Державний Університет Телекомунікацій

Навчально-методичні матеріали для груп спеціальності Інформаційна безпека


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА
галузь знань 1701 «Інформаційна безпека»напрям 6.170102 «Системи технічного захисту інформації»спеціальність 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (Програма навчальної дисципліни)
Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» напряму 6.170102 «Системи технічного захисту інформації» спеціальності 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА
галузь знань 1701 «Інформаційна безпека»напрям 6.170102 «Системи технічного захисту інформації»спеціальність 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА
галузь знань 1701 «Інформаційна безпека»напрям 6.170102 «Системи технічного захисту інформації»спеціальність 8.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА
галузь знань 1701 «Інформаційна безпека»напрям 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»спеціальність 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА (ПРОГРАМА)
Програма галузі знань 1701 «Інформаційна безпека» напряму 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» спеціальності 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА
галузь знань 1701 «Інформаційна безпека»напрям 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»спеціальність 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА
галузь знань 1701 «Інформаційна безпека»напрям 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»спеціальність 8.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»
ЗБІРНИК ТЕКСТІВ З ЧИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ)». Навчальний посібник для студентів технічних ВНЗ
Навчальний посібник призначено для розвитку навичок читання, перекладу, анотування, реферування аутентичних текстів технічного спрямування англійською мовою в галузі телекомунікацій та інформатизації, комп‘ютерної інженерії та космічних систем, а також формування теоретичних знань і практичних вмінь для здійснення мовленнєвої комунікації в професійній сфері.
Data and Network Security: textbook.
Учебник содержит много текстов для чтения и дискуссий по специальности с написанными упражнениями для повышения навыков понимания, обмена информацией, говорения и усовершенствования знаний грамматики и профессиональной лексики. Также существует много возможностей для обсуждения интересных вопросов и проблем с целью сделать языковую коммуникацию эффективной.

Переглядів: 7 190
^