Державний Університет Телекомунікацій

Основи технічної документації


Основи технічної документації: навчальний посібник
У навчальному посібнику розглянуто основні нормативи, правила розробки та оформлення технічної документації, теоретичні основи виконання графічних документів, вимоги стандартів щодо розробки графічних та текстових документів.Посібник містить термінологічний словник, перелік та вказівки до виконання завдань, варіанти та приклади виконання.
Методичні розробки для проведення лабораторних робіт з ОТД: Навчально методичний посібник
Методичний посібник призначений для підготовки студентів до виконання та проведення лабораторних занять з дисципліни «Основи технічної документації» (ОТД).
Навчальний посібник з дисципліни "Комп'ютерна графіка та моделювання". Лабораторні роботи № 1-6.
У навчальному посібнику розглянуто: основні правила використання програмних пакетів систем автоматизованого проектування MathCAD, OrCAD та WorkBench для побудови графіків, креслення принципових електричних схем систем зв'язку та моделювання цих схем. Кожна лабораторна робота дозволяє освоїти як правила користування пакетами програм так і вивчити методи креслення схем відповідно до ДСТУ та зарубіжних стандартів.

Переглядів: 4 020
^