Державний Університет Телекомунікацій

Для підготовки до вступного фахового випробування

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Автор:
С. А. Нагорнов
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
598 Кб
Тип документу:
Книга
Представлен основной теоретический материал к курсу Организация машиностроительного производства. Особое внимание уделено экономическим проблемам организации производства в современных условиях. Теоретические положения проиллюстрированы примерами решения задач. Учебное пособие предназначено для студентов специальности 060800 Экономика и управление на предприятии.
Організація виробництва: Навчальний посібник
Автор:
Васильков В. Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
8.83 Мб
Тип документу:
Книга
Розглядаються теоретичні та практичні засади організації промислового виробництва. Викладені особливості формування виробничих систем, організаційні аспекти виробничих і трудових процесів, їх просторово-часової єдності, методів виробництва, роль і значення його обслуговування. Особлива увага приділяється сучасним підходам до забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції, комплексної підготовки виробництва до випуску нових виробів та організаційному проектуванню виробничих систем. Для викладачів, студентів економічних факультетів і вищих навчальних закладів освіти, практичних працівників.
Основи менеджменту
Автор:
Осовська Г.В., Осовський О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.76 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику розглядаються суть, мета і завдання менеджменту, йоготеоретичні основи, функції та принципи.Зроблено історичний огляд теорій управління. Розкриті передумовивиникнення менеджменту, розвиток управлінської науки в Україні таеволюція управлінської думки. Особлива увага приділена функціям та методам управління, соціальнійвідповідальності та етиці в менеджменті. Детально розкриті питання керівництва та лідерства, організації прийняття управлінських рішень. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів економічнихвузів і факультетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів,а також тих, хто цікавиться питаннями менеджменту
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА: Навчальний посібник
Автор:
Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.61 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику висвітлюються наукові основи визначення якостей менеджера,сучасні принципи, методи його роботи, розкриваються функції, принципи, методи і стилькерівництва персоналом. Особлива увага приділяється змістовній роботі менеджера: інформаційному тадокументаційному забезпеченню організацій, прийняттю і реалізації управлінських рішень,особливостям роботи з підлеглими. З урахуванням сучасного досвіду розглядаються принципи управління і планування діловоїкар’єри. Посібник може бути використаний спеціалістами комерційних організацій, підприємствами і бізнесменами.
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: Навчальний посібник
Автор:
Величко В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
978 Кб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульноїсистеми за програмою навчальної дисципліни «Економіка підприємства».Особливістю навчального посібника є спрямованість на впровадження активнихметодик навчання, можливість самостійного оволодіння курсом за дистанційною абозаочною форми підготовки фахівців. Кожна тема містить короткий виклад основнихтеоретичних положень, перелік питань, що обов’язкові для вивчення і підсумковогоконтролю знань. Використано сучазні вітчизняні й закордонні джерела, передовийдосвід з економіки підприємства, діюче законодавство. Розраховано на студентів економічних спеціальностей і викладачів вищихнавчальних закладів. Посібник буде корисним керівникам підприємств, менеджерам,підприємцям, усім, кого цікавлять економічні питання підприємницької діяльності в Україні.
Основи економічної теорії
Автор:
За ред. Л. С. Шевченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.74 Мб
Тип документу:
Підручник
У підручнику викладено системні положення та закономірності, які відображають досягнення сучасної економічної науки та результати практики господарювання. Особливу увагу приділено розкриттю взаємозв’язків економічної теорії і права, економіки і політики, що знайшло відображення у структурі праці та її змісті. Матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних та економічних вищих навчальних закладів. Для студентів юридичних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічну теорію.
Економіка підприємства: підручник
Автор:
Іванілов О. С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
5.67 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Економіка підприємства» і містить систематизований виклад питань теорії та практикиформування і розвитку підприємств України в умовах ринкової економіки.Особлива увага приділена висвітленню питань організації сучасних форм підприємництва, використання ресурсного і виробничого потенціалу підприємств,економіці інноваційної та інвестиційної діяльності. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачівмагістерських програм з економіки і менеджменту, а також аспірантів, викладачів,наукових співробітників, економістів підприємств.
Курс економічної теорії: Навчальний посібник
Автор:
За ред. С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.58 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику на основі розробок сучасної економічної науки викладено основні теоретичні положення навчальної дисципліни «Економічна теорія». У кожній главі виділено основні поняття, тести та завдання для організації самостійної роботи, рекомендована література. Видання розраховане на студентів технічних вищих навчальних закладів зі спеціальностей напряму «інженерія».
Економічна теорія
Автор:
Костюк В.С., Андрющенко А.М., Борейко І.П.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
821 Кб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник
Основи економічної теорії: Методичний посібник для практичних занять.
Автор:
Палехова В.А., Ципліцька О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
844 Кб
Тип документу:
Книга
У даному посібнику вміщено усні й письмовізавдання та тести, що призначені для студентів І-ІІкурсу неекономічних спеціальностей для практичних занять, самостійної роботи та підготовки дозаліку та/або іспиту.

Переглядів: 5 058
^