Державний Університет Телекомунікацій

Керівництво ДП на освітньо-кваліфікаційний рівень „Спеціаліст”

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Проектирование оптического участка гибридной сети доступа: комплексное задание и методические указания к его выполнению по дисциплине «Системы передачи сетей доступа» для иностранных студентов. Модуль 4.2.
Автор:
Корнейчук В.И.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
659 Кб
Тип документу:
Книга
Пособие содержит комплексное задание и методические указания по его выполнению по дисциплине «Системы передачи сетей доступа», модуль 4.2. Студенту требуется выполнить проектирование оптического участка гибридной волоконно-коаксиальной сети заданной топологии и предложить вариант широкополосного доступа по такой сети с использованием технологии «кабельной модемной связи». Пособие может быть полезным при выполнении студентами дипломного проекта по системам и сетям широкополосного доступа, в частности, пассивным оптическим сетям.
Проектирование линии передачи с применением систем доступа к информационным ресурсам: методические указания для студентов всех форм обучения относительно выполнения курсового (дипломного) проекта.
Автор:
Ю.А. Павличенко, П.А. Пашолок
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
556 Кб
Тип документу:
Книга
Методические указания содержат рекомендации относительно выполнения курсового (дипломного) проекта по проектированию универсальной сети доступа к информационным ресурсам на основе технологии: кольцевой - транспортной сети SDH и радиальной - сети абонентского доступа с использованием технологий xDSL универсальной платформы Flex Gain.
Методические указания по выполнению лабораторной работы ОМ-8 по дисциплине "Телекоммуникационные системы передачи".
Автор:
В.А. Брескин, Т.С. Бунчужная, В.И. Корнейчук, С.А. Степовой, И.В. Макаров
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
204 Кб
Тип документу:
Книга
В лабораторной работе рассматриваются принципы построения цифровой волоконно-оптической системы передачи вторичной цифровой иерархии. Практическая часть работы ведётся на аппаратуре марки ОМ-8. В процессе выполнения работы студенты знакомятся с конструктивным выполнением этой аппаратуры, её характеристиками и отличительными особенностями. Практическая часть работы даёт студентам навыки обслуживания волоконно-оптических систем передачи, используя аварийную сигнализацию для оперативного устранения неисправности.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів дисципліни «Системи мобільного зв'язку».
Автор:
М.Б. Проценко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
413 Кб
Тип документу:
Книга
Метою методичних вказівок є допомога студентам під час самостійного вивчення теоретичних положень дисципліни «Системи мобільного зв’язку», а також при виконанні індивідуальних завдань та комплексних контрольних робіт.
Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Цифрова радіорелейна лінія передачі для з’єднання базових станцій в мережі мобільного зв’язку» з дисципліни «Системи радіозв’язку».
Автор:
М.Б. Проценко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
326 Кб
Тип документу:
Книга
Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам при вивченні дисципліни Системи радіозв'язку та виконанні курсового проекту за темою Цифрова радіорелейна лінія передачі для з'єднання базових станцій в мережі мобільного зв'язку». Методичні вказівки призначенні для студентів напряму підготовки «Радіотехніка» Навчально-наукового інституту радіо, телебачення і електроніки.
Дослідження системи контролю лінійного тракту ЦСП ІКМ-30: методичний посібник до лабораторної роботи № 131 з курсу "Технічна експлуатація систем зв'язку" для студентів усіх форм навчання.
Автор:
О.М. Кись, С.П. Траханов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
453 Кб
Тип документу:
Книга
Досліджуються сервісні пристрої контролю цифрового лінійного тракту на прикладі ЦСП ІКМ-30, які дозволяють оцінити працездатність цифрового лінійного тракту, визначити місце обриву кабелю, номер НРП із заниженим надлишковим тиском. Досліджуються сервісні пристрої контролю цифрового лінійного тракту на прикладі ЦСП ІКМ-30, які дозволяють оцінити працездатність цифрового лінійного тракту, визначити місце обриву кабелю, номер НРП із заниженим надлишковим тиском.
Дослідження принципів побудови та особливостей функціонування обладнання цифрової транкінгової системи зв'язку NEXEDGE: методичні вказівки для виконання лабораторної роботи.
Автор:
М.Б. Проценко, М.В. Рожновський
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
643 Кб
Тип документу:
Книга
Метою методичних вказівок є допомога студентам при вивченні принципів побудови транкінговихрадіосистем, дослідженні їх характеристик у рамках лабораторного практикуму, представлення основних етапів проведення лабораторної роботи та особливостей оформлення результатів дослідження в звітному протоколі. Методичні вказівки призначені для студентів денної та заочної форм на-вчання факультету інфокомунікацій та навчально-наукового інституту радіо, телебачення, електроніки.
Studying of the antenna pointing methods of satellite television broadcasting receiver: methodical instructions for implementation of laboratory work on discipline «Satellite communication, broadcasting and navigation systems».
Автор:
Protsenko M.B., Rozhnovskaya І.Yu.
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
3.03 Мб
Тип документу:
Книга
Goal of the methodical instructions is to help students during independent study of theoretical principles of discipline «Satellite communication, broadcasting and navigation systems» and in the performance of laboratory work «Studing of the antenna pointing methods of satellite television broadcasting receiver».
Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи «Дослідження принципів побудови та характеристик антен базових станцій мобільного зв'язку» Модуль 1. Функціональні пристрої радіоканалу систем мобільного зв'язку.
Автор:
М.Б. Проценко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.19 Мб
Тип документу:
Книга
Метою методичних вказівок є допомога студентам при вивченні теоретичних положень модуля 1 — Функціональні пристрої радіоканалу систем мобільного зв'язку, теми 1.3 — Антенні пристрої базових та абонентських станцій систем мобільного зв'язку, а саме, принципів побудови антен базових станцій мобільного зв'язку у вигляді панельних антен, дослідженні їх характеристик в рамках лабораторного практикуму, ознайомлення з основними етапами проведення лабораторної роботи та особливостями оформлення результатів дослідження в звітному протоколі.
Аналіз перетворень і розрахунки характеристик сигналів у системі радіозв'язку. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Сигнали і процеси в радіотехніці”.
Автор:
Іващенко П.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
248 Кб
Тип документу:
Книга

Переглядів: 2 051
^