Менеджмент


Менеджмент
Менеджмент: Навчальний посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей напряму підготовки «Еконо..
Менеджмент: Навчальний посібник
Менеджмент: Підручник
У підручнику систематизовано розглядається як в теоретичному, такі в практичному плані сутність ключових понять, категорій менеджменту, основні теорії лідерства, впливу, влади, стилю управління, страт..

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 099
^