Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Корпоративне управління

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС дисципліни „КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ”
Автор:
Гудзь О.Є.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
690 Кб
Тип документу:
Книга
Робоча навчальна програма складена д.е.н., проф. Гудзь О.Є., на основі типової програми „Корпоративне управління”, яку обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комісії з напряму підготовки „Менеджмент” від 27.04.2012 р. протокол № 11.
Корпоративне управління: навчальний посібник
Автор:
Гудзь О.Є.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.95 Мб
Тип документу:
Книга
В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи тапрактика застосування корпоративного управління, що сприятиме формуваннюсистеми знань у царині корпоративного управління, механізмів таінструментарію прийняття рішень у корпоративних сферах на мікро – тамакроекономічному рівнях, отриманні глибоких уявлень щодо регулювання корпоративних відносин, навичок самостійного творчого мислення, прийняттяоптимальних стратегічних рішень, що забезпечують зростання прибуткудіяльності корпорацій, підвищення добробуту його працівників і власників. Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентівекономічних спеціальностей, керівників та працівників підприємствкорпоративного типу та буде корисною усім хто цікавиться питаннямикорпоративного управління. Гудзь О.Є., 2014
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Автор:
Гудзь О.Є.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
672 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни„Корпоративне управління” (для студентів зі спеціальності 8.03060101„Менеджмент організації та адміністрування”освітньо-кваліфікаційного рівня„Магістр” та „Спеціаліст” напрямку підготовки: 0306 „Менеджмент іадміністрування” усіх форм навчання). – Укл. Гудзь О.Є. – Київ: ДУТ, 2014. –52 с.
Корпоративне управління: понятійно-термінологічний словник
Автор:
Гудзь О.Є.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
498 Кб
Тип документу:
Книга
В понятійно-термінологічному словнику з корпоративного управліннярозкрито основні поняття та терміни, що сприятиме формуванню системи знаньу царині корпоративного управління, механізмів та інструментарію прийняттярішень у корпоративних сферах на мікро – та макроекономічному рівнях,формуванню навичок роботи з засновницькими документами акціонернихтовариств, процедурою випуску та емісії цінних корпоративних паперів,розумінню особливостей управління та аналізу в системі корпоративногоуправління, пошуку ефективних управлінських та фінансових рішень в корпоративній галузі, оволодінню базовими знаннями з стратегії і тактикищодо розрахунків ринкової вартості акцій, величини дивідендів тощо.Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентівекономічних спеціальностей, керівників та працівників підприємствкорпоративного типу та буде корисною усім хто цікавиться питаннямикорпоративного управління.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.34 Мб
Тип документу:
Книга

Переглядів: 4 620
^