Державний Університет Телекомунікацій

Радіоелектронні системи


Электронные системы связи
Список рекомендованої літератури до дисципліни
Список рекомендованої літератури до дисципліни
Список рекомендованої літератури до дисципліни
Список рекомендованої літератури до дисципліни
Основи теорії систем. Навчальний посібник з курсу «Загальна теорія систем»
Навчальний посібник присвячено оснивним темам занять по курсу «Загальна теорія систем. Розглядаються основні методи системного аналізу систем, шкали вимірювань та елементи експертного аналізу, базисні методи математичного аналізу нелінійних динамічних систем, елементи теорії біфуркації та кризи, фрактальної організації систем, теорії нечітких множин.Для студентів та інженерів, що спеціалізуються у галузі зв’язку та телекомунікації.
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Радіоелектронні системи". Модуль 1 - Основні принципи побудови та технічні характеристики радіоелектронних систем. Модуль 2 - Принципи, функції та основні характеристики радіоелектронних систем.
Методичні вказівки містять порядок виконання лабораторних робіт з курсу «Радіоелектронні пристрої», ключові положення, опис лабораторних стендів, домашні та лабораторні завдання, контрольні питання. Рекомендовано студентам усіх форм навчання за спеціальністю «Апаратура радіо-зв’язку, радіомовлення та телебачення» ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Переглядів: 6 023
^