Державний Університет Телекомунікацій

Технології та протоколи телекомунікаційних мереж


Оптичні технології в телекомунікаційних системах
Питання, що розглядаються: Пасивні пристрої для технологій оптичного зв’язку. Нові методи їх моделювання, аналізу та вдосконалення характеристик. Спектрально-селективні пристрої для демультиплексування оптичних сигналів. Нові типи пасивних пристроїв оптичного демультиплексування для розділення оптичних каналів. Використання пасивних пристроїв в оптичних телекомунікаційних системах. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності Телекомунікаційні системи та мережі
Технології та протоколи телекомунікаційних мереж (Частина 1): навчальний посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів під час поглибленого вивчення Частини 1 «Архітектура та принципи функціонування стеку протоколів TCP/IP» дисципліни «Технології та протоколи телекомунікаційних мереж» (Тта ПТМ).
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети
Курс лекций раскрывает современные тенденции развития в области компьютерных и телекомуникационных сетей.
Методична розробка для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”
В методичних рекомендаціях надано рекомендації для поглибленого вивчення дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі” за рахунок самостійної, ініціативної роботи студентів над проектуванням найбільш масових частин сучасних телекомунікаційних та інформаційних мереж – мереж доступу (МД). В процесі проектування студенти також ознайомляться з загальною проектною процедурою телекомунікаційних мереж та мережевих об’єктів.
Оптические системы передачи и транспортные сети
Волоконно-оптические линии связи
Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11
Энциклопедия WiMAX путь к 4G
Технологія PLC та її перспективи на ринку широкосмугового абонентського доступу: Навчально методичний посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисциплін «Технології та протоколи телекомунікаційних мереж» (ТтПТМ), «Проектування інфокомунікаційних мереж» (ПІМ).
Інформаційні системи і технології: Навчальний посібник
У посібнику зроблено спробу подати логічно структурований комплексний виклад теоретичних основ інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами в Україні та в усьому світі. Розглядаються поняття, класифікація, сфери застосування, складові і ознаки, різні типи інформаційних систем, а також методи використання інформаційних технологій, їх застосування і різних інформаційних системах, стандарти управління і критерії оцінки.Для фахівців у галузі інформаційної безпеки, а також студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напряму підготовки «Безпека інформаційних і комунікаційних систем».

Переглядів: 5 515
^