XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Проектування інфокомунікаційних мереж

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Автор:
Манько О.О
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.85 Мб
Тип документу:
Посібник
Питання, що розглядаються: Пасивні пристрої для технологій оптичного зв’язку. Нові методи їх моделювання, аналізу та вдосконалення характеристик. Спектрально-селективні пристрої для демультиплексування оптичних сигналів. Нові типи пасивних пристроїв оптичного демультиплексування для розділення оптичних каналів. Використання пасивних пристроїв в оптичних телекомунікаційних системах. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності Телекомунікаційні системи та мережі.
Автор:
Манько О.О
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.85 Мб
Тип документу:
Посібник
Питання, що розглядаються: Пасивні пристрої для технологій оптичного зв’язку. Нові методи їх моделювання, аналізу та вдосконалення характеристик. Спектрально-селективні пристрої для демультиплексування оптичних сигналів. Використання пасивних оптичних пристроїв на транспортних мережах зв’язку та в системах передавання. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст напряму підготовки Телекомунікації та спеціальності Телекомунікаційні системи та мережі.
Автор:
ТАРБАЄВ С.І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
10.93 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальнихзакладів з навчальної дисципліни «Проектування інфокомунікаційних мереж» (ПІМ) - циклудисциплін професійної та практичної підготовки за напрямом 0924 «Телекомунікації».Навчальна дисципліна «Проектування інфокомунікаційних мереж» вивчається протягомодного семестру. Матеріал посібника відповідно до програмі дисципліни сформовано увигляді трьох модулів.
Автор:
Сайко В.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.85 Мб
Тип документу:
Книга
В навчальному посібнику представлені елементи теорії трафіку мереж цифрового радіозв’язку, принципи енергетичного розрахунку ліній радіозв’язку, методи частотного планування мереж рухомого цифрового радіозв’язку. Наводяться результати впливу характеристик обладнання передавання цифрової інформації на завадостійкість радіоканалу та методика розрахунку зон радіопокриття та параметрів базового обладнання стільникової мережі радіозв’язку. Видання призначено для студентів, які навчаються за напрямком „Радіотехніка”. Він також буде дуже корисний для аспірантів, інженерів та наукових співробітників, які спеціалізуються у застосуванні, проектуванні та дослідженні систем та комплексів радіозв’язку та їх елементів.
Автор:
Гайдур Г. І., Сєрих С. О., Ільїн О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1 Мб
Тип документу:
Посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за кредитно-модульною системою, з навчальної дисципліни “Телекомунікаційні та інформаційні мережі” (ТІМ) - циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за напрямом “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ”.У навчальному посібнику розглянуто базові принципи побудови мереж на базі технологій xDSL. Представлено функціональні схеми побудови абонентських ліній xDSL та їх різноманітні варіанти . Розглянуто різні методи кодування в технології хDSL, завдяки чому підвищується швидкість передачі та пропускна здатність мережі.
Автор:
Слободянюк П.В., Булгач В.Л., Сайко В.Г., Пахтусов В.В., Потапов В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
43.97 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник містить три розділи: основи професійного радіозв’язку, основи побудови сучасних радіопередавальних та радіоприймальних пристроїв. В першому розділі викладені загальні відомості про радіоканали, характеристики радіосигналів і радіозавад, розглянуті поняття надійності радіозв’язку і шляхи її підвищення за рахунок адаптації радіоліній до умов ведення радіозв’язку. У другому і третьому розділах викладені особливості побудови сучасних радіопередавачів та радіоприймачів декаметрового та метрового діапазонів хвиль на рівні структурних схем їх елементів і принципів функціонування. Навчальне видання призначено для студентів, які навчаються за напрямком „Радіотехніка” за дисциплінами “Генерування та формування сигналів” і “Приймання та оброблення сигналів”. Він також буде дуже корисний для аспірантів, інженерів та наукових співробітників, які спеціалізуються у застосуванні, проектуванні та дослідженні систем радіозв’язку та їх елементів.
Автор:
В.Г.Бондаренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
60.6 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком Телекомунікації з дисциплін СП, ТОТСМ, ТЕСЗ.-К ДУТ 2014-700с з .іл. БІбліогр. в кінці розд.ISDN 966-575-039-9
Автор:
А.Б. Семенов
Мова документу:
Російська
Тип документу:
Книга
В книге даются общие сведения о структурированных кабельных системах и о функциональных возможностях волоконнооптической подсистемы структу рированной проводки. Проведено обоснование областей применения оптиче ской подсистемы и выбора параметров волокон линейных кабельных изделий. Представлены характеристики и конструктивные особенности одномодовых и многомодовых волоконных световодов и оптических кабелей на их основе, коммутационных панелей и розеток, шнуровых изделий и прочего оборудова ния различного назначения, используемого в процессе построения оптических трактов передачи информации. Затронуты вопросы выбора проектирования магистральных оптических подсистем и проводки на уровне горизонтальной подсистемы, описаны процедуры строительства и измерений, а также рассмот рены используемые при этом технологические и измерительные приборы. Представленный материал базируется на практическом опыте реализации волоконнооптических подсистем СКС и рассчитан на довольно широкий круг читателей – от студентов и слушателей курсов СКС до монтажников, сотруд ников проектных отделов и технических специалистов.
Автор:
Фокин В.Г.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
6.15 Мб
Тип документу:
Посібник
Изложены основные принципы построения оптических систем передачи, современное определение моделей оптических транспортных сетей с точки зрения Международного Союза Электросвязи (МСЭ), технологии мультиплексирования и сопряжения транспортных сетей. Рассмотрены различные виды сетевых элементов с оптическими и электрическими компонентами и архитектуры сетей на их основе, включая сети синхронизации и управления. Уделено внимание новейшим направлениям развития транспортных сетей на основе стандартов OTN-OTH, Ethernet, T-MPLS, автоматически коммутируемых сетей (ASON/ASTN) и т.д. Детально рассмотрены схемы защиты оптических транспортных сетей. Определены принципиальные подходы к проектированию. Все разделы учебного пособия содержат примеры и вопросы для самоконтроля. Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации». Также может быть полезно специалистам отрасли «связь», самостоятельно повышающим свою квалификацию.
Автор:
И.И. Гроднев
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
84.87 Мб
Тип документу:
Посібник
Излагаются вопросы состояния и переспективы развития волокно-оптической связи.

Переглядів: 15 947