Корпоративне управління


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС дисципліни „КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ”
Робоча навчальна програма складена д.е.н., проф. Гудзь О.Є., на основі типової програми „Корпоративне управління”, яку обговорено і рекомендовано до друку Президією Науково-методичної комі..
Корпоративне управління: навчальний посібник
В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи тапрактика застосування корпоративного управління, що сприятиме формуваннюсистеми знань у царині корпоративного управління, механізмів таі..
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни„Корпоративне управління” (для студентів зі спеціальності 8.03060101„Менеджмент організації та адміністрування&rdq..
Корпоративне управління: понятійно-термінологічний словник
В понятійно-термінологічному словнику з корпоративного управліннярозкрито основні поняття та терміни, що сприятиме формуванню системи знаньу царині корпоративного управління, механізмів та інструмента..
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Економіка як система конкуруючих компаній: методичні вказівки щодо виконання лабораторно-практичної роботи.

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 2 683
^