Державний Університет Телекомунікацій

Обчислювальна техніка та мікропроцесори

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Обчислювальна техніка та мікропроцесори: підручник.
Автор:
Хіхловська І.В., Антонов О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.99 Мб
Тип документу:
Книга
Розглянуто основні принципи побудови й функціонування обчислювальних та мікропроцесорних систем, розглянуто їхні основні вузли, показані принципи проектування мікропроцесорних систем. Наведено приклади застосування мікропроцесорів та мікроконтролерів різних моделей у пристроях телекомунікацій. Кожен розділ супроводжується питаннями вхідного та вихідного контролю.
Обчислювальна техніка та мікропроцесори: підручник, 2-ге видання.
Автор:
Хіхловська І.В., Антонов О.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.02 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник призначено для самостійної роботи студентів з дисципліни “Обчислювальна техніка та мікропроцесори”, яка викладається за модульним принципом та має два модулі: Модуль 1: Частина І Вузли обчислювальної техніки та мікропроцесорних систем. Частина ІІ Програмування мікропроцесорів фірми Intel. Модуль 2: Частина І Мікропроцесорні системи на мікропроцесорах фірми Motorolaта їхнє програмування. Частина ІІ Мікропроцесорні системи на мікроконтролерах, DSPфірми Motorola та їхнє програмування. Розглянуто основні принципи побудови й функціонування обчислювальних та мікропроцесорних систем, їхні основні вузли, у тому числі мікропроцесори. На прикладах мікропроцесорів та мікроконтролерів фірм Intel та Motorolaпоказані принципи проектування мікропроцесорних систем, у тому числі для цифрового оброблення сигналів та їхнього програмування. Наведено приклади застосування мікропроцесорів та мікроконтролерів різних моделей у пристроях телекомунікацій. Кожен розділ супроводжується запитаннями вхідного та вихідного контролю.
Мікропроцесорна система М68000: методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Обчислювальна техніка та мікропроцесори".
Автор:
В.Ф. Літовкін
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
189 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки складено як посібник до виконання курсової роботи з дисципліни Обчислювальна техніка та мікропроцесори. Курсова робота розглядається як авнт-проект (розроблення логічної структури) мікропроцесорної системи (МПС) М6800 мінімальної конфігурації з базовим мікропроцесором МС68000 сімейства мікропроцесорів МС680Х0, які широко застосовуються в персрнальних комп'ютерах, мікроконтролерах та комунікаційних мікроконтролерах коипанії Моторола. Використано модульний принцип розроблення логічної структури МПС. Розглянено програмування периферійних пристроїв МС68230 та МС68681 на заданий режим обміную Подано варіанти завдань і вказівки до оформлення курсової роботи.
Сегментирование памяти и способы адрессации операндов в МП фирмы Intel: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Вычислительная техника и микропроцессоры» для специальностей 7. 092402, 7. 092401, 7. 092404, 7. 092407.
Автор:
Хихловская И.В., Антонов А.С., Кокорев А.В.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
167 Кб
Тип документу:
Книга
Рассматриваются основные способы адресации операндов в МП фирмы INTEL и принципы сегментации памяти в МПС на основе этих процессоров. Методруководство содержит 20 вариантов домашних заданий к лабораторной работе.
Программирование микропроцессоров фирмы INTEL на языке Ассемблер: методическое руководство к лабораторным работам по дисциплины "Вычислительная техника и микропроцессоры" для специальностей: 7. 092402, 7. 092401, 7. 092404, 7. 092407.
Автор:
Хихловская И.В., Кокорев А.В., Антонов А.C.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
272 Кб
Тип документу:
Книга
Рассматриваются основные принципы программирования МП фирмы INTEL на языке Ассемблер. Пособие содержит 60 вариантов домашних заданий к двум лабораторным работам: «Организация разветвленных программ» , «Организация циклических программ».
Порт последовательной передачи данных RS-232-C: методическое пособие к лабораторной работе № 9 из дисциплины „Вычислительная техника и микропроцессоры” для специальностей: 7.092402, 7.092401, 7.092404, 7.092407.
Автор:
сост. И. В. Хихловская, А.В. Кокорев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
171 Кб
Тип документу:
Книга
В методическом пособии отображена структура и способы программирования порта последовательной передачи данных RS-232-C в составе компьютера IBM PC. Приведена домашняя задача и форма отчетности по лабораторной работе № 9.
Изучение структуры и способов адресации типовых команд процессора 68000 фирмы Motorola: методическое руководство к лабораторной работе по дисциплине “Вычислительная техника и микропроцессоры” для специальностей: 8.092402,7.092402,7.092407,09.01.
Автор:
И.Е. Байдан, А.В.Кокорев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
147 Кб
Тип документу:
Книга
Рассмотрены способы адресации микропроцессора 68000 фирмы MOTOROLA для изучения студентами в лаборатории. Приведены часто используемые команд из всей системы микропроцессора. Представлено домашнее задание и форма отчетности о лабораторной работе.
Изучение системы команд микропроцессоров семейства МС68ххх: методическое руководство к лабораторной работе.
Автор:
А.Б. Коханов, А.В.Кокорев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
163 Кб
Тип документу:
Книга
В методическом пособии приводится система команд микропроцессора МС68020. Приводится домашнее задание и форма отчетности по лабораторной работе.
Computer Science and Microprocessors. Module 2. Programming of Intel microprocessors for students. Serial port RS-232-C.
Автор:
Tkachenko A.A.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
159 Кб
Тип документу:
Книга
In the methodical guide there are the structure and the programming’s modes of serial port RS-232-C. The variants of home tasks and order of the laboratory work execution are presented.
Computer Science and Microprocessors. Module 1. Units of computer facilities and microprocessor systems for students. Storage device.
Автор:
Tkachenko A.A.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
207 Кб
Тип документу:
Книга
The organisation of the storage devices is considered. Research of a read-only and random-access memories (ROM and RAM) is carried out in the laboratory work. The scheme and the description of laboratory installation, variants of tasks and order of the laboratory work execution are presented.

Переглядів: 5 874
^