Господарське право та трудове право


Управління потенціалом підприємства зв’язку: навчальний посібник
У навчальному посібнику проаналізовано характерні риси підприємств зв’язку, тенденції та структурні зрушення на ринку послуг зв’язку України. Наведено поняття, структуру та класифікацію по..
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Господарське право» (студентам денної форми навчання)
Багатовіковий практичний досвід доводить, що лише знання, здобуті в самостійній творчій діяльності, є найбільш глибокими і міцними. Тому вища школа повинна ати не тільки певну суму знань, але й визнач..
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Господарське право»
Готуючись до семінарських занять, студенти повинні набути вміння ефективно використовувати законспектований програмний матеріал, що вивчається, з метою не просто переказати законспектоване а використа..

Переглядів: 4 893
^