Державний Університет Телекомунікацій

Комп’ютерна дискретна математика

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Элементы теории графов, схем и автоматов
Автор:
В.Б. Алексеев, С.А. Ложкин
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
1.98 Мб
Тип документу:
Книга
Розрахункові завдання з дискретної математики: методичні вказівки та варіанти комплексного індивідуального завдання. Модуль №7 - Дискретна математика: теорія множин, математична логіка, графи, теорія чисел, алгебраїчні структури.
Автор:
Стрелковська І. В., Буслаєв А. Г., Пашкова Т.Л., Баранов М.І., Григор'єва ’Т.І., Вишневська В.М., Харсун О.М., Тарасенко І.В., Кольцова Л.Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
598 Кб
Тип документу:
Книга
Запропоновані методичні вказівки містять варіанти комплексних індивідуальних завдань для студентів першого курсу із залікового модуля № 7: Теорія множин. Математична логіка. Графи. Теорія чисел. Алгебраїчні структури.
Практичні заняття з дискретної математики. Теорія множин, математична логіка, графи, теорія чисел, алгебраїчні структури: методичні вказівки для самостійного розв’язування індивідуальних домашніх завдань.
Автор:
проф. Стрелковська І.В., доц. Буслаєв А.Г., доц. Вишневська В.М., ст. виклад. Харсун О.М., виклад. Кольцова Л.Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
532 Кб
Тип документу:
Книга
У методичному посібнику наведено приклади розв’язання задач з дискретної математики. Розглянуто наступні теми: множини, математична логіка, графи, теорія чисел, алгебраїчні структури. Посібник призначений для полегшення самостійного розв’язання індивідуальних завдань з дискретної математики.
Дискретна математика: навчальний посібник.
Автор:
Стрелковська І.В., Буслаєв А.Г., Харсун О.М., Пашкова Т.Л., Баранов М.І., Григор’єва Т.І., Вишневська В.М., Кольцова Л.Л.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.99 Мб
Тип документу:
Книга
Навчальний посібник охоплює теоретичний та практичний матеріал з розділів дискретної математики: теорія множин, математична логіка, теорія графів, алгебраїчні структури. Розділи 1 … 4, що складають теоретичну частину матеріалу навчального посібника, написано проф. Стрелковською І.В., доц. Буслаєвим А.Г., ст. виклад. Харсуном А.М. Приклади розв’язання типових задач, перевірочні тести та зав- дання для самостійної роботи студентів розроблені доцентами Пашковою Т.Л., Барановим М.І., Григор'євою Т.І., Вишневською В.М., виклад. Кольцовою Л.Л. Матеріал навчального посібника широко ілюстровано рисунками. Для засвоєння викладеного матеріалу цілковито вистачить базових знань з математики за середню школу. У посібнику є список використаних джерел, певну частину яких становлять видання, які описують сучасні комп’ютерні технології. Навчальний посібник призначено для студентів молодших курсів вищих навчальних закладів, але може бути корисним також для тих, хто вивчає курс дискретної математики і застосовує її методи у прикладних питаннях, і для тих, хто бажає самостійно оволодіти навичками застосування методів дискретної математики.
Курс дискретной математики: учебное пособие для всех специальностей.
Автор:
В.М. Плотников
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.26 Мб
Тип документу:
Книга
В курсе изучаются фундаментальные понятия, лежащие в основе математической кибернетики и таких разделов математики, как алгебра, теория графов, математическая логика. Хотя данные разделы и являются отдельными математическими теориями, они не только используют методы друг друга, но и тесно связаны между собой. Все их можно объединить условным названием дискретная математика. Этот термин характеризует конструктивный характер теории, алгоритмические, комбинаторные методы. Задачи дискретной математики, как правило, тесно связаны с компьютерными проблемами, естественно выражаются в виде различных алгоритмов. Настоящее пособие содержит также задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету по курсу, примеры и алгоритмы решения задач с использованием компьютера.
Дискретная математика в задачах теории цифровой связи: учебное пособие.
Автор:
Банкет В. Л.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
964 Кб
Тип документу:
Книга
Пособие содержит элементы дискретной математики, необходимые для решения актуальных задач теории цифровой электрической связи. Теоретические положения иллюстрированы примерами. Изложены решения типовых задач теории цифровой связи, на основе которых составлен перечень рекомендуемых тем магистерских и аспирантских научно-исследовательских работ. Пособие предназначено для студентов, преподавателей, стажеров, аспирантов и магистрантов академии связи.
Discrete Mathematics: textbook.
Автор:
В. Н. Гавдзинский, Л. Н. Коробова
Мова документу:
Англійська
Розмір документу:
884 Кб
Тип документу:
Книга
Методическое пособие содержит следующие разделы дискретной математики “Теория множеств”, “Отношения”, “Математическая логика”, “Булева алгебра”, “Теория чисел” и предназначено для студентов академии, изучающих математику на английском языке. Основные теоремы и формулы приведены с доказательством, а также даны решения типовых задач и задания для самостоятельной работы.

Переглядів: 6 339
^