Державний Університет Телекомунікацій

Господарське право та трудове право

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Управління потенціалом підприємства зв’язку: навчальний посібник
Автор:
Князєва О.А.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.76 Мб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику проаналізовано характерні риси підприємств зв’язку, тенденції та структурні зрушення на ринку послуг зв’язку України. Наведено поняття, структуру та класифікацію потенціалу підприємства як економічної категорії. Досліджено особливості потенціалу підприємств зв’язку. Наведено теоретичні засади діагностики достатності потенціалу підприємства зв’язку та запропоновано оригінальний авторський підхід до діагностика достатності потенціалу підприємства зв’язку. Досліджено види стратегій та методи вибору стратегії розвитку підприємства в залежно від рівня розвитку його потенціалу. Визначено особливості інноваційного відтворення потенціалу підприємства та методи оцінки та управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства. Наведено основні елементи системи антикризового управління потенціалом підприємства. Запропоновано до вивчення теоретичні засади системного аналізу як інструменту прийняття управлінських рішень в умовах кризових ситуацій. Наведено основні показники, що характеризують результативність використання потенціалу підприємства зв’язку. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з дисципліни «Господарське право» (студентам денної форми навчання)
Автор:
Лобань
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
459 Кб
Тип документу:
Книга
Багатовіковий практичний досвід доводить, що лише знання, здобуті в самостійній творчій діяльності, є найбільш глибокими і міцними. Тому вища школа повинна ати не тільки певну суму знань, але й визначити високий рівень культурного розвитку майбутнього спеціаліста, самостійність мислення, виховати уміння постійно поповнювати свої знання, навчити молодих людей самостійно вчитися.Самостійна робота студента (СРС) трактується сьогодні як творча діяльність по перетворенню інформації в знання. Вона охоплює всі види і форми навчальних знань, які відбуваються як без викладача, так і під його безпосереднім контролем, як поза аудиторією, так і в аудиторній роботі.У навчальному процесі СРС виконує різноманітні взаємопов’язані функції. Найважливіші з них: пізнавальна, навчальна та виховна. Їх органічний зв’язок і взаємозумовленість реалізуються в навчальній діяльності, спрямованій на формування творчої особи.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «Господарське право»
Автор:
Лобань О.О
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
424 Кб
Тип документу:
Книга
Готуючись до семінарських занять, студенти повинні набути вміння ефективно використовувати законспектований програмний матеріал, що вивчається, з метою не просто переказати законспектоване а використати надану викладачем лекційну інформацію як певний орієнтир для подальшого поглибленого освоєння навчального матеріалу. Студенту рекомендується проаналізувати історичний нормативний матеріал, інші правові документи й літературу, судову практику та наукові роботи (монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо).Студенти повинні навчитись узагальнювати набуті знання і виробити певну методу пошуку та обробки інформації, що стане у нагоді при підготовці до семінарських занять. Даний аспект має індивідуальний прояв, проте головне в ньому навчитися бачити сутність правових явищ а не просто форму.

Переглядів: 7 992
^