XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Шановні абітурієнти!

УВАГА! Сьогодні у Вас є остання можливість до 18:00 подати заяву на вступ і поступити навчатись до нашого Університету!

Іншої можливості подати заяви на вступ в цьому році у Вас не буде!

Кафедра Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Запрошуємо до навчання

Загальна інформація
Викладацький склад
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Матеріальна база
Партнери кафедри
Робота із студентами
Відгуки студентів
Інформація по дипломам, курсовим роботам та практикам
Новини та подіі
Бібліотека
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
АБІТУРІЄНТУ 2021
Контактна інформація
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Публічне обговорення освітньо-професійних програм
Дистанційне навчання
Академічна доброчесність

Запрошуємо до навчання

Якщо Вас зацікавив наш університет та Ви хотіли б навчатись у нас - ми пропонуємо Вам заповнити анкету на вступ, після отримання якої ми зможемо надати Вам необхідну інформацію та рекомендації щодо вступу до ВНЗ у цьому році під час вступної кампанії.

Шановні абітурієнти!

УВАГА! Сьогодні у Вас є остання можливість до 18:00 подати заяву на вступ і поступити навчатись до нашого Університету!

Іншої можливості подати заяви на вступ в цьому році у Вас не буде!

Шановні абітурієнти!

Не втратьте можливість вступити на одну з найпрестижніших спеціальностей – підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Студенти нашої кафедри отримують знання зі створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі, а також ефективної біржової діяльності. Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від ринку цінних паперів – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій.

Кафедра має найсучасніше обладнання останнього покоління від компаній-партнерів, з якими укладено договори про співпрацю: М.Е.ДОК, Спілка автоматизаторів бізнесу, Brightstyle import LP, Abital LP, Home Individual. Це дозволяє нашим студентам оволодіти теоретичними знаннями та практичними вміннями й навиками роботи на престижних посадах.

Якщо Ви бажаєте навчатися інноваційно, бути фінансово незалежним і започаткувати власний бізнес, отримувати знання та навички, які сформують Вас компетентними, прогресивними, сучасними та затребуваними на ринку праці, то Ваш вибір – це підприємництво, торгівля та біржова діяльність!

Не втратьте свій шанс, останній день подачі заяв на вступ на нашу кафедру 23 липня 2021 року.

Адреса приймальної комісії Університету:

місто Київ, вулиця Солом’янська 7

Приймальна комісія працює:

пн-пт з 08.00 до 17.00

сб-нд з 08.00 до 13.00

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності – це управлінець нового покоління, який володіє унікальними інноваційними підприємницькими компетенціями, може працювати керівником та організатором промислових, комерційних, ІТ-підприємств, митно-логістичних, інвестиційно-консалтингових фірм, організацій різних форм власності, бути фахівцем у провідних українських і зарубіжних компаніях або успішно започаткувати власну справу.

 • Якщо Вам подобається працювати у сфері, що розвивається і має великі перспективи не лише на українських, а й на міжнародних ринках
 • Якщо Ви бажаєте одержати перспективну професію
 • Якщо Ви прагнете максимально реалізувати свої здібності
 • Якщо Ви мрієте незалежно приймати рішення і діяти
 • Якщо Вам подобається бути незалежним і започаткувати власний бізнес

ТО ВАШ ВИБІР – ЦЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ!

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності пропонує Вам здобути якісну освіту за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яка надасть теоретичні знання та сформує практичні навички щодо втілення власної ідеї у життя, створення власного продукту та реалізації його на ринках, провадження підприємницької діяльності, ведення трейдингу.

Кафедрою здійснюється підготовка фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність» для рівнів вищої освіти, що передбачають присудження відповідних ступенів вищої освіти:

Рівень вищої освіти

Ступінь вищої освіти

Освітньо-професійна програма

перший (бакалаврський)

бакалавр

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

другий (магістерський)

магістр

Підприємництво та фінанси

Коли ми говоримо про спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», то маємо на увазі, в першу чергу, широкі можливості, які відкриваються перед Вами. Ця спеціальність дозволяє стати універсальним фахівцем, який зможе знайти достойну роботу з високою заробітною платою в більшості сфер, які сьогодні існують і розвиваються.

