XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Менеджмент

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Стахурська С.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.39 Мб
Тип документу:
Посібник
Посібник призначений для вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок з управління змінами. В процесі вивчення дисципліни Управління змінами має бути сформоване сучасне економічне мислення та система спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах соціально-економічного оточення, а також будуть здобуті необхідні практичні навички, що дозволять ефективно здійснювати цю діяльність в організації. Конспект лекцій дає основи розуміння сутності змін та природи їх виникнення, формує науковий світогляд і знання із технологій та методів управління змінами в організаціях, показує особливості функціонування організацій в умовах безперервних змін.
Автор:
Небава М.І., Міронова Ю.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.94 Мб
Тип документу:
Посібник
Розкрито теоретико-методичні основи управління економічною безпекою підприємства, її місце та роль у системі управління підприємством. Для ефективного функціонування та розвитку підприємств авторами розроблено та запропоновано методи діагностики загроз й комплексного оцінювання рівня економічної безпеки підприємств, організаційне забезпечення управління економічною безпекою підприємств. Матеріали посібника містять необхідну інформацію про основи економічної безпеки суб’єктів підприємництва, її організацію, систему захисту матеріальних та фінансових ресурсів суб’єктів, заходи щодо діяльності підприємств по забезпеченню їх економічної безпеки. Навчальний посібник може бути корисним менеджерам підприємств, начальникам служби, департаменту, управління економічною безпекою підприємства, студентам економічних спеціальностей.
Автор:
Jay Liebowitz
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
5.87 Мб
Тип документу:
Книга
This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyright material has not been acknowledged please write and let us know so we may rectify in any future reprint.
Автор:
Ващенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
817 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Поняття «інновації» та «інноваційної технології» вже міцно ввійшли в практику вітчизняних підприємств та багато у чому визначають їх успішність на ринку. Проте в епоху інформації, коли відомості про ті чи інші новинки облітають світ у лічені дні чи тижні, все більшої уваги заслуговує процес провайдингу (трансферу) технологій. За допомогою провайдингу (трансферу) технологій можна відносно швидко запустити новину у виробництво, не витрачаючи при цьому дорогоціниого часу на виконання власних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт. І навпаки, маючи значний науковий заділ, можна реалізувати його у вигляді дослідних зразків продукції чи навіть серійного виробництва за рахунок добре налагодженої взаємодії між різного роду підприємствами завдяки трансферу технологій. У цьому контексті можна сміливо заявляти про провайдинг (трансфер) технологій як про потужну рушійну силу для швидкого розвитку економіки, що спирається на наукомістке та інноваційне виробництво. Метою викладання дисципліни «Провайдинг технологій в галузі ТК» є отримання навичок у галузі міжнародної передачі технологій в галузі ТК та економічного обґрунтування цих процесів.
Автор:
А.В. Шегда
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.83 Мб
Тип документу:
Підручник
Автор:
Кравченко В.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.8 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей напряму підготовки «Економіка та підприємництво». У навчальному посібнику розглянуто класичні підходи до менеджменту та сутність управлінської діяльності, що визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.
Автор:
Рульєв В.А., Гуткевич С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.62 Мб
Тип документу:
Посібник
Автор:
Діденко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.27 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику систематизовано розглядається як в теоретичному, такі в практичному плані сутність ключових понять, категорій менеджменту, основні теорії лідерства, впливу, влади, стилю управління, стратегіїпланування, прийняття рішень, формування колективу, особливості впровадження змін, впливу на неформальні групи, здійснення управлінського контролю, визначення ефективності управління. Підручник допоможе підготувати лекційний матеріал при викладанні курсу „Менеджмент”,може слугувати унаочненням при проведенні семінарських занять, надасть допомогу при самоосвіті з питань менеджменту, при підвищеннікваліфікації фахівців. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів України, викладачів,менеджерів-практиків, всіх, хто цікавиться питаннями менеджменту.
Автор:
Шатун В.Т.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.05 Мб
Тип документу:
Посібник
Системно висвітлені універсальні функції менеджменту, надана характеристика основних організаційних структур управління, всебічно, аргументовано і переконливо викладені вимоги до особистості сучасного керівника. Приділено чимало уваги таким актуальним управлінським проблемам, як управління конфліктами, техніка контактів керівника з підлеглими, особливості жіночої психології і жіночого стилю керівництва, інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах конкуренції.

Новини

Всі новини

Переглядів: 4 487