Дисципліна ПЦСЗ


Методичний посібник з дисципліни „Проектування цифрових систем зв’язку”
Методичний посібник містить основні питання, які розглядаються в курсі дисципліни «Проектування цифрових систем зв’язку». Приведені: загальний опис цифрових систем комутації EWSD, Al..
Методичний посібник для виконання курсового проекту з дисципліни „Проектування цифрових систем зв’язку”
Методичний посібник містить рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни „Проектування цифрових систем зв’язку”, призначений для студентів денної та заочної форм навчанн..
Проектирование цифровых сетей и систем
SOFTSWITCH
Один из основных элементов сети связи следующего поколения NGN - гибкийкоммутатор Softswitch - уже составил хорошую альтернативу системам управленияобслуживанием вызовов в традиционных АТС как по цене..
Проектування мультисервісної мережі: методичні вказівки для виконання курсового проекту. Модуль 2. Принципи функціонування мережі. Частина 2.
У даному керівництві розглядаються теоретичні основи побудови територіально розподілених мереж та механізми забезпечення якості обслуговування (QoS) в таких мережах. Вивчається технологія ATM, як осно..
Проектирование телекоммуникационных сетей: учебное пособие. Часть 1. Модуль 4.1.
Учебное пособие предназначено для студентов дневной, заочной и дистанционной форм обучения бакалаврской подготовки направления “Телекоммуникации” и может использоваться для выполнения само..

Переглядів: 1 071
^