Випускник за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здатний здійснювати професійну діяльність пов’язану з:

 • фінансовою діяльністю (фінансовий лізинг, операції на фінансових ринках, капіталовкладення в цінні папери, управління фінансовими ринками, фінансові консультації та ін.);
 • кредитними й розрахунковими операціями між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності й іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 • оптовою і роздрібною торгівлею;
 • спільною підприємницькою діяльністю;
 • керуванням підприємствами;
 • проектним аналізом і бізнес-плануванням;
 • економічними розрахунками й прогнозуванням;
 • державним управлінням;
 • дослідженням й аналізом ринків;
 • наданням послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності.

Підприємці – засновники власної справи за будь-яким видом економічної діяльності

Якісна підготовка фахівця за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється за рахунок розробленого ректором Державного університету телекомунікацій та впровадженого в освітній процес інноваційного змісту навчання в університеті.

Інноваційний зміст навчання кафедри забезпечує навчання студента тому, що потрібно і, як потрібно на сьогоднішній день, враховує вимоги сучасності з боку науки, технологій та компетенцій компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, що дозволяє комплексно та повноцінно сформувати освітню програму. Наш студент набуває необхідних знань та навичок, випускник підготовлений  теоретично і практично до виконання завдань та покладених на нього обов’язків, що, за умови сумлінного ставлення до навчання, гарантовано забезпечить отримання ним першого високооплачуваного робочого місця!

Потенційними роботодавцями є партнери кафедри, з якими підписано договори про співпрацю, серед яких:

 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Атем Груп» (договір про співпрацю» № 03/2017 від 18 січня 2017 року)
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛіГа» (договір про співпрацю № 07/12-2017 від 07 грудня 2017 року)
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Е.ДОК» (договір про співпрацю № 1 від 09 січня 2018 року)
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «Хоум Індівідуал» (договір про співпрацю № 26/2019 від 20 грудня 2019 року)
 • Спілка автоматизаторів бізнесу (меморандум про співпрацю № 39 від 23 грудня 2019 року)
 • Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОКОМ» (договір про співпрацю № 27/2019 від 26 грудня 2019 року)
 • Brightstyle import LP (договір про співпрацю № 06/2020 від 20 січня 2020 року)
 • Abital LP (договір про співпрацю № 05/2020 від 20 січня 2020 року).

Тісна співпраця та взаємодія з партнерами кафедри, їх постійна участь у формуванні освітньої програми дозволяє вести підготовку наших студентів відповідно до професійних компетенцій, яких мають набути студенти в процесі навчання.

Взаємодія із компаніями-партнерами має низку плюсів для студентів Державного університету телекомунікацій, які навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»:

 • проведення практичних занять провідними співробітниками компаній, що дозволяє розширити коло практичних знань студента
 • організація та забезпечення проведення на своїй базі практик студентів, що дозволяє вивчити та опанувати специфіку роботи на підприємствах на практиці
 • видача сертифікатів компаній-партнерів, що підтверджує рівень їх професійних компетенцій
 • запрошення провідних фахівців – співробітників компаній-партнерів на профорієнтовані зустрічі зі студентами, що формує soft-skills у випускника
 • підвищення рівня професійної майстерності викладачів кафедри, що покращує  якість  навчання викладачами студентів
 • надання спонсорської допомоги у створенні навчально-матеріальної бази кафедри, що дозволяє поповнювати та удосконалювати матеріально-технічне оснащення «Онлайн лабораторії бізнесу», в якій наші студенти опановують новітні програми, програмні продукти, прикладні типові конфігурації, щоб вирішувати конкретні задачі та завдання, отримуючи  знання та навики для успішного та ефективного провадження своєї діяльності.

