Державний Університет Телекомунікацій

Правознавство

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ БЛОК З ТЕОРІЇ ПРАВА
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.81 Мб
Тип документу:
Книга
Питання права як юридичної категорії , його соціальне значення та цінність посідає важливе місце в формуванні світогляду сучасної людини. Особливе місце цей розділ займає і в курсі навчальної дисципліни «Правознавство». В даному блоці пропонується навчально-методичний матеріал, який допоможе студенту більш якісно засвоїти матеріал та підготовитися до семінару.
Збірка нормативно-правових актів з трудового права
Автор:
Лобань О.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.07 Мб
Тип документу:
Книга
Збірка містить закони та інші нормативно-правові акти, що складають основу правового регулювання трудових відносин в Україні. Метою створення цієї Збірки є зорієнтувати та допомогти студенту в опрацюванні нормативного матеріалу з дисципліни «Трудове право» при підготовці до семінарських занять, при вирішенні юридичних задач з трудового права та при підготовці до поточного або остаточного контролю у формі заліку.
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК З ПРАВОЗНАВСТВА (ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.08 Мб
Тип документу:
Книга
Вимоги до змісту вищої професійної освіти, обумовлені Законом України «Про вищу освіту», державні стандарти, чинна нормативно-правова база вимагають всебічного розвитку випускника вищого навчального закладу, в т.ч. і необхідної правої культури як запоруки високого рівня правосвідомості та законослухняності. Термінологічний словник-довідник з правознавства (історико-правовий аспект) пропонується студентам і викладачам для використання у навчальному процесі з метою формування більш широкого світогляду в даній галузі знань.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ З ПРАВОЗНАВСТВА
Автор:
Сотниченко В.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
84 Кб
Тип документу:
Книга
Підготовка до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Правознавство» організується кафедрою економіки, підприємництва та права на основі проведення необхідних консультацій, індивідуальної та самостійної роботи студентів у відповідності до навчального плану. В даній публікації наведено орієнтовний перелік питань для підготовки до підсумкового контролю (залік або екзамен) з правознавства. Для полегшення процесу підготовки в електронній бібліотеці кафедри є вся необхідна література, основу якої складає конспект лекцій з правознавства. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку або екзамену, усно або письмово у відповідності до рішення кафедри. Студенти, які сумлінно працювали протягом семестру, відпрацювали всі семінари та мають високі показники у навчанні, можуть бути звільнені, за рішенням кафедри, від складання підсумкового контролю. Для отримання більш докладної інформації з питань вивчення названої дисципліни та підготовки до заліку (екзамену) звертатися у кабінети 304, 319.
ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
Автор:
За загальною редакцією доктора економічних наук, професора Л. С. Шевченко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.74 Мб
Тип документу:
Книга
У підручнику викладено системні положення та закономірності, які відображають досягнення сучасної економічної науки та результати практики господарювання. Особливу увагу приділено розкриттю взаємозв’язків економічної теорії і права, економіки і політики, що знайшло відображення у структурі праці та її змісті. Матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних та економічних вищих навчальних закладів. Для студентів юридичних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців і тих, хто самостійно вивчає економічну теорію.

Переглядів: 9 947
^