Державний Університет Телекомунікацій

Технологічна практика

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Автор:
Ніколова О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.5 Мб
Тип документу:
Книга
Навчально-методичні вказівки з практичних занять призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки „Телекомунікації” освітньо – кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МАРКЕТИНГ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ"
Автор:
Апарова Оксана Володимирівна
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
503 Кб
Тип документу:
Книга
Робоча програма з дисципліни Маркетинг телекомунікаційних послуг длястудентів за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент”.
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для курсового та дипломного проектування за напрямом 0924 “Телекомунікації”
Автор:
ХОРУНЖИЙ О. І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник з дисципліни Системи документального електрозв'язку присвячений проектуванню тракту передачі даних між джерелом і одержувачем інформації. Він охоплює матеріал даної дисципліни і має за мету закріпити та поглибити у студентів знання теоретичних положень всіх основних її розділів, а також попередніх дисциплін.Тракт передачі даних (ТПД), що проектується, є типовим прикладом системи документального електрозв'язку. До характеристик тракту: швидкості та вірності передачі і надійності - ставляться дуже високі вимоги. Тому в ході проектування студент повинен розглянути всі вивчені в дисципліні способи і засоби покращення цих характеристик ТПД, вибрати і застосувати найбільш ефективні з них.Головна мета проектування полягає в ознайомленні з методами побудови окремих пристроїв та розрахунку основних параметрів систем документального електрозв’язку.Приведені методичні вказівки для виконання проектування, перелік основної літератури і додатки, які полегшують виконання необхідних розрахунків. Завдання на проектування складено таким чином, щоб студент міг виконати проект, викори-стовуючи тільки основну літературу і методичні вказівки посібника.Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які проектують системи документального електрозв'язку.
Технічна експлуатація систем та мереж зв’язку
Автор:
В.Г.Бондаренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
60.6 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком Телекомунікації з дисциплін СП, ТОТСМ, ТЕСЗ.-К ДУТ 2014-700с з .іл. БІбліогр. в кінці розд.ISDN 966-575-039-9
Технологія PLC та її перспективи на ринку широкосмугового абонентського доступу: Навчально методичний посібник
Автор:
О.Л. Недашківський, Б.Ю. Жураковський, С.І. Тарбаєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.09 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисциплін «Технології та протоколи телекомунікаційних мереж» (ТтПТМ), «Проектування інфокомунікаційних мереж» (ПІМ).
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ КУРСА ФИЗИКИ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Автор:
Редько Р.А., Горыня Л.М., Кременецкая Я.А.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.07 Мб
Тип документу:
Книга
Створення програмного забезпечення телекомунікацій для роботи в ОС UNIX: методичний посібник до лабораторних робіт № 15-19.
Автор:
С.П. Главацький, І.В. Хіхловська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
307 Кб
Тип документу:
Книга
Методичний посібник Створення програмного забезпечення телекомунікацій для роботи в ОС UNIX до лабораторних робіт № 15-19 спрямований на ознайомлення студентів з основними способами взаємодії процесів в мережі в середовиці ОС UNIX; містить основні положення щодо створення, налагодження та введення програмного забезпечення мережних додатків, а також опис інструментів та ресурсів налаштування мереж, мережних додатків та обліку трафіка. Наведені домашні завдання та формиа звітності до кожної з лабораторних робіт.
Системне та прикладне програмне забезпечення у телекомунікаціях. Модуль № 2. Створення програмного забезпечення для мереж. Частина 2. Програмна реалізація маршрутизації: методичне керівництво до лабораторної роботи.
Автор:
С.П. Главацький, І.В. Хіхловська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
250 Кб
Тип документу:
Книга
Вивчення та виконання рознімних і нерознімних з'єднань оптичних волокон: методичне керівництво до лабораторної роботи.
Автор:
В.І. Корнійчук
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
567 Кб
Тип документу:
Книга
Когерентные волоконно-оптические системы передачи: учебник.
Автор:
Т. В. Макаров
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
5.74 Мб
Тип документу:
Книга
Рассмотрены состояние и тенденции развития современной когерентной волоконно-оптической связи, формирование, передача и обработка больших массивов информации, принципы построения и функционирования полностью оптической сети связи, спектральное, временное и поляризационное мультиплексирование оптических цифровых сигналов и их оптическая коммутация по таким сетям. Описаны основные компоненты оптических систем и сетей. Приведены ограничения, накладываемые нелинейными эффектами, на максимально допустимые значения передаваемой мощности в оптических каналах. Описаны некоторые компоненты ВОСП, принципы работы которых основаны на рассмотренных нелинейных эффектах.

Переглядів: 9 147
^