Державний Університет Телекомунікацій

Керівництво ДП на освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Physics of optical communication. Module 2.3. Physics of optical communication. Part 3. Learner's guide for laboratory practical training session with works № 6-9, 8-5, 6-10.
Автор:
Gorbachov V.E, Kardashev K.D., Konstantinova T.V.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
623 Кб
Тип документу:
Книга
The following methodological guide is about laboratory practical training session of educational discipline“Physics of optical communication” for telecommunications technician. Three laboratory works allow students to learn basics physical phenomena in electro-optical elements of optical communication line such as light-emitting diode and photodiode. It contains sufficient theoretical information combined with detailed descriptions of applied equipment construction and measuring techniques for exploring properties of light-emittingand photodiodes. Recommended for students of TE-group of educational area 6.050903 –“Telecommunications”.
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Програмування ПЛК. Вивчення середовища розробки програм CoDeSyS”. Модуль 1 - Керування процесом за допомогою цифрових пристроїв у засобах автоматизації. Побудова систем управління на контролерах та мікр
Автор:
Ю.О. Нікіфоров, А.М. Тігарєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
773 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки до виконання курсової роботи “Мікропроцесорна система М68000” Модуль 2 - Мікропроцесорні системи на універсальних мікропроцесорах та мікроконтролерах.
Автор:
Ніколенко І.М., Нікіфоров Ю.О., Паску Д.Г.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
613 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки складено як посібник до виконання курсової роботи з дисципліни “Обчислювальна техніка та мікропроцесори. Курсова робота розглядається як аванпроект (розроблення логічної структури) мікропроцессорної системи (МПС) М6800 мінімальної конфігурації з базовим мікропроцесором МС68000 сімейства мікропроцесорів МС680Х0, які широко застосовуються в персональних комп’ютерах, мікроконтролерах та комунікаційних мікроконтролерах компанії “Motorola”. Використано модульний принцип розроблення логічної структури МПС. Розглянуто програмування периферійних пристроїв МС68230 та МС68681 на заданий режим обміну. Подано варіанти завдань і вказівки до оформлення курсової роботи.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами з дисципліни «Сучасні комп’ютерні технології».Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами з дисципліни «Сучасні комп’ютерні технології».
Автор:
А.О. Стопакевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
694 Кб
Тип документу:
Книга
Приведені завдання і описана методика виконання лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні комп’ютерні технології» для студентів спеціальності 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». Методичні вказівки забезпечують виконання шести лабораторних робіт. Для виконання робіт потрібні комп’ютери та середовище програмування BlueJ для програмування мовою Java.
Методичні вказівки для виконання курсової роботи студентами з дисципліни «Сучасні комп’ютерні технології».
Автор:
А.О. Стопакевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
701 Кб
Тип документу:
Книга
В методичних вказівках наведені рекомендації щодо розробки програмного забезпечення складних сучасних систем управління технологічними процесами об’єктно-орієнтованою мовою програмування Java. Описані всі етапи розробки програмного забезпечення, інформаційна структура об’єктів програми, основні алгоритми та інтерфейси доступу до програмних бібліотек та наведено перелік і зміст необхідної супровідної документації. Для виконання роботи потрібен персональний комп’ютер та середовище програмування BlueJ для програмування мовою Java. Призначено для надбання студентами спеціальності 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» необхідних знань і умінь з дисципліни «Сучасні комп’ютерні технології».
Vocabulary for radio engineering and glossary of computer terms.
Автор:
Радіус О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
528 Кб
Тип документу:
Книга
Додаток до навчального посібника “Telecommunication and Information Technologies” призначено для студентів 1-2-х курсів технічних факультетів ОНАЗ. Складається з 4639 термінів та 186 скорочень Сприяє формуванню як термінологічної спеціологічної компетенції студентів, так і розвитку навичок перекладу професійних текстів за фахом “Телекомунікація”.
Computers and data processing: навчальний посібник.
Автор:
Н.В. Чугунова, Г.П. Кузнєцова, О.Д. Богуславська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
720 Кб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначено для студентів 1-го курсу інституту поштового зв'язку. Посібник складається з трьох частин. При складанні посібника були використані аутентичні тексти з даної спеціальності, взяті з сучасних британських і американських джерел. Мета посібника - поглиблене вивчення термінологічних складових текстового матеріалу, що сприятиме формуванню специфічної професіональної комунікації.
Applications and systems software: навчальний посібник.
Автор:
Н.В. Чугунова, Г.П. Кузнєцова, О.Д. Богуславська
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
601 Кб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначено для студентів 2-го курсу інституту поштового зв'язку. Посібник складається з двох частин. При складанні посібника були використані аутентичні тексти з даної спеціальності, взяті з сучасних американських джерел. Мета посібника - поглиблене вивчення термінологічних складових текстового матеріалу, що сприятиме формуванню специфічної професійної комунікації.
Substantial facts in Telecommunications: навчальний посібник. ІІ курс.
Автор:
О.А. Радіус
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
816 Кб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначено для студентів дистанційного навчання 2-го курсу технічного факультета Радіо Зв'язок та Телебачення ОНАЗ. Оригінальний текстовий матеріал, набір граматичних та комунікативних вправ сприятимуть підвищенню як термінологічної компетенції студентів, так і розвитку навичок мовлення в межах професійного спілкування.
Substantial facts in Telecommunications: навчальний посібник для студентів дистанційного навчання ННІ РТЕ І курс.
Автор:
О.А.Радіус
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
666 Кб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначено для студентів дистанційного навчання 1-го курсу технічнго факультету Радіозв'язок та телебачення ОНАЗ. Оригінальний текстовий матеріал, набір граматичних та комунікативних вправ сприятимуть підвищенню як термінологічної компетенції студентів, так і розвитку навичок мовлення в межах професійного спілкування.

Переглядів: 1 981
^