Технологічна практика


ІНФОКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Навчально-методичні вказівки з практичних занять призначені для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки „Телекомунікації” освітньо – кваліфікаційного рівня БАКАЛ..
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МАРКЕТИНГ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ"
Робоча програма з дисципліни Маркетинг телекомунікаційних послуг длястудентів за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент”.
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для курсового та дипломного проектування за напрямом 0924 “Телекомунікації”
Навчальний посібник з дисципліни Системи документального електрозв'язку присвячений проектуванню тракту передачі даних між джерелом і одержувачем інформації. Він охоплює матеріал даної дисципліни ..
Технічна експлуатація систем та мереж зв’язку
Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком Телекомунікації з дисциплін СП, ТОТСМ, ТЕСЗ.-К ДУТ 2014-700с з .іл. БІбліогр. в кінці розд.ISDN 966-575-039-9
Технологія PLC та її перспективи на ринку широкосмугового абонентського доступу: Навчально методичний посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисциплін «Технології та протоколи телекомунікаційних мереж» (ТтПТМ..
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ КУРСА ФИЗИКИ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Створення програмного забезпечення телекомунікацій для роботи в ОС UNIX: методичний посібник до лабораторних робіт № 15-19.
Методичний посібник Створення програмного забезпечення телекомунікацій для роботи в ОС UNIX до лабораторних робіт № 15-19 спрямований на ознайомлення студентів з основними способами взаємодії процесів..
Системне та прикладне програмне забезпечення у телекомунікаціях. Модуль № 2. Створення програмного забезпечення для мереж. Частина 2. Програмна реалізація маршрутизації: методичне керівництво до лабораторної роботи.
Вивчення та виконання рознімних і нерознімних з'єднань оптичних волокон: методичне керівництво до лабораторної роботи.
Когерентные волоконно-оптические системы передачи: учебник.
Рассмотрены состояние и тенденции развития современной когерентной волоконно-оптической связи, формирование, передача и обработка больших массивов информации, принципы построения и функционирования по..

Переглядів: 7 042
^