Теорія електричного зв`язку


Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки.
Курс дискретной математики: учебное пособие для всех специальностей.
В курсе изучаются фундаментальные понятия, лежащие в основе математической кибернетики и таких разделов математики, как алгебра, теория графов, математическая логика. Хотя данные разделы и являются от..
Дискретная математика в задачах теории цифровой связи: учебное пособие.
Пособие содержит элементы дискретной математики, необходимые для решения актуальных задач теории цифровой электрической связи. Теоретические положения иллюстрированы примерами. Изложены решения типовы..
Методичні матеріали до вивчення модуля 2 ТЕЗ “Передача інформації в телекомунікаційних системах”.
Методичні матеріали до вивчення модуля 1 ТЕЗ “Сигнали електрозв'язку”.
Теорія електричного зв'язку: навчальний посібник. Модуль 2. Передавання інформації в телекомунікаційних системах.
У навчальному посібнику для бакалаврів у восьми лекціях розглянуто:основні інформаційні характеристики джерел дискретних та неперервних повідомлень;ефективне кодування джерел дискретних повідомлень;ко..
Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. Завдання на курсову роботу з дисципліни “Теорія електричного зв'язку” та методичні вказівки до їх виконання.
Основи теорії передавання інформації: навчальний посібник. Модуль 1. Інформація і кодування.
У модулі I посібника вводяться поняття інформації, ентропії і надмірності, що базуються на методах теорії ймовірностей, формуються питання, що стосуються оптимізації інформаційних потоків у технічних ..
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електричного зв’язку». Частина 2.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електричного зв’язку». Частина 1.

Переглядів: 3 176
^