Державний Університет Телекомунікацій

Дисципліна ПЦСЗ

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Методичний посібник з дисципліни „Проектування цифрових систем зв’язку”
Автор:
Срібна І.М., Кирпач Л.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.06 Мб
Тип документу:
Книга
Методичний посібник містить основні питання, які розглядаються в курсі дисципліни «Проектування цифрових систем зв’язку». Приведені: загальний опис цифрових систем комутації EWSD, Alcatel 1000-E10; загальні принципи ІР-телефонії та IPTV; узагальнена структура побудови мереж наступного (NGN) та майбутнього (FGN) покоління, гнучкого комутатора SOFTSWITCH, IMS та LTE ; загальні принципи проектування комутаційних систем, їх типи та особливості застосування на мережах різних типів; методи математичного моделювання в процесі дослідження і оптимізації параметрів окремих елементів і систем зв’язку в цілому; аналіз і прогнозування трафіку, показників якості функціонування та інших параметрів мереж зв’язку наступного покоління.
Методичний посібник для виконання курсового проекту з дисципліни „Проектування цифрових систем зв’язку”
Автор:
Кирпач Л.А., Срібна І.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.66 Мб
Тип документу:
Книга
Методичний посібник містить рекомендації для виконання курсового проекту з дисципліни „Проектування цифрових систем зв’язку”, призначений для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності Інформаційні мережі зв’язку. У посібнику розглядаються основні питання проектування сучасних цифрових телекомунікаційних мереж, методика розрахунку інтенсивностей телефонних навантажень та об’єму необхідного обладнання.
Проектирование цифровых сетей и систем
Автор:
Е.Б Алексеев, В.Н. Гордиенко, В.В. Крухмалев и др.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
8.91 Мб
Тип документу:
Книга
SOFTSWITCH
Автор:
Гольдштейн А. Б., Гольдштейн Б. С.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
7.49 Мб
Тип документу:
Книга
Один из основных элементов сети связи следующего поколения NGN - гибкийкоммутатор Softswitch - уже составил хорошую альтернативу системам управленияобслуживанием вызовов в традиционных АТС как по цене и функциональным возможностям,так и по масштабируемости, качеству обслуживания, габаритам, энергопотреблениюи стоимости технической эксплуатации. Но основная причина успехаSoftswitch на рынке - его умение согласовывать разные протоколы сигнализации каксетей одного типа, например, при сопряжении сетей Н.323 и SIP, так и при взаимодействиисетей коммутации каналов (протоколы ОКС7) с IP-сетями (протоколы SIP,MGCP, Megaco/H.248, BICC, Н.323), которое рассматривается в книге в контекстетехнологии Sigtran, поддерживающей подсистемы ОКС7 средствами IP-протоколов/Обсуждаются неоднозначность определения Softswitch, особенности его архитектурыи принципы работы. В последних главах книги делается попытка заглянутыне-много вперед и рассмотреть сотрудничающие с Softswitch в сетях NGN и, возможно,конкурирующие с ним там архитектуру IMS (IP Multimedia SubSystem) и пограничныеконтроллеры SBC (Session Border Controller), а также представить себе, какими будутсети следующего поколения.Предназначена для инженеров Операторских компаний, научно-исследовательских,проектных и производственных организаций, занимающихся NGN, студентов иаспирантов, обучающихся специальностям 210400 - Телекоммуникации, а также длявсех, кто интересуется современными инфокоммуникациями.
Проектування мультисервісної мережі: методичні вказівки для виконання курсового проекту. Модуль 2. Принципи функціонування мережі. Частина 2.
Автор:
Нікітюк Л.А., Тихонов В.І., Боярських П.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
865 Кб
Тип документу:
Книга
У даному керівництві розглядаються теоретичні основи побудови територіально розподілених мереж та механізми забезпечення якості обслуговування (QoS) в таких мережах. Вивчається технологія ATM, як основна технологія побудови мереж із гарантованою якістю обслуговування. Розглянуто основні типи інтерфейсів, класи трафіка та кількісні показники QoS, які виділяють у АТМ мережах. Розглядається методика розрахунку коефіцієнтів інформаційного тяжіння за декількома факторами впливу. Здійснюється синтезу мережі для комутованої топології та вивчається методика розрахунку трафіка, що генерується об’єктами мережі.
Проектирование телекоммуникационных сетей: учебное пособие. Часть 1. Модуль 4.1.
Автор:
Барабаш Т.Н., Соловская И.Н.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
803 Кб
Тип документу:
Книга
Учебное пособие предназначено для студентов дневной, заочной и дистанционной форм обучения бакалаврской подготовки направления “Телекоммуникации” и может использоваться для выполнения самостоятельных заданий, курсовых и дипломных проектов.

Переглядів: 1 420
^