Керівництво МР на освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр”


Менеджмент в сфері радіотехнологій
Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни “Менеджмент в сфері радіотехнологій” з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки для студентів вищих навчальних закладів ..
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для курсового та дипломного проектування за напрямом 0924 “Телекомунікації”
Навчальний посібник з дисципліни Системи документального електрозв'язку присвячений проектуванню тракту передачі даних між джерелом і одержувачем інформації. Він охоплює матеріал даної дисципліни ..
Технічна експлуатація систем та мереж зв’язку
Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком Телекомунікації з дисциплін СП, ТОТСМ, ТЕСЗ.-К ДУТ 2014-700с з .іл. БІбліогр. в кінці розд.ISDN 966-575-039-9
Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11
Энциклопедия WiMAX путь к 4G
Технологія PLC та її перспективи на ринку широкосмугового абонентського доступу: Навчально методичний посібник
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисциплін «Технології та протоколи телекомунікаційних мереж» (ТтПТМ..
Розробка лінійних споруд міської телефонної мережі нового мікрорайону міста: методичні вказівки з курсового проектування. Часть 1.
У методичних вказівках викладені основні положення щодо виконання курсового проекту за першою частиною курсу «Напрямні системи зв’язку».
Збірник методичних вказівок до лабораторних занять з курсу "Будівництво та монтаж ВОСП". Модуль 2. Частина 2.
У збірнику викладено методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для другої частини курсу Будівництво та монтаж ВОСП.
Когерентные волоконно-оптические системы передачи: учебник.
Рассмотрены состояние и тенденции развития современной когерентной волоконно-оптической связи, формирование, передача и обработка больших массивов информации, принципы построения и функционирования по..
Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт. Модуль 2. Алгоритмізація обчислювальних процесів особливості програмування в С++. Частина 2.
Даний методичний посібник містить короткі теоретичні відомості та приклади створювання програмних проектів засобами С++ Builder задля розв’язування задач лінійної, розґалуженої та циклічної стру..

Переглядів: 3 161
^