Державний Університет Телекомунікацій

Керівництво МР на освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр”

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Менеджмент в сфері радіотехнологій
Автор:
Л.Н. Беркман, Б.Ю. Жураковський, А.П. Бондарчук, А.О. Макаренко, Г.О. Гринкевич
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
9.12 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни “Менеджмент в сфері радіотехнологій” з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання за напрямом 6.050903 Телекомунікації.Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни “Менеджмент в сфері радіотехнологій”.Посібник призначено для студентів, які прагнуть поглиблено вивчити принципи організації управління радіотехнологіями в Україні та забезпечення надання послуг на підприємствах сфери радіотехнологій.
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК для курсового та дипломного проектування за напрямом 0924 “Телекомунікації”
Автор:
ХОРУНЖИЙ О. І.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник з дисципліни Системи документального електрозв'язку присвячений проектуванню тракту передачі даних між джерелом і одержувачем інформації. Він охоплює матеріал даної дисципліни і має за мету закріпити та поглибити у студентів знання теоретичних положень всіх основних її розділів, а також попередніх дисциплін.Тракт передачі даних (ТПД), що проектується, є типовим прикладом системи документального електрозв'язку. До характеристик тракту: швидкості та вірності передачі і надійності - ставляться дуже високі вимоги. Тому в ході проектування студент повинен розглянути всі вивчені в дисципліні способи і засоби покращення цих характеристик ТПД, вибрати і застосувати найбільш ефективні з них.Головна мета проектування полягає в ознайомленні з методами побудови окремих пристроїв та розрахунку основних параметрів систем документального електрозв’язку.Приведені методичні вказівки для виконання проектування, перелік основної літератури і додатки, які полегшують виконання необхідних розрахунків. Завдання на проектування складено таким чином, щоб студент міг виконати проект, викори-стовуючи тільки основну літературу і методичні вказівки посібника.Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які проектують системи документального електрозв'язку.
Технічна експлуатація систем та мереж зв’язку
Автор:
В.Г.Бондаренко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
60.6 Мб
Тип документу:
Книга
Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком Телекомунікації з дисциплін СП, ТОТСМ, ТЕСЗ.-К ДУТ 2014-700с з .іл. БІбліогр. в кінці розд.ISDN 966-575-039-9
Основы построения беспроводных локальных сетей стандарта 802.11
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
16.46 Мб
Тип документу:
Книга
Энциклопедия WiMAX путь к 4G
Автор:
В.Вишневский
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
70.98 Мб
Тип документу:
Книга
Технологія PLC та її перспективи на ринку широкосмугового абонентського доступу: Навчально методичний посібник
Автор:
О.Л. Недашківський, Б.Ю. Жураковський, С.І. Тарбаєв
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.09 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисциплін «Технології та протоколи телекомунікаційних мереж» (ТтПТМ), «Проектування інфокомунікаційних мереж» (ПІМ).
Розробка лінійних споруд міської телефонної мережі нового мікрорайону міста: методичні вказівки з курсового проектування. Часть 1.
Автор:
Бондаренко О.В., Савицька Н.М., Петрович В.С.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
649 Кб
Тип документу:
Книга
У методичних вказівках викладені основні положення щодо виконання курсового проекту за першою частиною курсу «Напрямні системи зв’язку».
Збірник методичних вказівок до лабораторних занять з курсу "Будівництво та монтаж ВОСП". Модуль 2. Частина 2.
Автор:
Бондаренко О.В., Панюта І.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.13 Мб
Тип документу:
Книга
У збірнику викладено методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для другої частини курсу Будівництво та монтаж ВОСП.
Когерентные волоконно-оптические системы передачи: учебник.
Автор:
Т. В. Макаров
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
5.74 Мб
Тип документу:
Книга
Рассмотрены состояние и тенденции развития современной когерентной волоконно-оптической связи, формирование, передача и обработка больших массивов информации, принципы построения и функционирования полностью оптической сети связи, спектральное, временное и поляризационное мультиплексирование оптических цифровых сигналов и их оптическая коммутация по таким сетям. Описаны основные компоненты оптических систем и сетей. Приведены ограничения, накладываемые нелинейными эффектами, на максимально допустимые значения передаваемой мощности в оптических каналах. Описаны некоторые компоненты ВОСП, принципы работы которых основаны на рассмотренных нелинейных эффектах.
Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт. Модуль 2. Алгоритмізація обчислювальних процесів особливості програмування в С++. Частина 2.
Автор:
О.Г. Трофименко, Л.М. Буката, Ю.Г. Леонов
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.52 Мб
Тип документу:
Книга
Даний методичний посібник містить короткі теоретичні відомості та приклади створювання програмних проектів засобами С++ Builder задля розв’язування задач лінійної, розґалуженої та циклічної структур. Він призначений для студентів при підготовці до лабораторних та практичних занять з дисципліни «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт» в модулі 2 і містить контрольні запитання й варіанти індивідуальних завдань різних рівнів складності для виконання їх на комп’ютері.

Переглядів: 4 353
^