над посиленням практичної складової під час навчання та підтвердженням сформованості професійних компетенцій міжнародними сертифікатами вендорів.

Видача відповідних сертифікатів можлива лише при складанні сертифікаційних тестів у тестових центрах, що визнаються лідерами світового ринку виробництва телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення, а також в Державному університеті телекомунікацій.

У цьому напрямку Державний університет телекомунікацій плідно співпрацює з найбільшою компанією, що надає свої послуги на світовому ринку дистанційного навчання і освітніх послуг Pearson VUE (Pearson VUE – Virtual University Enterprises).

Результатом співпраці є відкриття в Державному університеті телекомунікацій 11 навчальних місць авторизованого тестового центру Pearson VUE, що дозволяє студентам  складати сертифікаційний іспит на право адміністрування обладнання центру і прийняття сертифікаційних тестів.

Отримання міжнародного сертифікату Pearson VUE надає можливість випускникам працевлаштуватись в провідних компаніях, які працюють у галузі інформаційної безпеки, а саме:

 • IBM
 • Juniper Networks
 • Fortinet
 • RSA Security Testing
 • Palo Alto Networks
 • PCI Security Standards Council.

Крім того, з метою набуття студентами практичних навичок роботи з обладнанням технічного захисту інформації та спеціального зв’язку Державний університет телекомунікацій плідно співпрацює з провідними компаніями та підприємствами у галузі інформаційної безпеки: ДП «УСС», ПП «Ріас», ТОВ «Бюро Верітас України», ТОВ «Трител», ТОВ НВФ «Криптон».

Основними напрямками діяльності зазначених компаній є:

ДП «УСС»

 • побудова комплексних систем захисту інформації;
 • системна інтеграція центрів сертифікації ключів;
 • атестація комплексних систем захисту інформації;
 • підключення користувачів до захищеного вузла Інтернет-доступу;
 • створення спеціальних ІТС НСКЗ;
 • обслуговування спеціальних ІТС НСКЗ;
 • надання послуг електронного цифрового підпису;
 • надання послуг спеціального стільникового зв’язку;
 • надання послуг з усіх видів ІТ аутсорсингу;
 • проведення аудиту інформаційної безпеки ІС та ІТС;
 • впровадження СУІБ;
 • проведення дослідно-конструкторських робіт.

ПП «Ріас»

 • науково-виробнича, комерційна діяльність в галузях приладобудування, засобів зв'язку і телекомунікацій, інформатики та обчислювальної техніки;
 • проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
 • надання послуг підприємствам, установам та організаціям з питань розробки, досліджень і випробувань вітчизняних та імпортних засобів забезпечення технічного захисту інформації;
 • проведення технічних експертиз, консультацій, консалтинг в області інформаційної безпеки;
 • розробка апаратно-програмних комплексів, програмних документів, що забезпечують інформаційну безпеку;
 • наукові дослідження, розробка, проектування, виробництво, монтаж, налагодження, експлуатація та сервісне обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації;
 • розробка, впровадження, експлуатація та сервісне обслуговування програмних продуктів і апаратно-програмних комплексів, обробка даних;
 • розробка, виробництво, монтаж, налагодження, експлуатація та сервісне обслуговування технічних засобів охорони об'єктів.

ТОВ «Бюро Верітас України»

 • сертифікація систем менеджменту;
 • курси навчання внутрішніх і провідних аудиторів;
 • аудит для підтвердження встановленим нормам, стандартам і специфікаціям.

ТОВ «Трител»

 • розробка засобів криптографічного захисту інформації та засобів спеціального зв’язку;
 • створення мереж спеціального зв’язку;
 • розробка, виробництво, дослідження ефективності, супроводження засобів та комплексів ТЗІ в ІС, інформаційних технологій з захистом інформації від несанкціонованого доступу, надання консультаційних послуг;
 • послуги в галузі криптографічного захисту інформації;
 • забезпечення інформаційної безпеки для Internet/Intranet;
 • створення операторських та корпоративних мереж з інтеграцією послуг;
 • консалтинг в галузі сучасних мережевих технологій та систем інформаційної безпеки;
 • постачання мережевого, телекомунікаційного і комп'ютерного устаткування;
 • технічна підтримка, гарантійне і післягарантійне обслуговування устаткування.

ТОВ НВФ «Криптон»

 • створення і впровадження засобів захисту мови і даних в аналогових і цифрових каналах зв'язку;
 • створення і впровадження засобів захисту інформації в IP мережах;
 • створення і впровадження засобів попереднього шифрування інформації;
 • створення і впровадження носіїв ключових даних;
 • створення і впровадження засобів генерації істинно випадкових послідовностей;
 • створення і впровадження центрів генерації та запису ключових даних;
 • створення і впровадження інструментальних програмно-апаратних комплексів на основі процесорів цифрової обробки сигналів (ЦОС) фірм Texas Instruments, Analog Devices Inc.;
 • створення і впровадження спеціального програмного забезпечення для дослідження комунікаційних і мовних сигналів із застосуванням спеціалізованих обчислювальних засобів на основі процесорів ЦОС;
 • створення і впровадження авторизованих алгоритмів аналізу і синтезу мови.

Під час проходження практики студенти набувають практичний досвід використання сучасних засобів захисту інформації, порядку побудови комплексних систем захисту об’єктів інформаційної діяльності та оцінювання якості побудованих систем захисту інформації.  

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 302
тел. (044) 249-25-30
email: stzi@dut.edu.ua

Переглядів: 1 492
^