Телекомунікаційні системи передачі


Технології передачі дискретних повідомлень: методичні вказівки до лабораторних занять. Модуль 1. Стиснення телефонних сигналів Модуль 2. Стиснення даних, сигналів зображень та звукового мовлення.
Містить методичні вказівки для проведення лабораторних занять за модулями 1 та 2 з дисципліни Технології передачі дискретних повідомлень.
Системи передавання даних. Том 1. Завадостійке кодування: підручник.
У систематизованому вигляді розглянуті характеристики джерел і повідомлень, завад і каналів зв’язку, проблеми побудови блокових кодів, методи їх декодування: оптимізація структури сигнальних кон..
Системи передавання даних. Том 2. Поелементне та циклове фазування в системах з блоковим кодуванням: підручник.
Із змісту першого тому підручника«Завадостійке кодування» слідує, що для реалізації когерентного або кореляційного аналізу сигналу приймання в«середній точці» або методом інтег..
Системи передачі електрозв'язку. Модуль 1. "ТКС та їхні складові". Модуль 2. "БСП-ЧРК". Багатоканальні системи передачі первинної мережі з частотним розподілом каналів.
В навчальному посібнику розглянута структура модулів М1 і М2 курсу СПЕС для студентів ТКС, додаються вказівки по модулям цих розділів і приводиться в додатках допоміжний матеріал уточнюючий і пояснююч..
Системи передавання широкосмуговими сигналами: навчальний посібник.
Розглядаються теоретичні і реалізаційні основи побудови телекомунікаційних систем, що використовують для передавання множину ортогональних гармонічних сигналів-переносників. У різних стандартах і розр..
Методические указания по комплексному заданию курса: Телекоммуникационные системы передачи. Модуль 2 "МСП – ВРК - ИКМ".
Даются указания по выполнению комплексного задания, связанного с модулем М-2 раздела курса «Телекоммуникационные системы передачи» (ТкСП). Приводятся основные расчётные соотношения и схемы..
Методические указания к комплексному заданию по курсу: Телекоммуникационные системы передачи. Модуль 1 "МСП – СРК".
Даются указания по выполнению комплексного задания, связанного с модулем 1 раздела курса «Телекоммуникационные системы передачи» (ТкСП). Приводятся основные расчётные соотношения и схемы, ..
Методические указания по выполнению лабораторной работы ОМ-8 по дисциплине "Телекоммуникационные системы передачи".
В лабораторной работе рассматриваются принципы построения цифровой волоконно-оптической системы передачи вторичной цифровой иерархии. Практическая часть работы ведётся на аппаратуре марки ОМ-8. В проц..

Переглядів: 2 810
^