Управління персоналом


Теорія та практика менеджменту персоналу
Розглянуто теорію та практику, місце та роль менеджменту персоналу в системі наук, еволюцію поглядів на його суть та структуру, концепції й принципи, методи і механізми, значущіcть людського чинника, ..
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ (Лекція)
Управління персоналом
Підручник
Управління персоналом
Навчальний посібник
Управління персоналом: методичні вказівки до виконання практичних робіт. Модуль 2.
Методичні вказівки з дисципліни «Управління персоналом» призначені для формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо формування та реалізації кадрової політики у сучасни..
Управління персоналом: методичні вказівки до практичних занять по дисципліні «Управління персоналом».
Методичні вказівки до практичних занять відповідають вимогам програми дисципліни «Управління персоналом» та призначені для підготовки студентів всіх форм навчання зі спеціальностей галузі ..
Менеджмент персонала: методические рекомендации к выполнению комплексного задания.
Методические рекомендации включают рабочую программу для самоконтроля, которая даст возможность студентам учесть всю тематику лекционных занятий, а также методические рекомендации и тематику комплексн..

Кафедра Менеджменту


Переглядів: 1 553
^