Державний Університет Телекомунікацій

Телекомунікаційні системи передачі

Основні критерії пошуку
Назва, автор, рік випуску


Детальний пошук
Категорія, мова, тип документу
* Заповніть необхідні поля для пошуку

Технології передачі дискретних повідомлень: методичні вказівки до лабораторних занять. Модуль 1. Стиснення телефонних сигналів Модуль 2. Стиснення даних, сигналів зображень та звукового мовлення.
Автор:
Рудий Є.М., Русляченко О.Ю., Рябуха О.М.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.28 Мб
Тип документу:
Книга
Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять за модулями 1 та 2 з дисципліни Технології передачі дискретних повідомлень.
Системи передавання даних. Том 1. Завадостійке кодування: підручник.
Автор:
Захарченко М.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
12.22 Мб
Тип документу:
Книга
У систематизованому вигляді розглянуті характеристики джерел і повідомлень, завад і каналів зв’язку, проблеми побудови блокових кодів, методи їх декодування: оптимізація структури сигнальних конструкцій, кодуючих та декодуючих пристроїв, алгоритмів синтезу, конструкцій виявляючих та виправляючих помилки кодів із заданими ймовірнісними характеристиками. Побудова неперервних кодів розглянута на прикладі згорткових кодів: сформульовані принципи формування породжуючих багаточленів, алгоритми реалізації кодерів і декодерів, структури турбокодів, методи визначення їхніх імовірнісних характеристик. У роботі розглянуті питання збільшення пропускної здатності нестаціонарних каналів за рахунок зменшення енергетичної відстані між сигнальними конструкціями. Для самоперевірки рівня засвоєння матеріалу в кінці кожної глави наведені відповідні питання та задачі.
Системи передавання даних. Том 2. Поелементне та циклове фазування в системах з блоковим кодуванням: підручник.
Автор:
Захарченко М.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
6.42 Мб
Тип документу:
Книга
Із змісту першого тому підручника«Завадостійке кодування» слідує, що для реалізації когерентного або кореляційного аналізу сигналу приймання в«середній точці» або методом інтегрування на інтервалі одиничного елемента необхідна наявність на прийманні несучого коливання із заданою фазою або тактових імпульсів, що відповідають початкам(серединам) одиничних інтервалів. З іншого боку для правильного декодування кодових конструкцій необхідна інформація про початок і кінець кодового слова. Необхідно врахувати тактові імпульси, які використовуються не лише для реалізації приймання окремих елементів, але й для комутації окремих каналів у багатоканальних системах з часовим ущільненням. Таким чином, приймач повинен мати пристрої, що формують несуче(опорне) коливання, та пристрої, які виділяють сигнали, що відповідають кінцям або початкам посилок кодових слів. Очевидно, формування опорного сигналу стробувальних імпульсів початку (кінця) елементарних посилок або кодових слів повинно проводитися на основі приймання деякого повідомлення, яке може бути або автономним, з передаванням по окремому частотному каналу, або виділятися із потоку інформаційних сигналів. Сигнал, що забезпечує його передавання, називається синхросигналом. Сукупність пристроїв передавальної та приймальної сторін, які забезпечують формування синхросигналів, називається каналом синхронізації. В другому томі в систематизованому вигляді розглянуті пристрої поелементної та групової синхронізації в системах передачі даних. Проведено порівняння двох методів одержання інформації відносно фази елементарних сигналів та кодових конструкцій із спеціальних сигналів, які є частиною кожного кодового слова, а також із структурних характеристик корегуючи блокових кодів.
Системи передачі електрозв'язку. Модуль 1. "ТКС та їхні складові". Модуль 2. "БСП-ЧРК". Багатоканальні системи передачі первинної мережі з частотним розподілом каналів.
Автор:
Брескін В.О., Бунчужна Т.С., Барба І.Б., Мазур Г.Д.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
441 Кб
Тип документу:
Книга
В навчальному посібнику розглянута структура модулів М1 і М2 курсу СПЕС для студентів ТКС, додаються вказівки по модулям цих розділів і приводиться в додатках допоміжний матеріал уточнюючий і пояснюючий основні питання цих розділів курсів.
Системи передавання широкосмуговими сигналами: навчальний посібник.
Автор:
Балашов В.О., Воробієнко П.П., Ляховецький Л.М., Педяш В.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
4.17 Мб
Тип документу:
Книга
Розглядаються теоретичні і реалізаційні основи побудови телекомунікаційних систем, що використовують для передавання множину ортогональних гармонічних сигналів-переносників. У різних стандартах і розробках цей спосіб передавання отримав назви: DMT-модуляція, OFDM (COFDM) – мультиплексування, передавання ортогональними гармонічними сигналами (ОГС). Основну увагу приділено фізичним характеристикам систем передавання ОГС, оцінці потужності інтерференційних завад, породжуваних порушенням ортогональності сигналів. Наведено розроблені методики математичного та програмного моделювання систем передавання ОГС, результати моделювання та розрахунків. Книга призначена фахівцям, які займаються розробкою та експлуатацією сучасних систем передавання, а також викладачам і студентам ВНЗів зв'язку.
Методические указания по комплексному заданию курса: Телекоммуникационные системы передачи. Модуль 2 "МСП – ВРК - ИКМ".
Автор:
В. А. Брескин, Т. С. Бунчужная, Е. П. Егупова, И. В. Макаров
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
223 Кб
Тип документу:
Книга
Даются указания по выполнению комплексного задания, связанного с модулем М-2 раздела курса «Телекоммуникационные системы передачи» (ТкСП). Приводятся основные расчётные соотношения и схемы, иллюстрирующие принципы построения многоканальных систем передачи первичной сети с временным разделением каналов и импульсно-кодовой модуляцией (ВРК-ИКМ).
Методические указания к комплексному заданию по курсу: Телекоммуникационные системы передачи. Модуль 1 "МСП – СРК".
Автор:
В. А. Брескин, Т. С. Бунчужная, Е. П. Егупова, И. В. Макаров
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
245 Кб
Тип документу:
Книга
Даются указания по выполнению комплексного задания, связанного с модулем 1 раздела курса «Телекоммуникационные системы передачи» (ТкСП). Приводятся основные расчётные соотношения и схемы, иллюстрирующие принципы построения многоканальных систем передачи первичной сети с частотным разделением каналов линий передачи электропроводного кабеля, а также некоторые предварительные сведения о волоконно-оптических системах с тем же принципом мультиплексирования.
Методические указания по выполнению лабораторной работы ОМ-8 по дисциплине "Телекоммуникационные системы передачи".
Автор:
В.А. Брескин, Т.С. Бунчужная, В.И. Корнейчук, С.А. Степовой, И.В. Макаров
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
204 Кб
Тип документу:
Книга
В лабораторной работе рассматриваются принципы построения цифровой волоконно-оптической системы передачи вторичной цифровой иерархии. Практическая часть работы ведётся на аппаратуре марки ОМ-8. В процессе выполнения работы студенты знакомятся с конструктивным выполнением этой аппаратуры, её характеристиками и отличительными особенностями. Практическая часть работы даёт студентам навыки обслуживания волоконно-оптических систем передачи, используя аварийную сигнализацию для оперативного устранения неисправности.

Переглядів: 4 407
^