Технології та протоколи телекомунікаційних мереж


Оптичні технології в телекомунікаційних системах
Питання, що розглядаються: Пасивні пристрої для технологій оптичного зв’язку. Нові методи їх моделювання, аналізу та вдосконалення характеристик. Спектрально-селективні пристрої для демультиплек..
Технології та протоколи телекомунікаційних мереж (Частина 1): навчальний посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів під час поглибленого вивчення Частини 1 «Архітектура та принципи функціонування стеку протоколів TCP/IP» дисципліни «..
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети
Курс лекций раскрывает современные тенденции развития в области компьютерных и телекомуникационных сетей.
Методична розробка для виконання курсового проекту з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі”
В методичних рекомендаціях надано рекомендації для поглибленого вивчення дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі” за рахунок самостійної, ініціативної роботи студентів над про..
Оптические системы передачи и транспортные сети
Волоконно-оптические линии связи
Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11
Энциклопедия WiMAX путь к 4G
Технологія PLC та її перспективи на ринку широкосмугового абонентського доступу: Навчально методичний посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисциплін «Технології та протоколи телекомунікаційних мереж» (ТтПТМ..
Інформаційні системи і технології: Навчальний посібник
У посібнику зроблено спробу подати логічно структурований комплексний виклад теоретичних основ інформаційних систем і технологій згідно із загальними підходами в Україні та в усьому світі. Розглядають..

Переглядів: 5 003
^