Державний Університет Телекомунікацій

Управління інноваціями

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

„Управління інноваційним розвитком” КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни
Автор:
С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.35 Мб
Тип документу:
Книга
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙз дисципліни „Управління інноваційним розвитком”для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 „Маркетинг” усіх форм навчання.Затвердженона засіданні кафедри маркетингуз дисципліни „Управління інноваційним розвитком”Протокол №6 від 17.10.2006 р.
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Автор:
П.П. Микитюк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.31 Мб
Тип документу:
Книга
Цей навчальний посібник охоплює всі теми, передбачені програмою нормативноїдисципліни „Інноваційний менеджмент” для студентів спеціальності „Менеджменторганізацій” напрямку підготовки 0502 „Менеджмент” В навчальному посібникурозглядаються теоретичні і методологічні основи управління процесамиінноваційного розвитку господарюючих суб’єктів, особливості організаційних форм інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклувиробів і організацій. Значна увага приділена питанням прогнозування, планування ізабезпечення досягнення бажаних результатів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів середовища. Наприкінцікожного розділу наводяться контрольні запитання. У посібнику також вміщено тестидля перевірки знань студентів та термінологічний словник.Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів вузів, підприємців і керівників-практиків, яких цікавлять проблеми інноваційногоменеджменту.
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Теорія і практика в умовах трансформації економіки
Автор:
В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
22.51 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник

Переглядів: 3 359
^