Керівництво ДП на освітньо-кваліфікаційний рівень „Спеціаліст”


Проектирование оптического участка гибридной сети доступа: комплексное задание и методические указания к его выполнению по дисциплине «Системы передачи сетей доступа» для иностранных студентов. Модуль 4.2.
Пособие содержит комплексное задание и методические указания по его выполнению по дисциплине «Системы передачи сетей доступа», модуль 4.2. Студенту требуется выполнить проектирование оптич..
Проектирование линии передачи с применением систем доступа к информационным ресурсам: методические указания для студентов всех форм обучения относительно выполнения курсового (дипломного) проекта.
Методические указания содержат рекомендации относительно выполнения курсового (дипломного) проекта по проектированию универсальной сети доступа к информационным ресурсам на основе технологии: кольцево..
Методические указания по выполнению лабораторной работы ОМ-8 по дисциплине "Телекоммуникационные системы передачи".
В лабораторной работе рассматриваются принципы построения цифровой волоконно-оптической системы передачи вторичной цифровой иерархии. Практическая часть работы ведётся на аппаратуре марки ОМ-8. В проц..
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів дисципліни «Системи мобільного зв'язку».
Метою методичних вказівок є допомога студентам під час самостійного вивчення теоретичних положень дисципліни «Системи мобільного зв’язку», а також при виконанні індивідуальних завдан..
Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Цифрова радіорелейна лінія передачі для з’єднання базових станцій в мережі мобільного зв’язку» з дисципліни «Системи радіозв’язку».
Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам при вивченні дисципліни Системи радіозв'язку та виконанні курсового проекту за темою Цифрова радіорелейна лінія передачі для з'єднання ба..
Дослідження системи контролю лінійного тракту ЦСП ІКМ-30: методичний посібник до лабораторної роботи № 131 з курсу "Технічна експлуатація систем зв'язку" для студентів усіх форм навчання.
Досліджуються сервісні пристрої контролю цифрового лінійного тракту на прикладі ЦСП ІКМ-30, які дозволяють оцінити працездатність цифрового лінійного тракту, визначити місце обриву кабелю, номер НРП і..
Дослідження принципів побудови та особливостей функціонування обладнання цифрової транкінгової системи зв'язку NEXEDGE: методичні вказівки для виконання лабораторної роботи.
Метою методичних вказівок є допомога студентам при вивченні принципів побудови транкінговихрадіосистем, дослідженні їх характеристик у рамках лабораторного практикуму, представлення основних етапів пр..
Studying of the antenna pointing methods of satellite television broadcasting receiver: methodical instructions for implementation of laboratory work on discipline «Satellite communication, broadcasting and navigation systems».
Goal of the methodical instructions is to help students during independent study of theoretical principles of discipline «Satellite communication, broadcasting and navigation systems» and ..
Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи «Дослідження принципів побудови та характеристик антен базових станцій мобільного зв'язку» Модуль 1. Функціональні пристрої радіоканалу систем мобільного зв'язку.
Метою методичних вказівок є допомога студентам при вивченні теоретичних положень модуля 1 — Функціональні пристрої радіоканалу систем мобільного зв'язку, теми 1.3 — Антенні пристрої ба..
Аналіз перетворень і розрахунки характеристик сигналів у системі радіозв'язку. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Сигнали і процеси в радіотехніці”.

Переглядів: 1 569
^