Державний Університет Телекомунікацій

Менеджмент


Менеджмент
Автор:
А.В. Шегда
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.83 Мб
Тип документу:
Книга
Менеджмент: Навчальний посібник
Автор:
Кравченко В. О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.8 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник з дисципліни «Менеджмент» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів усіх спеціальностей напряму підготовки «Економіка та підприємництво». У навчальному посібнику розглянуто класичні підходи до менеджменту та сутність управлінської діяльності, що визначає успіхи організації на внутрішньому і зовнішньому ринках, якість структурних змін, здатність до адаптації в умовах жорсткої конкуренції.
Менеджмент: Навчальний посібник
Автор:
Рульєв В.А., Гуткевич С.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.62 Мб
Тип документу:
Книга
Менеджмент: Підручник
Автор:
Діденко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
7.27 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику систематизовано розглядається як в теоретичному, такі в практичному плані сутність ключових понять, категорій менеджменту, основні теорії лідерства, впливу, влади, стилю управління, стратегіїпланування, прийняття рішень, формування колективу, особливості впровадження змін, впливу на неформальні групи, здійснення управлінського контролю, визначення ефективності управління. Підручник допоможе підготувати лекційний матеріал при викладанні курсу „Менеджмент”,може слугувати унаочненням при проведенні семінарських занять, надасть допомогу при самоосвіті з питань менеджменту, при підвищеннікваліфікації фахівців.Розраховано на студентів вищих навчальних закладів України, викладачів,менеджерів-практиків, всіх, хто цікавиться питаннями менеджменту.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 283
^