Державний Університет Телекомунікацій

Інформаційні системи і технології в управлінні та адмініструванні

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Інформаційні системи в логістиці
Автор:
Яценко Р. М., Ніколаєв І. В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
2.79 Мб
Тип документу:
Книга
Подано систематичний виклад основних напрямків застосування інформаційних систем, що використовуються в логістиці. Наведено класифікацію і характеристику інформаційних систем для автоматизації логістичної системи підприємства, основи проектування і розробки таких систем. Рекомендовано для студентів спеціальності Логістика та інших спеціальностей економічних вищих навчальних закладів, слухачів бізнес-шкіл, фахівців з логістики, а також для викладачів і аспірантів.
Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю
Автор:
Сазонець О. М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.13 Мб
Тип документу:
Книга
Сазонець О. М. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: навч. посіб. / О. М. Сазонець. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 256 с. ISBN 978-617-673-286-0 Висвітлено роль і властивості інформації в сучасному світі, сфери застосування сучасних інформаційних систем в світовій економіці, зокрема у великих компаніях, та обґрунтовано необхідність захисту інформаційних систем в економіці. Розглядаються інформаційні системи та технології, що забезпечують управління зовнішньоекономічною діяльністю в цілому та функціонування окремих сфер діяльності підприємств – інвестиційної, аналітичної, організаційної, управлінської, фінансово-економічної. Висвітлюються основи теорії та практики створення інформаційних систем, формулюється основний понятійний апарат щодо здійснення підприємствами зовнішньоекономічної діяльності у сучасному інформаційному середовищі. Для науковців, аспірантів, студентів а також фахівців з питань інформатизації, сучасних інформаційних технологій та управління підприємствами.
Інформаційні системи та технології
Автор:
Грицунов О. В.
Мова документу:
Українська
Тип документу:
Книга
Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» / О. В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с. ISBN 978-966-695-195-6Навчальний посібник містить теоретичні відомості з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій: принципів побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організації діалогу користувача з інформаційною системою, методів збору, обробки, пересилки і використання транспортної та комерційної інформації.
Інформаційні системи в управлінні персоналом
Автор:
В. С. Пономаренко, І. В. Журавльова, І. Л. Латишева
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
3.07 Мб
Тип документу:
Книга
Розкрито сутність, властивості, види, структуру економічної інформації, а також особливості, основні принципи побудови автоматизованих інформаційних систем управління персоналом. Викладено матеріал для засвоєння теоретичних знань з основ функціонування інформаційних технологій, використання новітніх інформаційних технологій, заснованих на мережних і сучасних телекомунікаційних системах. Розглянуто особливості автоматизації комплексів задач управління персоналом у середовищах 1С: Підприємство 7.7 і 1С: Підприємство 8.0. Зарплата та управління персоналом. Викладення матеріалу проілюстровано прикладами з практики і рисунками.Рекомендовано для студентів економічних спеціальностей та працівників, які займаються розробкою, впровадженням та організацією роботи ІС управління персоналом.

Переглядів: 4 804
^