Крім того, навчаючись в Державному університеті телекомунікацій за  спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», на відміну від інших університетів, Ви:

 • опановуватимете дисципліни за спеціальністю вже з першого курсу
 • вивчатимете дисципліну «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», яка навчає як налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій під час навчання в Університеті та у повсякденному житті
 • вивчатимете дисципліни, які формуватимуть вміння працювати командно, ефективно та злагоджено із колективом
 • посилено вивчатимете англійську мову, матимете можливість отримати мовні знання на рівні В2 для проведення перемовин, спілкування без труднощів і впевнено
 • опрацюєте практично теоретичний матеріал, адже не менше 50% занять є практичними, щоб не тільки зрозуміти принципи роботи, а й вміти її виконувати

Студенти, які навчаються за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та біржової діяльності, отримують теоретичні знання та практичні навички для організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів.

Більша половина занять впродовж навчання практичного спрямування. Особливий акцент у процесі вивчення дисциплін поставлено на формування знань та практичних умінь у сфері організації підприємницької, ведення торговельної й біржової діяльності та керівництва підприємствами з питань:

 • розробки та обґрунтування бізнес-ідей;
 • юридичного забезпечення створення власного бізнесу;
 • розроблення та використання нових підходів до управління розвитком власного бізнесу;
 • забезпечення ефективності бізнесу на основі використання інновацій;
 • аналізу товарних ринків і конкурентоспроможності продукції різних виробників;
 • роботи з постачальниками;
 • формування товарного асортименту;
 • здійснення логістичних операцій та організації товаропросування;
 • управління товарними запасами;
 • ведення фінансової діяльності та бухгалтерського обліку;
 • маркетингу підприємницької діяльності.

Навчайтесь інноваційно, отримуйте знання та навички, які сформують Вас компетентними, прогресивними, сучасними та затребуваними на ринку праці, а ще краще такими, які власне самі надаватимуть робочі місця, адже наша спеціальність сформує Вас готовими діяти і створювати, керувати та започатковувати власну справу!

Чекаємо на Вас!!!

У порівнянні  з іншими університетами ми забезпечуємо високу якість освіти за помірну ціну, а також за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

УМОВИ ВСТУПУ
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
  ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ЗАЛАЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ліцензійний обсяг набору на 1 курс - 60 місць, з них - 5 бюджетних місць.


УМОВИ ВСТУПУ
  НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
  ДЛЯ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ БУДЬ-ЯКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

УВАГА! Якщо ти маєш ОКР молодший спеціаліст по одній зі споріднених спеціальностей (Менеджмент, Маркетинг, Економіка, Фінанси, Облік і аудит і т.д.), то можеш поступити одразу на третій курс і за два роки отримати диплом бакалавра зі спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".
 

УМОВИ ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ З ОДНОГО ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
ДО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 "ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ"

Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти України №245 від 15.07.1996 року «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти».

Загальні положення:

 1. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою  освітою,  спеціальності.
 2. Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого здійснюється як правило, під час літніх або зимових канікул.
 3. Переведення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється.
 4. Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.
   

УМОВИ ВСТУПУ
НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»
ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ БАКАЛАВРАТУ БУДЬ-ЯКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 • наявність ступеня бакалавра (вступати можна при наявності диплома бакалавра з будь-якої спеціальності);
 • наявність сертифікату ЗНО з іноземної мови;
 • успішна здача екзамену за спеціальністю безпосередньо в Державному університеті телекомунікацій.

У разі виникнення питань щодо вступу на спеціальність 076 «Підприємництво, торгівлі та біржова діяльність», а також навчання, звертайтеся, із задоволенням надамо відповіді та роз’яснення.

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності ptbd_dut@ukr.net

Завідувач кафедри - Гавриш Оксана Миколаївна,
тел. 095-815-54-68

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Переваги навчання на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 311, 312, 
тел. (044) 249-29-19

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 024
Інженерія програмного забезпечення автоматизованих систем
Одна з найпрестижніших нових спеціальностей
Дізнатись більше