Державний Університет Телекомунікацій

Управління персоналом

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Теорія та практика менеджменту персоналу
Автор:
С. У. Олійник
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.13 Мб
Тип документу:
Книга
Розглянуто теорію та практику, місце та роль менеджменту персоналу в системі наук, еволюцію поглядів на його суть та структуру, концепції й принципи, методи і механізми, значущіcть людського чинника, а також закономірності й моделі сучасного менеджменту. Розкрито питання, що мають ключове значення для менеджерів усіх рівнів управління сучасними організаціями і їх структурними підрозділами. Особливу увагу приділено оптимізації трудових відносин, вдосконаленню кадрової політики і стратегії набору персоналу, формуванню ефективних команд і створенню мотиваційного клімату в організації. Детально висвітлено питання оцінки результатів діяльності персоналу в антикризових умовах.
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ (Лекція)
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.02 Мб
Тип документу:
Книга
Управління персоналом
Автор:
Л.В. Балабанова, О.В. Сардак
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
19.3 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник
Управління персоналом
Автор:
Крушельницька О.В., Мельничук Д.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.79 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник
Управління персоналом: методичні вказівки до виконання практичних робіт. Модуль 2.
Автор:
Бондаренко О.М., Козак В.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
675 Кб
Тип документу:
Навчально-методична розробка
Методичні вказівки з дисципліни «Управління персоналом» призначені для формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики у сучасних організаціях, раціонального вибору працівників на посади та формування дієвого трудового колективу, оцінювання та розвитку працівників, а також цілеспрямованого використання їх потенціалу. Зміст практичних занять за вказаною дисципліною відповідає навчальним програмам та плану підготовки фахівців за напрямом вищої освіти для підготовки бакалаврів за напрямом вищої освіти 6.030601 «Менеджмент»).
Управління персоналом: методичні вказівки до практичних занять по дисципліні «Управління персоналом».
Автор:
Горелкіна С.Б., Жуковська Л.Е.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
419 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки до практичних занять відповідають вимогам програми дисципліни «Управління персоналом» та призначені для підготовки студентів всіх форм навчання зі спеціальностей галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», з напряму 030601 «Менеджмент». Метою даного практикуму є надання вмінь студентам з формування кадрової політики підприємства та навичок з розрахунків та аналізу основних показників ефективності управління персоналом підприємства на прикладі підприємств електрозв’язку та поштового зв’язку.
Менеджмент персонала: методические рекомендации к выполнению комплексного задания.
Автор:
доц. Сакун А.А., доц. Аветисян К.П., преп. Калугина Н.А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
279 Кб
Тип документу:
Книга
Методические рекомендации включают рабочую программу для самоконтроля, которая даст возможность студентам учесть всю тематику лекционных занятий, а также методические рекомендации и тематику комплексного задания, в котором подробно рассмотрены все практические и теоретические задания, в том числе и и ситуационные кейсы по вопросам менеджмента персонала.

Переглядів: 2 470
^