Державний Університет Телекомунікацій

Створення та обробка баз даних ПЕОМ


Створення та обробка баз даних на ПЕОМ
В навчальному посібнику розглядається систематизована сукупність відомостей що до понять баз даних та інформаційних систем, принципів побудови і технологій використання БД. Розглядаються питання технологій розробки персональних баз даних з допомогою СУБД Microsoft Access, візуальне проектування програм баз даних у середовищі програмування Delphi. Розглянуті особливості архітектурі «клієнт-сервер», питання розробки клієнтської та серверної частин інформаційної системи на прикладі сервера InterBase, система автоматизованого проектування БД IBExpert.Посібник призначений для студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напрямку ”Телекомунікації ” та ”Радіотехніка”.
Создание и обработка баз данных: методические указания для практических и лабораторных занятий. Модуль 2. Использование технологии ADO для СОБД.
Данное методическое пособие содержит теоретические сведения и при-мер создания баз данных, используя технологию ADO. Это пособие будет по-лезным студентам для закрепления лекционного материала и при подготовке к лабораторным занятиям по дисциплине «Создание и обработка баз данных» в модуле 2. Пособие содержит индивидуальные задания для создания, обработки баз данных и выполнения на компьютере.
Курсовая работа. Обработка баз данных с помощью языка SQL: задание и методические указания по выполнению. Модуль 1.

Переглядів: 1 209
^