Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Менеджмент

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Менеджмент
Автор:
А.В. Шегда
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.83 Мб
Тип документу:
Підручник
Менеджмент
Автор:
Кравченко В.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.8 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей напряму підготовки «Економіка та підприємництво». У навчальному посібнику розглянуто класичні підходи до менеджменту та сутність управлінської діяльності, що визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.
Менеджмент: Навчальний посібник
Автор:
Рульєв В.А., Гуткевич С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.62 Мб
Тип документу:
Посібник
Менеджмент
Автор:
Діденко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.27 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику систематизовано розглядається як в теоретичному, такі в практичному плані сутність ключових понять, категорій менеджменту, основні теорії лідерства, впливу, влади, стилю управління, стратегіїпланування, прийняття рішень, формування колективу, особливості впровадження змін, впливу на неформальні групи, здійснення управлінського контролю, визначення ефективності управління. Підручник допоможе підготувати лекційний матеріал при викладанні курсу „Менеджмент”,може слугувати унаочненням при проведенні семінарських занять, надасть допомогу при самоосвіті з питань менеджменту, при підвищеннікваліфікації фахівців. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів України, викладачів,менеджерів-практиків, всіх, хто цікавиться питаннями менеджменту.
Основи менеджменту
Автор:
Шатун В.Т.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.05 Мб
Тип документу:
Посібник
Системно висвітлені універсальні функції менеджменту, надана характеристика основних організаційних структур управління, всебічно, аргументовано і переконливо викладені вимоги до особистості сучасного керівника. Приділено чимало уваги таким актуальним управлінським проблемам, як управління конфліктами, техніка контактів керівника з підлеглими, особливості жіночої психології і жіночого стилю керівництва, інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах конкуренції.

Переглядів: 3 997
^