Державний Університет Телекомунікацій

Теорія електричного зв`язку


Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра за технічними напрямами підготовки.
Автор:
В. Ю. Дирда, М. В. Захарченко, В. В. Корчинський, М. Б. Проценко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
357 Кб
Тип документу:
Книга
Курс дискретной математики: учебное пособие для всех специальностей.
Автор:
В.М. Плотников
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
2.26 Мб
Тип документу:
Книга
В курсе изучаются фундаментальные понятия, лежащие в основе математической кибернетики и таких разделов математики, как алгебра, теория графов, математическая логика. Хотя данные разделы и являются отдельными математическими теориями, они не только используют методы друг друга, но и тесно связаны между собой. Все их можно объединить условным названием дискретная математика. Этот термин характеризует конструктивный характер теории, алгоритмические, комбинаторные методы. Задачи дискретной математики, как правило, тесно связаны с компьютерными проблемами, естественно выражаются в виде различных алгоритмов. Настоящее пособие содержит также задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету по курсу, примеры и алгоритмы решения задач с использованием компьютера.
Дискретная математика в задачах теории цифровой связи: учебное пособие.
Автор:
Банкет В. Л.
Мова документу:
Російська
Розмір документу:
964 Кб
Тип документу:
Книга
Пособие содержит элементы дискретной математики, необходимые для решения актуальных задач теории цифровой электрической связи. Теоретические положения иллюстрированы примерами. Изложены решения типовых задач теории цифровой связи, на основе которых составлен перечень рекомендуемых тем магистерских и аспирантских научно-исследовательских работ. Пособие предназначено для студентов, преподавателей, стажеров, аспирантов и магистрантов академии связи.
Методичні матеріали до вивчення модуля 2 ТЕЗ “Передача інформації в телекомунікаційних системах”.
Автор:
Іващенко П.В., Дирда В.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
159 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні матеріали до вивчення модуля 1 ТЕЗ “Сигнали електрозв'язку”.
Автор:
Іващенко П.В., Дирда В.Ю.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
197 Кб
Тип документу:
Книга
Теорія електричного зв'язку: навчальний посібник. Модуль 2. Передавання інформації в телекомунікаційних системах.
Автор:
В.Ю Дирда, П.В. Іващенко
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
861 Кб
Тип документу:
Книга
У навчальному посібнику для бакалаврів у восьми лекціях розглянуто:основні інформаційні характеристики джерел дискретних та неперервних повідомлень;ефективне кодування джерел дискретних повідомлень;кодування аналогових сигналів методами ІКМ, ДІКМ та ДМ;інформаційні характеристики каналів зв’язку;теореми Шеннона для джерел повідомлень та каналів зв’язку.Особливістю посібника є наявність значної кількості прикладів та вправ, довідкового матеріалу, словника термінів та визначень, індивідуальних та тестових завдань. Розрахункові формули зведені в таблиці. Така побудова посібника є більш доцільною для використання студентами під час освоєння матеріалу з модуля 2.
Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. Завдання на курсову роботу з дисципліни “Теорія електричного зв'язку” та методичні вказівки до їх виконання.
Автор:
Іващенко П.В.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
386 Кб
Тип документу:
Книга
Основи теорії передавання інформації: навчальний посібник. Модуль 1. Інформація і кодування.
Автор:
Пляцек О. Є.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
1.06 Мб
Тип документу:
Книга
У модулі I посібника вводяться поняття інформації, ентропії і надмірності, що базуються на методах теорії ймовірностей, формуються питання, що стосуються оптимізації інформаційних потоків у технічних системах. Центральне місце надається дискретним марковським ланцюгам, за допомогою яких можуть бути описані джерела і канали без пам’яті.
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електричного зв’язку». Частина 2.
Автор:
Іващенко П.В., Дирда В.Ю., Іщенко М.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
870 Кб
Тип документу:
Книга
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія електричного зв’язку». Частина 1.
Автор:
Іващенко П.В., Дирда В.Ю., Постовий О.Г., Решетняк О.А., Іщенко М.О.
Мова документу:
Українська
Розмір документу:
632 Кб
Тип документу:
Книга

Переглядів: 3 797
^